Česká republika má stále problémy s ochranou lidských práv

  Článek

Diskriminace publikován 27.5.2010

Amnesty International dnes vydala Výroční zprávu, která dokumentuje stav lidských práv v České republice v roce 2009. Mezi pozitivní trendy roku patří schválení antidiskriminační legislativy či omluva vlády za nucené sterilizace romských žen. Znepokojivý však je další nárůst aktivit krajně pravicových stran a skupin. Nadále přetrvávala segregace Romů ve vzdělávání a dalších oblastech.

Hlavní události roku

„Rok 2009 byl z hlediska dodržování lidských práv pro Českou republiku poměrně turbulentní. Oceňujeme několik legislativních pokroků, alarmující je naopak nárůst aktivit krajní pravice. Obdobný vývoj sice sledujeme i v dalších evropských zemích, odpovědnost ale leží na nás,“ sdělila ředitelka české pobočky Amnesty International Dáša van der Horst.

Parlament přijal antidiskriminační zákon a po několikaletém váhání tak naplnil povinnost vyplývající ze směrnic EU. Nový zákon garantuje právo na rovné zacházení a zakazuje diskriminaci mimo jiné ve vzdělávání, přístupu k bydlení či zaměstnání. Po dlouhém otálení se Česká republika také postavila za stíhání pachatelů nejvážnějších zločinů. Stala se totiž 110. státem světa, který podporuje činnost Mezinárodního trestního soudu. Ten stíhá válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu.

V roce 2009 se také zvýšil počet aktivit extremistů, vyvrcholením byl útok na romskou rodinu ve Vítkově. Stále narůstaly otevřené nepřátelské projevy části veřejnosti vůči Romům. Vláda však po letech váhání přestala problém zlehčovat.

Romská menšina byla také vystavena segregaci ve vzdělávání, v přístupu k bydlení i na pracovní trh.

Přístup ke vzdělání


V českém vzdělávacím systému přetrvávala segregace Romů. Romští žáci byli nepřiměřeně často zastoupeni na základních školách a třídách pro žáky s „lehkým mentálním postižením“ nebo na segregovaných běžných školách a třídách. Analýzy zpracované pro Ministerstvo školství ukázaly, že český vzdělávací systém má tendenci vylučovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Téměř polovina romských žáků nedokončí školu se svými spolužáky, protože opakuje ročník nebo je přesunuta do škol pro děti s lehkým mentálním postižením. „Vítáme aktivity Ministerstva školství v této oblasti. Vzdělání je klíčem k dalším lidským právům a proto je nutné zasadit se o rychlejší změny vedoucí ke spravedlnosti,“ uvedla ředitelka Amnesty International Dáša van der Horst.

Právo na fyzickou integritu


Amnesty International přivítala částečný pokrok v otázce nedobrovolné sterilizace romských žen, když premiér vyjádřil politování nad individuálními nezákonnými sterilizacemi. Soud nicméně odmítl přiznat nárok na finanční odškodnění za újmu v případě individuální stížnosti. Neuspokojivá situace nadále panovala v některých psychiatrických léčebnách, kde podle zjištění ombudsmana docházelo k používání síťových lůžek i v případech, kdy nehrozilo bezprostřední ohrožení zdraví pacienta nebo okolí.


Dobré zprávy roku 2009


- Parlament schválil antidiskriminační zákon, který byl několik let blokován.
- Česka republika začala podporovat Mezinárodní trestní soud, který stíhá válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu.
- V oblasti diskriminace Romů ve vzdělávání se za uplynulý rok udály dílčí kroky, které by tomuto jevu měly v budoucnu předcházet. Ministerstvo školství nechalo zpracovat výzkumy, které poskytly potřebná data. Ta umožní efektivnější nastavení opatření vedoucích k desegregaci školství. Jedním z nich je například Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, který Ministerstvo připravilo ke schválení vládou.
- Vláda se omluvila za nedobrovolné sterilizace romských žen spáchané v minulosti, nicméně soudy odmítly uznat nárok na odškodnění v případě individuálních stížností.
- Pachatelé žhářského útoku na dům romské rodiny ve Vítkově byli zadrženi a obžalováni z pokusu o vraždu.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1153 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...