Somálsko: Děti v palebné linii

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 20.7.2011

Nová zpráva Amnesty International popisuje rozsah válečných zločinů páchaných na somálských dětech. Zachycuje i systematické verbování dětí mladších 15 let, prováděné ozbrojenými islamistickými skupinami.

Zpráva V palebné linii: somálské děti ohrožovány útoky odkrývá dopady probíhajícího ozbrojeného konfliktu na děti.

Děti v Somálsku jsou verbovány jako dětští vojáci, nemají přístup ke vzdělání a mnohdy umírají nebo bývají zraněny během nevybíravých útoků na hustě osídlené oblasti.

“Krize v Somálsku není pouze krizí humanitární: jde o krizi lidských práv,” říká Michelle Kagari, zástupkyně ředitele Amnesty International pro Afriku. "Jako dítě v Somálsku neustále riskujete život: můžete být zabiti, naverbováni a posláni do přední linie. Můžete být potrestáni Šabábem (islámské milice), protože vás chytili při poslouchání hudby nebo že jste na sobě měli 'špatné oblečení'. Musíte se starat sami o sebe, protože jste ztratili rodiče. Nebo můžete zemřít, protože nemáte přístup k odpovídající zdravotní péči," dodala.

Zpráva analyzuje svědectví více než 200 somálských uprchlíků do Keni a Džibútí, dětí i dospělých. Mnozí uvádí verbování dětí ozbrojenými skupinami jako jeden z důvodů útěku z jižního a středního Somálska.

Somálská přechodná vláda je vedena na černé listině Spojených národů jako strana, která verbuje, zneužívá, zabíjí a mrzačí děti v ozbrojených konfliktech. Zavázala se k respektování práv dětí, ale zatím neučinila nic pro to, aby se skoncovalo s využíváním dětí v bojových akcích.

Oblast vzdělávání v Somálsku upadá, během bezhlavých útoků v městských oblastech byly mnohé školy zničeny či poškozeny. V Mogadishu bylo mnoho škol zavřeno, protože se děti i učitelé báli, že budou cestou do školy zabiti nebo zraněni.

Šabáb, hlavní ozbrojená opoziční skupina, zavedl přísná omezení práva na vzdělání a zároveň zneužívá školy k rekrutování dětí pro válečné účely.

Některé děti, se kterými zástupci Amnesty International mluvili, byly svědky toho, jak byli jejich učitelé během útoků na školy zabiti. Děti rovněž uváděly, že některé dívky byly donuceny vdát se za bojovníky. Třináctiletá dívka z Mogadisha řekla Amnesty International: “Jednoho rána přišli z Šabáb… Řekli učitelům, že všechny děti musí ven ze třídy. Venku čekalo auto a děti musely nastoupit. Jeden učitel byl zabit, protože odmítl poslechnout. Byl statečný, byl to on, kdo se postavil za práva dívek.”

Děti jsou bičovány, na vlastní oči musejí sledovat děsivé porušování lidských práv, včetně kamenování, amputací a zabíjení ozbrojenými islamistickými skupinami na veřejných prostranstvích. Často jsou svědky zabíjení a mučení svých příbuzných a kamarádů.

U somálských uprchlíků se projevuje mnoho traumat – je to výsledek porušování lidských práv, které sami zažili, nebo kterému byli během konfliktu nuceni přihlížet.

Mezinárodní společenství musí rozšířit zvláštní ochranná opatření kvůli rostoucímu počtu somálských dětí oddělených od rodin, zvýšit psychologickou i sociální podporu a zavést další vzdělávací programy pro somálské děti.

“Je to nekonečný konflikt, ve kterém děti denně zažívají nepředstavitelné hrůzy,” řekla Michelle Kagari z Amnesty International. “Pokud bude svět nadále ignorovat válečné zločiny, které je postihují, hrozí, že z těchto dětí vyroste ztracená generace.”

Aktuální petice

  Rusko

RUSKO: Zastavte útoky na civilisty na Ukrajině!

Dne 21. února 2022 podepsal ruský prezident dekret o uznání samozvaných republik na Donbasu. O tři dny později Rusko na Ukrajinu zaútočilo. Podle Putina se jednalo o „speciální vojenskou operaci“ za účelem „denacifikace“ a „demilitarizace“ Ukrajiny. Ve skutečnosti došlo k ruské vojenské invazi na Ukrajinu a neomluvitelným útokům na civilisty, včetně dětí. Životy tisíců lidí jsou v ohrožení.

Aktuální počet podpisů: 5523

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...