OCHRAŇME PROTEST!

PROČ MUSÍME UCHOVAT NAŠE PRÁVO NA PROTEST?

Pokojný protest je dynamický a veřejný způsob uplatňování našich lidských práv. Protesty v průběhu historie umožňovaly jednotlivcům a skupinám vyjadřovat svůj nesouhlas, názory a myšlenky, odhalovat nespravedlnost a zneužívání moci a požadovat odpovědnost mocných. 

Ve světě plném rostoucích nerovností a přetrvávající diskriminace, ozbrojených konfliktů, autoritářství a stále častějších politických krizí i hrozeb pro a planetu, nabývají protesty na popularitě a rozšířenosti čím dál víc. 

S nástupem digitální éry přišla spousta inovativních možností občanské mobilizace a vyjádření nesouhlasu. Přibyly ale také nové metody k jejich potlačeníod zásahů do soukromí až k vypínání internetu a sítí komunikace. 

I přesto se nemalého pokroku v oblasti lidských práv podařilo dosáhnout díky odhodlání mnoha lidí, kteří se odvážili bojovat za spravedlivější a rovnoprávnější společnost. A to navzdory rizikům a výzvám, kterým museli čelit. Je proto naprosto zásadní, aby každý mohl protestovat bezpečně, aniž by musel čelit jakýmkoliv následkům. 

Amnesty International dlouhodobě usiluje o ochranu a rozšiřování práva na protest při obraně a prosazování lidských práv. Jsme zde, abychom připomněli těm, kteří jsou u moci, že možnost pokojně protestovat patří mezi základní lidský práva, nikoli výsady. Všechny státy musí právo na protest respektovat, chránit a podporovat. A právě proto... 

Amnesty International vede celosvětovou kampaň, kterou cílí jako výzvu proti rozsáhlým útokům na možnost protestovat, a stojí po boku všech, kteří se odváží postavit bezpráví. 

 © Kathrin Frank

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...