© STRINGER/AFP/Getty Images

Sýrie: vládní a ruské síly cílí na nemocnice

  Článek

Zbraně pod kontrolou Migrace   Sýrie publikován 7.3.2016

Šetření Amnesty International ukázalo, že ruské a syrské vládní síly poslední tři měsíce zřejmě úmyslně cílí nemocnice a jiná lékařská zařízení. Důvodem je snaha udělat prostor pro postup pozemních vojsk do severního Aleppa.

© STRINGER/AFP/Getty Images

I přes podepsání dohody o příměří v Sýrii, syrské vládní síly a jejich spojenci zintenzivnily útoky na zdravotnická zařízení.

„Syrské a ruské síly úmyslně útočí na zdravotnická zařízení, což je nehorázné porušení mezinárodního humanitárního práva. Ale co je skutečně alarmující je, že ničení nemocnic se zřejmě stalo součástí jejich vojenské strategie,“ řekla Tirana Hassanová, vedoucí oddělení na krizové reakce Amnesty International. 

„Poslední řada útoků na zdravotnická zařízení severně od Aleppa se zdá být součástí systému útoků na zdravotníky a nemocnice. Strategie, která zničila nespočet zdravotnických zařízení a  od počátku konfliktu zabila stovky doktorů a sester.“

Amnesty shromáždila přesvědčivé důkazy o nejméně šesti úmyslných útocích na nemocnice, zdravotnická centra a kliniky v severní venkovské části okresu  Aleppo v minulých 12 týdnech. Útoky, které zabily 3 civilisty včetně zdravotního pracovníka a zranily 44 dalších, jsou pokračováním cílených útoků na zdravotnická zařízení v různých částech Sýrie. Jedná se o válečné zločiny.Výzkumníci Amnesty International mluvili se zdravotníky ze šesti zdravotnických zařízení a mnoha humanitárními organizacemi v Turecku a Sýrii, které popsaly svou snahu vyrovnat se s vysokým počtem civilistů, kteří potřebují lékařské ošetření. Tato situace je výsledkem eskalace leteckých útoků na oblast v únoru 2016.

Mnoho zdravotníků z Anadanu a Hreitanu, dvou měst severozápadně od Aleppa, řeklo Amnesty International, že strategií syrské vlády je cílením nemocnic a infrastruktury vyčistit celé město od obyvatel a usnadnění tak pozemní invaze.Doktor z Anadanu řekl: „Nemocnice, voda a elektřina jsou vždy napadeny jako první. Když se tak stane, lidé nemají služby potřebné k přežití. To je to, co se stalo v Anadanu. V půlce února většina obyvatel uprchla z města. Učinili tak po napadení polní nemocnice a zdravotnického centra z 2. února. Polní nemocnice je nyní sotva schopná provozu a zdravotnické centrum bylo zavřeno. Problém je, že ne každý je schopen opustit město. Zůstali staří lidé, kteří nutně potřebují lékařské ošetření.“

„Nemocnice v oblastech kontrolovaných opozicí v okolí Aleppa se staly hlavními cíli pro ruské a syrské vládní síly. To omezuje možnost poskytnutí důležité pomoci pro civilisty žijící v těchto obléhaných oblastech. Jedinou možnost pro ně je utéct,“ dodala Hassanová.Všichni lidé, dotazováni Amnesty International, řekli, že žádná vojenská vozidla, kontrolní body, bojovníci nebo frontová linie nebyli poblíž nemocnic, které byly napadeny. Tyto nemocnice plnily výlučně svou humanitární funkci.

Úmyslné útoky na civilisty, kteří se aktivně neúčastní boje a na civilní objekty, zahrnující nemocnice  a další zdravotnická zařízení, jsou porušením mezinárodního humanitárního práva.  Jedná se o válečné zločiny. Nemocnice a zdravotnické jednotky mají podle válečného práva zvláštní ochranu. Svou ochranu před útoky ztrácí pouze tehdy, pokud jsou využívány kromě své humanitární funkce také k „činům škodících nepříteli,“ jako například skladování zbraní. I v takovém případě zneužití musí být vydáno nejprve varování, stanovující rozumný časový limit a útok může být proveden pouze v případě, že toto varování zůstane ignorováno.

