OCHRAŇME PROTEST!

PROČ MUSÍME UCHOVAT NAŠE PRÁVO NA PROTEST?

Pokojný protest figuruje jakožto dynamický a veřejný způsob uplatňování našich lidských práv. Protesty v průběhu historie umožňovaly jednotlivcům a skupinám vyjadřovat svůj nesouhlas, názory a myšlenky, odhalovat nespravedlnost a zneužívání moci a od mocných požadovat odpovědnost. Nejen díky efektivním taktikám kolektivní mobilizace, tvořivosti a vzdoru zůstávají protestující i v dnešní době pro představitele moci trnem v oku.

Ve světě plném rostoucích nerovností a přetrvávající diskriminace, ozbrojených konfliktů, autoritářství a stále častějších politických krizí i hrozeb pro živobytí a planetu, nabývají protesty na popularitě a rozšířenosti čím dál tím víc.

S nástupem digitální éry přišla spousta inovativních možností občanské mobilizace a vyjádření nesouhlasu ale také nové metody jejich potlačení, sahající od zásahů do soukromí až k vypínání internetu a sítí komunikace.

I přesto se nemalého pokroku v oblasti lidských práv podařilo dosáhnout díky statečnosti mnoha lidí, kteří se odvážili bojovat za inkluzivnější a rovnoprávnější společnosti navzdory rizikům a výzvám, kterým museli čelit. Je proto naprosto zásadní, aby každý mohl protestovat bezpečně, a aniž by musel čelit předsudků.

Amnesty International dlouhodobě usiluje o ochranu a rozšiřování práva na protest při obraně a prosazování lidských práv, Jsme zde, abychom připomněli těm, kteří jsou u moci, že pokojný protest patří mezi práva, nikoli výsady. Všechny státy toto právo musí respektovat, chránit a podporovat. A právě proto...

Amnesty International zahajuje celosvětovou kampaň, kterou cílí jako výzvu proti rozsáhlým útokům na možnost protestovat, a stojí po boku všech, kteří se odváží ozvat se.

 © Kathrin Frank

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...