Neziskovky vyzývají OSN: zastavte členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva!

Amnesty International a Human Rights Watch poukazují na lidskoprávní problémy, které se neslučují s členstvím v Radě.

Saúdská Arábie se doma i v zahraničí dopouští „hrubého a systematického porušování lidských práv“ a v Radě pro lidská práva efektivně využívá své pozice k blokování možných obvinění z válečných zločinů. Amnesty International a Human Rights Watch proto apelují na Valné shromáždění OSN, aby zemi pozastavilo členství ve vrcholném světovém orgánu zaměřeném na lidská práva.

Organizace žádají, aby Saúdská Arábie byla zbavena členství v Radě pro lidská práva do doby, než ukončí nezákonné útoky vojenské koalice, které vede v Jemenu a než dojde k jejich věrohodnému a nezaujatému vyšetření.

„V sázce je důvěryhodnost Rady pro lidská práva. Od okamžiku, kdy do ní Saúdská Arábie vstoupila, se porušování lidských práv touto zemí stále stupňuje. Koalice během konfliktu v Jemenu nezákonně zabila a zranila tisíce civilistů. Bylo by velkým pokrytectvím dopustit setrvání této země jako aktivního člena v Radě, obzvlášť v situaci, kdy své pozice využívá k vlastní ochraně před převzetím zodpovědností za spáchání potenciálních válečných zločinů. To by mohlo této vrcholné lidskoprávní instituci poškodit pověst,“ řekl Richard Bennett, ředitel kanceláře Amnesty International při úřadu OSN a dodal: „Přesvědčivé důkazy o spáchání válečných zločinů koalicí, kterou vede Saúdská Arábie v Jemenu, by měly být vyšetřeny Radou pro lidská práva. Namísto toho Saúdská Arábie cynicky využívá svého členství v Radě, aby zmařila ustanovení mezinárodního vyšetřování. Získává podporu pro svého protivníka, aby dosáhla bezzubého vyšetřování na úrovni jemenského státu. Již devět měsíců se nedaří začít s důvěryhodným vyšetřováním potenciálních válečných zločinů a dalších vážných prohřešků. Jako po členovi Rady pro lidská práva je po Saúdské Arábii požadováno dodržování těch nejpřísnějších standardů dodržování lidských práv. Ve skutečnosti však vede vojenskou koalici, která podniká nezákonné a smrtelné útoky na jemenské tržnice, nemocnice a školy. Koalice také opakovaně použila mezinárodně zakázaných zbraní v civilních oblastech. Na domácí půdě vykonává stovky poprav, umisťuje nezletilé do cel smrti po nespravedlivých soudech a tvrdě potlačuje opozici a občanskoprávní aktivisty.“

Saúdskoarabské kruté zákroky proti všem formám domácího disentu stále pokračují a nic na tom nemění aktuální členství v Radě. Výjimkou není konání nespravedlivých soudů u speciálního protiteroristického soudu a dlouhodobé tresty odnětí svobody pro disidenty a obránce lidských práv. Více než 350 osob bylo popraveno od chvíle, kdy Saúdská Arábie byla zvolena do Rady. V roce 2015 bylo zaznamenáno dokonce více poprav než kdykoli před tím od roku 1995.

„Saúdská Arábie musí neprodleně a bezpodmínečně propustit všechny vězně svědomí a musí ukončit svou ostudnou praxi rozsudků smrti,“ sdělil Richard Bennett.

V posledních týdnech se Saúdská Arábie vyvlékla z převzetí odpovědnosti tak, že zatlačila na OSN, aby odstranila vojenskou koalici, kterou v Jemenu vede, ze seznamu států a ozbrojených skupin, které v ozbrojených konfliktech porušují dětská práva. Saúdská Arábie pohrozila svým odkloněním se od OSN, ukončením své finanční podpory včetně podpory humanitárních projektů a odvedením svých blízkých spojenců.Klíčoví spojenci Saúdské Arábie, včetně USA a Velké Británie, pochybili, když nezastavili mezinárodní obchod se zbraněmi, kterých se užívá v Jemenu, navzdory jasnému nebezpečí páchání válečných zločinů.

„Obzvlášť šokující je ohlušující mlčení mezinárodní komunity, která opět podlehla tlaku Saúdské Arábie a upřednostnila obchod, zbraně a obchodní smlouvy před lidskými právy navzdory důkazům o páchání hrubého a systematického násilí s naprostou beztrestností,“ řekl Richard Bennett.

Amnesty International a Human Rights Watch žádají po členských státech OSN, aby vyloučily Saúdskou Arábii z Rady. Zároveň žádají nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetřování v případu porušování mezinárodního humanitárního práva v Jemenu.

Pozadí událostí:

Rezoluce Valného shromáždění 60/251, kterou vydala Rada pro lidská práva při OSN, ustanovuje, že „Valné shromáždění může dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících pozastavit členství v Radě takového člena, který hrubě a systematicky porušuje lidská práva.“  Libye se v roce 2011 stala první a jedinou takto suspendovanou zemí.

Zítra končí současné zasedání Rady. Další zasedání bude v termínu od 13. do 30. září.

Podobné příběhy

15.12.2016

Sjednocení pro mír v Sýrii: Globální občanská společnost apeluje na členské státy OSN


6.4.2016

Trest smrti v roce 2015: Alarmující nárůst poprav znamená nejhorší čísla za posledních 25 let

Írán, Pákistán a Saúdská Arábie – jen 3 země zodpovědné za téměř 90% zdokumentovaných poprav.


18.8.2016

Sýrie: šokující zpráva o týrání, nelidských podmínkách a hromadných úmrtích ve vládních věznicích

V syrských věznicích a detencích umírá 300 lidí měsíčně. Mnozí jsou umučeni.


15.7.2016

Vlna brutálních represí v Egyptě: stovky zmizelých a mučených lidí

Egyptská národní bezpečnostní agentura unáší, mučí a násilně nechává zmizet lidi ve snaze zastrašit své oponenty. Nová výzkumná zpráva Amnesty upozorňuje na prudký nárůst násilných zmizení od roku 2015.