Výbor ministrů zklamal romské děti v České republice

  Článek

Diskriminace publikován 9.12.2011

Společné prohlášení Open Society Justice Initiative, Amnesty International a Evropského centra pro práva Romů

Česká republika nedbá svých právních závazků poskytovat inkluzivní vzdělávání všem dětem bez rozdílu. Romské děti tak musí nadále navštěvovat základní praktické školy, do kterých často chodí neoprávněně. Rada Evropy v tomto ohledu bohužel na české úřady dostatečně nenaléhá. S takovým prohlášením dnes přišly tři velké mezinárodní lidskoprávní organizace.

Open Society Justice Initiative, Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů vyjádřily znepokojení nad tím, že česká vláda nadále podkopává snahy o ukončení disproporčního umisťování romských dětí do škol, kde jsou odděleny od svých vrstevníků z většinové společnosti, a kde jsou vyučovány podle omezených osnov. Tyto praktiky byly odsouzeny již v roce 2007 Evropským soudem pro lidská práva již jako protizákonné, diskriminující a upírající romským dětem jejich právo na vzdělání.

Opatrný postoj Výboru ministrů

„Česká vláda se vzpírá implementaci rozsudku Evropského soudu pro lidská práva a tím upírá romským dětem šance na lepší životní příležitosti,” řekl James Goldston, výkonný ředitel Open Society Justice Initiative. „Každý rok, který uplyne beze změny, znamená vice romských dětí čelících bezvýchodné budoucností.”

Zdá se nicméně, že Výbor ministrů Rady Evropy (interní orgán dohlížející na naplňování rozsudků Evropského soudu jednotlivými státy) zaujal vůči české vládě nesmělý postoj. Místo aby se soustředil na chybějící změny, které mohou zásadně posunout životy tisíců romských dětí, vítá přijetí dvou administrativních směrnic – tedy takových kroků, které k vyřešení problémů nestačí.

„Výbor ministrů nepochopil to nejdůležitější,“ řekl Dezideriu Gergely, výkonný ředitel Evropského centra pro práva Romů. „Česká vláda musí transformovat způsob, jakým bude efektivně zajišťovat inkluzivní vzdělávání – a k tomu nedojde, pokud se budou jen obrušovat hroty několika zákonů”.

Děje se v České republice vůbec něco?

Změny, které požaduje rozsudek D. H. a ostatní proti České republice, jsou rozsáhlejší než jakékoliv dosavadní kroky české vlády. Kromě odškodnění 18 romských dětí, které případ vznesly, nařídil Evropský soud české vládě, aby podnikla kroky k ukončení diskriminace romských dětí a k napravení jejích důsledků. Organizace věnující se ochraně lidských práv však tvrdí, že česká vláda pro naplnění těchto závazků mnoho neudělala.

„Došlo k významnému zpomalení v implementaci nezbytných reforem. Národní akční plán pro inkluzivní vzdělávání se pozastavil, na protest proti chybějící politické vůli vlády věnovat se inkluzivní agendě odešli z této skupiny školští experti. Kapacity Ministerstva školství, které by mělo implementovat rozsudek Evropského soudu, jsou ve výsledku mimořádně omezené”, říká Nicola Duckworth, ředitelka Amnesty International pro Evropu s Střední Asii.

Open Society Justice Initiative, Amnesty International a Evropské centrum pro práva Romů vyzývají Výbor ministrů, aby dostál svému mandátu a kontroloval, zda Česká republika dodržuje své právní závazky plynoucí z rozsudku D. H.. Požadují také, aby Výbor případ D. H. a ostatní proti České republice náležitě projednal na svém sjezdu v červnu 2012. Výbor by měl zároveň požadovat, aby česká vláda podnikla praktické kroky ke vzdělávání romských dětí společně s neromskými spolužáky. Česká vláda musí nejprve shromáždit a vyhodnotit segregovaná data z praktických i běžných základních škol. Teprve pak bude moci informovaně rozhodnout, jaké kroky jsou nutné ke skutečné proměně vzdělávání dětí v České republice.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...