Tvrdý režim detence ve Španělsku porušuje práva zadržených

  Článek

Zbraně pod kontrolou publikován 15.9.2009

Španělsko uplatňuje jeden z nejtvrdších detenčních režimů v Evropě. Přísná opatření, která umožňují španělské policii držet kohokoliv v izolaci až několik dní, jsou však podle Amnesty International vážným zásahem do práv člověka zbaveného svobody.

Detence bez možnosti kontaktu s okolím slouží ve skutečnosti k zakrytí bezpráví, k němuž v celách dochází. Španělské zákony dovolují držet jakéhokoliv člověka v naprosté izolaci až pět dní a v případě podezření z trestných činů spojených s terorismem až 13 dní. Během této lhůty je člověk prvních pět dní držen v policejní vazbě a poté lze jeho detenci prodloužit o dalších pět dní předběžné vazby. O dodatečných třech dnech v detenci pak rozhoduje soudce.

„Zadržení lidé nemohou o samotě hovořit s žádným právníkem, kontaktovat svého právníka ani si vybrat ošetřujícího lékaře. Jejich rodiny žijí ve stresu, protože nemají o osudu svého blízkého informace. Mnozí zadržení navíc uvedli, že během detence prošli mučením. Tato obvinění jsou však jen zřídka prošetřena,“ uvedla ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii Nicola Duckworthová.

Mezinárodní organizace již několik let upozorňují, že během detence v izolaci může docházet k mučení zadržených. Takovým případem je Mohamed Mrabet Fahsí, který byl 10. ledna 2006 zadržen na základě podezření z terorismu ve svém domě poblíž Barcelony. Během detence mu nebylo dovoleno zavolat svému obhájci. Pracovníkům Amnesty International sdělil, že byl mučen, jeho stížnosti však ignorovali ošetřující lékař i vyšetřující soudce.

Španělská vláda tato tvrdá opatření obhajuje s poukazem na národní bezpečnost a odmítá se jich vzdát i přes opakované výzvy orgánů OSN, Evropské unie nebo Evropského soudu pro lidská práva.

Doporučení Amnesty International pro španělské úřady:


zrušit legislativu, která umožňuje zadržení bez možnosti kontaktu s okolím
umožnit všem zadrženým
- hovořit s právníkem v soukromí bez přítomnosti policistů
- zvolit si právníka, kerý bude přítomen u výslechu
- zvolit si ošetřujícího lékaře
- nechat informovat své rodiny o jejich detenci a místě zadržení
povinně pořizovat video- a audionahrávky všech míst, kde se pohybují zadržení, s výjimkou těch, jejichž monitoring by mohl porušit jejich právo na soukromé konzultace s právníkem nebo lékařem
bezodkladně a nestranně vyšetřit všechny stížnosti týkající se mučení a dalšího špatného zacházení

Definice zadržení bez možnosti kontaktu s okolím (incommunicado):


Při zadržení incommunicado je zadrženému člověku znemožněn kontakt s okolním světem. Právě v tomto režimu zadržení často dochází k mučení a špatnému zacházení. Pokud je takto člověk zadržován po delší dobu, lze to považovat za formu týrání či krutého a ponižujícího trestu.

Zadržení incommunicado není totéž co samovazba. Při ní je zadrženému odepřen kontakt s vnějším světem, může však sdílet celu s jinými zadrženými nebo s nimi být v kontaktu.

Plný text zprávy v anglickém jazyce zde

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nemírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 1 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...