Francie: Obnovením výjimečného stavu riskujeme zevšednění zvláštních opatření

Podle Amnesty a Human Rights Watch hrozí omezení lidských práv a zásad demokracie.

Francouzský parlament přijetím nového zákona z 15. prosince 2016, který prodlužujevýjimečný stav v zemi o dalších sedm měsíců, riskuje, že dojde k normalizaci zvláštníchopatření a v jejím důsledku k omezování lidských práv a zásad demokracie. Až toto nejnovější prodloužení skončí, stráví Francie ve výjimečném stavu 20 měsíců.

“S každou obnovou se výjimečný stav pomalu stává novou normou, což je pro demokratickýprávní stát nebezpečné,” říká Nadim Houry, ředitel teroristického a protiteroristickéhoprogramu organizace Human Rights Watch. “Vzhledem k tomu, že terorismus pravděpodobně vnejbližší budoucnosti zůstane hrozbou, autority by měly skutečně přehodnotit, zda se nadálespoléhat na mimořádná opatření a vrátit se k již existujícímu právnímu systému.“

Francouzský ministr vnitra Bruno Le Roux odůvodnil požadavek na prodloužení výjimečnéhostavu před Národním shromážděním slovy, že hrozba teroristického útoku zůstává “extrémněvysoká”. Tvrdí, že nebezpečí útoku hrozí především během “intenzivního volebního období” oddubna do června 2017, kdy budou ve Francii probíhat prezidentské a parlamentní volby.V prosincovém rozšíření parlament omezil dobu, po kterou může být v rámci nouzovýchpravomocí nařízeno domácí vězení na 12 měsíců, pokud Nejvyšší správní soud, Conseild’État, neschválí její prodloužení o další tři měsíce. 37 z 95 lidí odsouzených do 6. prosince.strávilo v domácím vězení rok nebo déle.

Vláda by měla důsledně zvažovat využívání trestu domácího vězení a razií, aby zajistila, že bezpečnostní složky jsou používány pouze v zákonném rozsahu, mezitím co bude probíhat široká diskuse o ukončení výjimečného stavu.Podle Parlamentního výboru, který má na starost dohled nad uplatňováním výjimečného stavu veFrancii před listopadem 2015 rozkázala ke 4292 neoprávněným raziím, 612 domácím vězení -včetně 95 co zůstávají pod domácím trestem a k 1657 prohlídkám vozů a dokladů. Tato opatřenívedla jenom k 61 teroristicky - příbuzným kriminálním vyšetřováním, zahrnujících pouze 20 spodezřením “kriminální činnosti příbuzné k teroristickým činům”. Ostatních 41 podezřelých bylo obviněno z menších přestupků spojitých s terorismem.

Podle mezinárodních práv může vláda v průběhu výjimečného stavu dočasně omezit některápráva, včetně svobody slova a shromažďování, ale pouze “V takové míře, jakouvyžaduje situace”. Vláda musí zajistit, aby bylo každé opatření striktně úměrné sledovanému cíli, a že nouzové složky nebudou použity “diskriminujícím” způsobem. Nebudou se tedy výhradně zaměřovat na lidi etnického původu, náboženského vyznání nebo sociálních skupin.

“Obnovením výjimečného stavu riskujeme zevšednění zvláštních opatření,” říká John Dalhuisen,ředitel Amnesty International pro Evropu. „Pokračující využití nepřiměřeně vysoké pravomociprobíhá pouze pod několika kontrolami. To je výsledkem celé řady porušování lidských práv.Volba mezi právy a bezpečností, která je Francouzům poskytována, je nakonec falešná,“ dodal Dalhuisen.

Výzkumnou zprávu o protiteroristických opatřeních napříč Evropou vydáme 17. ledna!

Related stories

17.1.2017

EU: Orwelovské protiteroristické zákony zbavují práv pod zástěrkou jejich ochrany

Nové zákony ženou Evropu do nebezpečného stavu permanentní sekuritizace, tvrdí Amnesty International ve veřejné komplexní lidskoprávní analýze protiteroristických opatření, napříč 14 členskými státy EU.


1.4.2017

Sýrie: je čas, aby světoví lídři zajistili spravedlnost, pravdu a nápravu pro miliony obětí války

Jak válečné zločiny a zločiny proti lidskosti bez potrestání v Sýrii pokračují, kampaň Amnesty International upozorňuje na šesté výročí krize a naléhá na světové lídry, aby přijali okamžitá opatření k zajištění spravedlnosti, pravdy a odškodnění milionům obětí konfliktu.


12.1.2017

Soud s Petrem Jaškem - další odročení na 23. ledna

Další stání naplánováno na 23. ledna.


1.9.2016

Vysvědčení pro Českou republiku

Jak si vede rovný přístup ke vzdělávání romských dětí na začátku školního roku 2016/17?