Maroko / Západní Sahara: Mučení ve věznicích

  Článek

Svoboda slova a vězni svědomí publikován 1.7.2004

Mučení zadržených a vynucená přiznání pod nátlakem ve věznicích jsou součástí tažení marocké vlády proti domnělým teroristům.

V rámci "protiteroristických" opatřeních, zavedených v roce 2002, byly stovky Islamistů nebo předpokládaných Islamistů zatčeni a jsou zadržováni na základě podezření z příslušnosti ke "kriminálním gangům" nebo z účasti na plánování, podněcování nebo provádění násilných činů zejména v detenčním zařízení Témara v Západní Sahaře.

Detenční zařízení Témara, které spravuje Ředitelství pro dozor nad teritoriem (Direction de la surveillance du territoire, DST), je jedním z hlavních míst, odkud přišly zprávy o mučení. Desítky ze zatčených v rámci "protiteroristických" opatření byly údajně vystaveni mučení nebo špatnému zacházení během doby, kdy byli drženi v Témaře. Jejich věznění v tomto detenčním centru bylo utajené a nenahlášené. Jejich rodiny se nedozvěděly, kde se nacházejí, a to dokonce ani tehdy, když požádaly úřady o informace, a v některých případech byli zadržovaní několik měsíců nelegálně drženi bez spojení s vnějším světem.

Průzkum Amnesty International odhalil, že řada případů porušování marockého práva a mezinárodních norem pro lidská práva byla užita k tomu, aby se soudním úřadům zabránilo řádně přezkoumat tyto činy bezpečnostních sil a aby nemohlo být provedeno žádné šetření těchto událostí. Zadržovaní byli údajně mučeni nebo s nimi bylo špatně zacházeno, a tím byli přinuceni k tomu, aby podepsali nebo otisky prstů potvrdili prohlášení, která předtím odmítli nebo popřeli. V mnoha případech byla tato prohlášení použita u soudu jako důkazy pro získání přiznání, přestože obžalovaní v soudní síni většinou tato prohlášení odvolávali.

Amnesty International je obzvlášť znepokojena tím, že v roce 2003 bylo více než 12 lidí odsouzeno k smrti po soudních procesech, které byly silně nespravedlivé. Prudký nárůst obvinění z mučení a špatného zacházení za poslední dva roky spolu se zřejmým selháním marockých úřadů ve vyšetřování těchto případů ostře kontrastují s významnými zlepšeními, ke kterým v oblasti lidských práv v Maroku došlo za poslední měsíce a roky. Amnesty International tato zlepšení vítá, nicméně naléhá na marocké orgány, aby toto předsevzetí, které se už projevilo v řešení jiných převládajících problémů lidských práv jako např. diskriminace žen, přenesly i do boje proti mučení a špatnému zacházení.

Jako první krok k řešení tohoto problému by marocké úřady měly vzít na vědomí znepokojivý počet obvinění z mučení a špatného zacházení, a vydat jasné a veřejné pokyny pro DST, že policisté a agenti tohoto orgánu musí zachovávat zákony a přestat se zatýkáním a zadržováním lidí ve středisku v Témaře i jinde. Marocké orgány by měly realizovat všechna doporučení, která vydal Výbor OSN proti mučení v listopadu 2003. Konkrétně by měly zajistit, aby všechna obvinění z mučení a špatného zacházení - ve formě stížností obětí nebo jejich právníků a ve formě zpráv od nevládních a jiných organizací - byla podrobena okamžitému, nestrannému a plnému přezkoumání.

Dále by měly provést kroky proti beztrestnosti státních agentů podezřelých z účasti na mučení nebo špatném zacházení a zajistit, aby plánovaná nová legislativa, podle které bude v marockém zákoně mučení považováno za zločin, byla plně v souladu s nařízeními článků 1 a 4 Úmluvy proti mučení.

Marocké orgány by také měly nařídit opakování soudních řízení v procesech, které odpovídají mezinárodním standardům pro spravedlivý soud, pro všechny, kteří byli usvědčeni na základě svědectví získaných pomocí mučení nebo špatného zacházení a změnit trest pro všechny odsouzené k smrti a vyhlásit moratorium na trest s smrti s výhledem na jeho zrušení.

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2324 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...