Sto milionů dětí po celém světě nemá přístup ke vzdělání. Změníme to?

  Článek

Diskriminace publikován 1.6.2009

Mohli jste objevit třeba nový lék na rakovinu, postavit nejdelší most na světě nebo pracovat jako účetní a bez problémů uživit svou rodinu. Kdybyste chodili do školy jako jiné děti. Vy ale od dvanácti let pracujete v továrně na oděvy a do školy už se nikdy nevrátíte. Narodili jste se v Číně a vaši rodiče přišli do Pekingu z venkova. Jako dítě "vnitřních migrantů" vás do místní školy zadarmo nevezmou a vaši rodiče na školné nemají.

Kam dojde svět, kde se do školy nedostane 100 milionů dětí? Podívejte se na www.zmenimeto.cz!"Amnesty International ČR dnes startuje kampaň Změníme to!. Symbolicky právě v Den dětí, protože víc než 100 milionů z nich nemá přístup ke vzdělání, a tak ani šanci na dobrou budoucnost. Důvodem jsou třeba války, chudoba nebo diskriminace," říká Dáša van der Horst, ředitelka české pobočky Amnesty International.Hlavní součástí kampaně je zážitkový webový projekt www.zmenimeto.cz. Ten přináší příběhy dětí, které z různých důvodů nemohou v různých zemích chodit do školy. Každý, kdo jim bude chtít pomoci, může přímo z webu odeslat e-mail odpovědným úřadům a vyzvat je, aby situaci dítěte změnily. Kampaň bude pokračovat až do podzimu a každému účastníkovi nabídne další interaktivní možnosti, jak podpořit změnu.V rámci kampaně bude ale probíhat celá řada dalších akcí: spot ve vysílání České televize, výstava v prostorách pražského metra, infostánky na letních festivalech. Kampaň bude ukončena celorepublikovou podpisovou akcí "Dopisy v ulicích", na které spolupracují základní a střední školy ve všech krajích ČR."Pro naši kampaň jsme vybrali tři fiktivní případy dětí z Afghánistánu, Číny a České republiky. Afghánské dívce Nahal je 17 let. Už několik let chodí do školy a chce ji dokončit, i když jí na cestě do školy hrozí vážné nebezpečí. Číňanka Li, které je 12 let, nevstává ráno do školy, ale do práce jako její rodiče. 13letý František z ČR chodí do běžné školy, ale učitel si myslí, že by měl být přeřazen na takzvanou praktickou nebo na jinou základní školu, kam chodí jen Romové a kde "bude mezi svými". Naším cílem je pomoci tomu, aby všechny děti měly šanci získat plnohodnotné vzdělání," dodala Dáša van der Horst.

Další informace

V mnoha zemích světa zůstávají každý rok školní lavice prázdné – více než 100 milionům dětí totiž ve vzdělávání brání chudoba, válečné konflikty nebo diskriminace. Musejí pracovat, obvykle ve zcela nevyhovujících podmínkách, ve více než 30 zemích světa jsou navíc rekrutovány jako dětští vojáci. Obětí diskriminace a segregace se stávají dívky nebo žáci patřící k etnickým menšinám.Afghánským dívkám brání v přístupu ke vzdělání zejména špatná bezpečnostní situace. Děti z chudých rodin v Číně musí namísto vzdělání mnohdy pracovat. Romské děti v České republice nepřiměřeně často končí v tzv. speciálních (bývalých zvláštních) školách, kde dostávají nedostatečné vzdělání. Na těchto školách získají děti jen omezené znalosti a dovednosti, nemohou proto ve vzdělávání pokračovat ani se plnohodnotně zapojit do života společnosti. Právě tyto bariéry chce kampaň Změníme to! odstranit.Partneři kampaněČeská televize – vysílání osvětového spotuTBWA/Praha – reklamní komunikaceNydrle Studio – webový projektVizeum Connections – reklamní komunikaceDopravní podnik hl. m. Prahy – partnerEallin Animation – autor osvětového spotu

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1015 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...