Izrael: zákon proti bojkotu útočí na svobodu projevu

  Článek

Diskriminace publikován 20.7.2011

Izraelský parlament přijal zákon, který považuje bojkot izraelského státu nebo židovských osad na západním břehu Jordánu za trestný čin. Podle Amnesty International bude mít tento zákon výrazný dopad na svobodu projevu v Izraeli.

Israel | Demolition of Al Arakib village
Kontroverzní zákon považuje akademický bojkot lidu či institucí v Izraeli nebo v okupovaných palestinských územích za trestný čin ekonomický, kulturní nebo politicky motivovaný. Ten, kdo se dopustí takových přečinů, bude čelit soudnímu řízení nebo finančním postihům.

Navrhovatelé zákona, který byl původně předložen v červenci 2010 členem parlamentu a koaličním předsedou Ze’ev Elkinem, dali jasně najevo, že jedním z hlavních cílů zákona je trestat ty, kteří využívají bojkoty v kampaních proti nelegální izraelské okupaci palestinských území nebo upozorňují na pokračující porušování práv Palestinců v důsledku obsazení.

„Navzdory opačnému tvrzení zastánců zákona je tento zákon do očí bijícím pokusem o potlačení pokojného nesouhlasu a útokem na právo na svobodu projevu, který všechny vlády musí dodržovat,“ řekl Philip Luther, zástupce ředitele Amnesty International pro Blízký východ a severní Afriku.

„Široká definice bojkotu by se mohla vztahovat na každého, kdo se pokusí použít tento nenásilný prostředek nesouhlasu ke kritice jednotlivce nebo instituce podílející se na porušování lidských práv a mezinárodního práva v Izraeli a na okupovaných palestinských územích.“

Zákon byl schválen 47 hlasy proti 36 a byl podporován vládou B. Netanyanhu, i když nejvyšší právní zástupci Knessetu (izraelský parlament) a izraelský generální prokurátor řekl, že "hraničí se zákonem". Několik izraelských nevládních organizací uvedlo, že mají v plánu zpochybnit zákon u izraelského Nejvyššího soudu.

Žalobci by nemuseli dokazovat, že výzva k bojkotu vyústila ve skutečné škody, neboť soud může nařídit náhradu škody osobám nebo organizacím vyzývajícím k bojkotu bez ohledu na to, zda nějaká škoda byla způsobena.

Zákon také umožňuje ministerstvu financí zrušit daňové osvobození nevládních organizací, které vyzývají k bojkotu, což ohrožuje způsob financování, na které mnoho izraelských nevládních organizací spoléhá. Společnosti nebo organizace, které se účastní bojkotu, mohou být prohlášeny nezpůsobilými při podávání žádostí o státní zakázky.

Tento zákon je jedním z mnoha zákonů, které byly schváleny nebo navrženy ke schválení v izraelském parlamentu v poslední době, a zároveň byly kritizovány izraelskými lidskoprávními nevládními organizacemi kvůli omezení svobody projevu, práce izraelských občansko-sociálních organizací nebo omezení práv palestinských občanů a jejich politických představitelů.

Izraelská politika zakládání osad na okupovaném západním břehu Jordánu včetně východního Jeruzaléma, porušuje Čtvrtou Ženevskou konvenci a podle ustanovení Mezinárodního trestního soudu je považována za válečný zločin.

Amnesty International opakovaně vyzývá izraelské orgány, aby ukončily zakládání osad jako první krok na cestě k úplnému odstranění protiprávního izraelského osídlení na okupovaných palestinských územích.

Amnesty International nepřijala žádné stanovisko k bojkotu kdekoli na světě, ale obává se, že výše uvedený zákon povede k porušení práva na svobodu projevu těch, kdo se bojkotu účastní.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...