Dva roky po ukončení konfliktu v Gaze se oběti nedočkaly spravedlnosti

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 18.1.2011

Před dvěma lety, od 27. prosince 2008 do 18. ledna 2009, svět přihlížel tomu, jak v konfliktu v pásmu Gazy a na jihu Izraele umírali civilisté. Většina z 1400 obětí na palestinské straně byli civilisté, mezi nimi ženy a okolo 300 dětí. Tisíce lidí na obou stranách konfliktu utrpělo vážná zranění a velká část obydlených oblastí pásma Gazy byla srovnána se zemí. Kvůli raketám, které dopadaly na města na jihu Izraele, byli tamní obyvatelé v neustálém ohrožení, tři lidé zahynuli. AI požaduje spravedlnost pro všechny oběti konfliktu - připojte se k nám.

Rakety miri z Gazy do civilnich oblasti jizniho Izraele.

V reakci na konflikt Rada OSN pro lidská práva pověřila skupinu expertů vedenou Richardem Goldstonem, aby jednání stran konfliktu prošetřila. V září 2009 tato skupina předložila zprávu, která obě strany podezírá ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Valné shromáždění OSN poté strany vyzvalo k provedení „nezávislých a věrohodných“ šetření v souladu s mezinárodními standardy. Podle Amnesty International i podle nezávislého výboru expertů, který byl Radou pověřen, však strany konfliktu ani po roce taková šetření neprovedly. Rada však na svém zasedání 25. září 2010 nepřijala žádné rozhodnutí, které by vyšetřování válečných zločinů posunulo o krok vpřed, pouze prodloužila mandát expertního výboru.

V celé situaci jde přitom o mnohem víc, než jen o jeden z konfliktů mezi Izraelci a Palestinci. Ve skutečnosti je ve hře dodržování základních principů mezinárodní spravedlnosti a možnost nastavit důležitý precedens pro další ozbrojené konflikty. Oběti musí mít přístup ke spravedlnosti a náhradě kdekoli, kde dochází k válečným zločinům, zločinům proti lidskosti, mučení, mimosoudním popravám či nuceným zmizením.

Je proto nezbytné, aby bylo šetření za podpory států postoupeno Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC). „Izrael i Hamás měli dost času a příležitostí, aby zajistili obětem spravedlnost, ale selhali,“ říká Widney Brown, ředitelka sekce pro mezinárodní právo a politiku z Amnesty International. „Řešení je teď třeba hledat v institucích zajišťujících mezinárodní spravedlnost.“

Pošlete dopis nebo email a žádejte spravedlnost pro všechny civilní oběti konfliktu v Gaze!

Adresát: Vážený pan Karel Schwarzenberg, Ministr, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 18, 110 00 Praha 1, email: karel_schwarzenberg@mzv.cz

Doporučený text dopisu nebo emailu, který stačí zkopírovat:

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás z důvodů svého znepokojení nad pokračující nečinností států ve věci nezávislého, věrohodného a bezodkladného šetření válečných zločinů spáchaných v průběhu konfliktu v pásmu Gazy a na jihu Izraele před dvěma lety, 27. prosince 2008 až 18. ledna 2009.

Většina obětí konfliktu byli civilisté (většina z 1400 palestinských obětí a 3 izraelské oběti). Do dnešního dne však strany konfliktu navzdory opakovaným výzvám a navzdory prodlužování lhůt (rezolucí A/RES/64/254 Valného shromáždění OSN) neprovedly uspokojivá šetření, jak plyne jednak ze zprávy nezávislého výboru expertů pověřeného Radou OSN pro lidská práva, předložené 21. září 2010, tak z nezávislých hodnocení Amnesty International.

Žádám Vás proto, aby Česká republika jako člen Evropské unie podpořila na zasedání Rady OSN pro lidská práva v březnu 2011, kde bude znovu projednána zpráva nezávislého expertního výboru, takovou rezoluci, která:

• uzná, že dosavadní šetření provedená stranami nejsou v souladu s mezinárodními standardy

• vyzve prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC), aby bezodkladně požádal předsoudní senát, aby rozhodl, zda má ICC nad konfliktem v Gaze a na jihu Izraele soudní pravomoc

• vyzve státy, aby využily možnost prošetřit zločiny spáchané oběma stranami na svých národních soudech, a to na základě výkonu mezinárodní jurisdikce

• předloží zprávu nezávislého expertního výboru Valnému shromáždění OSN

• a vyzve generálního tajemníka OSN, aby zprávu předložil Bezpečnostní radě OSN

Domnívám se, že by Česká republika měla i v tomto případě potvrdit svůj závazek k základním principům mezinárodní spravedlnosti a zajistit, aby válečné zločiny, ať jsou spáchány kdekoli, nikdy nezůstaly nepotrestány a jejich oběti ponechány bez možnosti dovolat se nápravy.

Děkuji Vám za pozornost, kterou této otázce věnujete.

S úctou

Aktuální petice

  Rusko

RUSKO: Zastavte útoky na civilisty na Ukrajině!

Dne 21. února 2022 podepsal ruský prezident dekret o uznání samozvaných republik na Donbasu. O tři dny později Rusko na Ukrajinu zaútočilo. Podle Putina se jednalo o „speciální vojenskou operaci“ za účelem „denacifikace“ a „demilitarizace“ Ukrajiny. Ve skutečnosti došlo k ruské vojenské invazi na Ukrajinu a neomluvitelným útokům na civilisty, včetně dětí. Životy tisíců lidí jsou v ohrožení.

Aktuální počet podpisů: 5523

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...