Izraelští rabíni zakazují prodávat a pronajímat domy Nežidům

  Článek

Diskriminace publikován 16.12.2010

Desítky hlavních rabínů izraelských měst podepsaly náboženský výnos, který Židům zakazuje pronajímat nebo prodávat domy Nežidům.

Mercaz Harav Yeshiva, Jerusalem, Israel
„Toto rozhodnutí náboženských vůdců, kteří jsou zaměstnání státem Izrael a placeni z veřejných zdrojů, je jasně namířeno proti palestinským občanům Izraele. Ti tvoří 20 procent obyvatelstva. Rozhodnutí ukazuje, že diskriminace, které je tato menšina vystavena nejen v oblasti bydlení, pokračuje,“ řekl Philip Luther, zástupce ředitele AI pro oblast Blízkého východu a severní Afriky.

Výnos sice není oficiální vládní politikou, mezi podepsanými však lze najít vlivné osobnosti jako Šmuela Elijahu, hlavního rabína města Safed, a mnoho jeho kolegů, kteří jsou všichni státními funkcionáři. V říjnu Elijahu napsal otevřený dopis, ve kterém vyzýval Židy, aby nepronajímali a neprodávali byty Nežidům. Tehdy tak učinil zřejmě v reakci na skutečnost, že arabští studenti ve městě hledali bydlení, aby mohli studovat na místní univerzitě. Pod dopis se podepsalo 18 rabínů.

„Tyto výzvy všem palestinským občanům Izraele jasně sdělují, že diskriminaci proti nim podporují i náboženské autority,“ řekl Philip Luther.
Dopis, podobně jako nový náboženský výnos, nabádá k zákroku proti Židům, kteří by výzvu neuposlechli.

„Sousedé nebo známí Žida, který by prodal nemovitost Arabovi, se od něj musí distancovat, přestat s ním obchodovat, odepřít mu právo číst z Tóry a vykázat jejz komunity než nenapraví svůj skutek,“píše se v dopisu.

„Izraelská vláda, jako signatář mezinárodních úmluv o lidských právech, které zakazují diskriminaci na základě rasové či etnické příslušnosti a náboženství, musí zavrhnout tuto výzvu hlavních rabínů, přijmout disciplinární opatření proti Rabbi Elijahuovi a dalším státním funkcionářům, kteří šíří diskriminaci a snažit se usnadnit palestinským občanům Izraele přístup k bydlení a k vyššímu vzdělání,“ uzavírá Philip Luther.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1153 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...