Turecko: Skupina pro prevenci mučení byla zrušena

Turecké Sdružení advokátů se rozhodlo k 7. prosinci 2004 zrušit Skupinu pro prevenci mučení. Amnesty International odeslala dopis prezidentu Sdružení panu Nevzatu Erdemirovi, ve kterém vyjádřila šok nad tímto rozhodnutím. Tato skupina byla totiž průkopníkem při prosazování spravedlnosti pro oběti týrání. Ukončení práce Skupiny znamená krok zpět v boji proti mučení. AI vyzývá k přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Skupina pro prevenci mučení byla založena v prosinci roku 2001 Sdružením advokátů v Izmíru s cílem poskytovat právní pomoc obětem mučení a pořádat kampaně na odstranění všech nedostatků v tureckých zákonech a předpisech, které by mohly zabránit úspěšnému stíhání pachatelů. Skupina poskytuje právní pomoc jednotlivcům, kteří podali stížnost o špatném zacházení a mučení ze strany policie. Systematicky monitoruje všechny fáze následných právních postupů a v případě potřeby zasahuje. Také zajišťuje lékařské dokumenty a podává odvolání. Práci skupiny provádí zaměstnaní odborníci, především ale 250 právníků ze Sdružení advokátů v Izmíru, kteří pomoc poskytují dobrovolně.

Amnesty International nesouhlasí také s tím, že Sdružení zabavilo dne 7. ledna z kanceláře skupiny počítačové vybavení a dokumenty, které obsahovaly důvěrná svědectví, fotografie a další záznamy související se zhruba 575 žádostmi od obětí mučení. AI se dále obává, že tito žadatelé mohou být opět ohroženi uvězněním nebo mučením a špatným zacházením, a proto naléhavě žádá o objasnění, kde se tyto dokumenty nachází.

V tiskovém prohlášení ze 13. prosince 2004 pan Nevzat Erdemir uvedl, že jedním z důvodů ukončení práce Skupiny pro prevenci mučení bylo to, že projekt, který skupina koordinovala, získával finanční zdroje od Evropské komise. Ta podle Erdemirova tvrzení usiluje o rozdělení Turecka a poškození jeho národních zájmů, mj. vytvořením „nezávislého Kurdistánu“. Prohlásil, že ukončení práce skupiny bylo nezbytné k předejití „neštěstí pro naši republiku, národ a občany“ a dále uvedl, že „ostře odsuzuje iniciativu (Skupiny pro prevenci mučení) podporovanou Evropskou unií, která je namířena, pod záminkou podpory lidských práv, proti jednotě a integritě naší země.“ Kritizoval také spolupráci skupiny s mezinárodními organizacemi – Amnesty International nevyjímaje.

Rozhodnutí ukončit práci Skupiny je pravděpodobně v rozporu s článkem 95 tureckého Zákona o právním postupu, který uvádí, že jednou z povinností Advokátní komory v Turecku je „ochrana a obhajoba svrchovanosti práva a lidských práv a úsilí o jejich dodržování.“ Práce oficiálních orgánů zabývajících se lidskými právy v Turecku (např. místní výbory pro lidská práva) je do značné míry neúčinná a vyšetřování porušování lidských práv zůstávají bez výsledků. Proto byla práce Skupiny pro prevenci mučení důležitá, zvláště kvůli evidování rozsahu případů mučení a špatného zacházení.

Premiér Turecka Tayyip Erdogan při parlamentním shromáždění Rady Evropy v říjnu 2004 prohlásil, že „v Turecku již žádné systematické mučení neexistuje“. Aby ale mohl takové prohlášení opravdu učinit, musela by jeho vláda udělat dostatečné kroky k monitoringu a vyšetřování mučení. Vládě se to však dosud nepodařilo.

Pouze v Izmíru, díky práci Skupiny pro prevenci mučení a dalším lidskoprávním organizacím, začal být odhalován objektivním způsobem skutečný rozsah situace v Turecku.

K datu, kdy se Sdružení advokátů v Izmíru rozhodlo práci Skupiny ukončit, bylo podáno 575 žádostí o pomoc. Z tohoto počtu pracovali její členové na 334 případech, z nichž bylo vzneseno 116 obvinění proti pachatelům. Skupina také své zkušenosti aktivně předávala, a to pořádáním seminářů pro právníky v celém Turecku. Neúnavná a průkopnická práce Skupiny pro prevenci mučení je vzorem pro právníky nejen v Turecku, ale na celém světě.

Podobné příběhy

1.4.2017

Petr Jašek děkuje Amnesty!

Petr Jašek byl dne 26. 2. propuštěn. Děkujeme všem za podporu! Stále však požadujeme propuštění Hassana A. Kodiho a Abdulmona Abdumawla.


30.3.2017

Slabikář poslán Tašimu

Dne 28. 3. jsme odeslali z pošty na Karlově náměstí v Praze Česko – tibetský slabikář. Ten zanedlouho doputuje do Tibetu jako vyjádření naděje a solidarity pro Tašiho ve vězení. Když už se tibetské děti nemohou učit svému jazyku, my jsme se alespoň protestně naučili psát tibetská slovíčka.


30.3.2017

Ruská federace: Zatčení členové organizace pro potírání korupce jsou vězni svědomí a měli by být okamžitě propuštěni

Zatýkání a jiné represe vůči zaměstnancům a dobrovolníkům Fondu proti korupci (ACF) jsou součástí posledního výrazného omezování práva na pokojné shromažďování a svobodu projevu v Rusku.


24.3.2017

V Bělorusku opět přituhuje: aktivisté a nezávislí novináři v ohrožení

Nejméně 48 lidí bylo nedávno v Bělorusku zadrženo během protestů s názvem „Nejsme příživníci“. Protesty byly zaměřeny proti daním uvaleným na nezaměstnané, tzv. „příživníky“. Mezi zadrženými ve dnech 10. – 12. března 2017 byli organizátoři protestů a nezávislí novináři.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...