„Opakovaně jsme syrskou a ruskou vládu vyzývali, aby se řídili mezinárodním humanitárním právem a naléhali na Rusko, aby provedlo nezávislé a důvěryhodné prošetření útoků svých sil na nemocnice a další vážná porušení tohoto práva,“ řekla Tirana Hassanová.„Všichni zdravotní pracovníci a zdravotnická zařízení by měla být respektována a chráněna místo toho, aby byla cílena. Zranění a nemocní lidé jsou uvězněni na turecké hranici nebo umírají uvnitř Sýrie, protože nemocnice se staly novou frontovou linií v ofenzívě v severní venkovské části oblasti kolem města Aleppo.  Neexistuje omluva pro vládu bránící lidem v přístupu ke zdravotní péči. Neexistuje omluva pro úmyslné cílení nemocnice za nemocnicí.“

Pozadí a svědectví

Podle Syrské sítě pro lidská práva, místní monitorovací skupiny, bylo  od září 2015 nejméně 27 nemocnic, včetně osmi v okrese Aleppo, cíleno ruskými a syrskými vládními silami. Syrsko-americká lékařská společnost (SAMS) řekla Amnesty  International, že od prosince 2015 bylo nejméně 13 nemocnic v Aleppu  cíleno leteckými útoky.  15. února byla jedna nemocnice zasažena raketou země- země. Celkem čtyři zdravotníci a 45 civilistů bylo během těchto 14 útoků zabito.Organizace Lékaři pro lidská práva informovala, že od začátku konfliktu bylo jeho stranami provedeno nejméně 346 útoků na zdravotnická zařízení a 705 zdravotnických pracovníků bylo během těchto útoků zabito. Syrské vládní síly a jejich spojenci jsou zodpovědní za převážnou většinu těchto útoků.

Výzkumníci Amnesty International se soustředili na šest útoků v severním Aleppu mezi prosincem 2015 a únorem 2016.

Ofenzíva v severní  venkovské oblasti guvernorátu Aleppo   

Během posledního lednového týdne roku 2016 zahájily syrské vládní síly, podporované ruskými nálety, pozemní ofenzívu v severní venkovské části okresu Aleppo. Ofenzíva se snažila o proražení obklíčení nestátními skupinami na města Nubul a Zahraa. To odřízlo zásobní cestu z obou těchto oblastí, Turecka a města Aleppo. 1. února, syrské vládní síly a Syrské demokratické síly, které zahrnují kurdské, arabské a asyrské skupiny, pokračovaly v ofenzívě ve stejné oblasti.

Civilisté, kteří uprchli ze severní venkovské části oblasti Aleppo do Bab al- Salam, hraničního přechodu do Turecka, řekli Amnesty International, že ruské a syrské vládní nálety eskalovaly v prvním únorovém týdnu, nutíc tisíce lidí k útěku. V oblasti nebyly ponechány žádné funkční nemocnice, mnoho lidí, zraněných během náletů, bylo nuceno hodiny řídit, aby se dostalo k lékařské pomoci. Rozhovory s doktory a zdravotníky v Aleppu a okolí naznačují, že zdravotnická zařízení byla mezi prvními budovami cílenými v sérii leteckých útoků na začátku ofenzívy. Věří, že ofenzíva měla za cíl zredukovat kapacitu zdravotnických zařízení a zabránit tak raněným získat lékařské ošetření.

Tel Rifaat                                                                                                                                                                                                   Dva doktoři a aktivista z Tel Rifaatu, kteří utekli dva dny před tím, než Jednotky lidové ochrany (YPG) – část Syrských demokratických sil, převzaly 15. února kontrolu nad městem, řekli Amnesty International, že všechny tři zdravotnická zařízení, včetně polní nemocnice, rehabilitačního centra a centra na dialýzu ledvin byly během začátku týdne – 8. února, právě když ofenzíva začala, přímo cílené raketami. Útoky zranily šest členů zdravotnického týmu a tři civilní pacienty a nechaly populaci bez jediného funkčního zdravotnického zařízení.

Doktor „Faraj“ (jeho pravé jméno bylo z bezpečnostních důvodů zatajeno), který vedl polní nemocnici, rehabilitační centrum a centrum na dialýzu, řekl Amnesty International:„Kurdové začali na začátku února získávat kontrolu nad některými vesnicemi v severní venkovské části okresu Aleppo a postupovali k Tel Rifaatu. Když se přibližovali, ruské a syrské síly cílily zdravotnická zařízení. Následkem byli zranění civilisté, kteří kvůli bezohlednému odstřelovaní museli být převezeni k syrsko-turecké hranici, protože nemocnice nebyly dále provozuschopné.“19. prosince 2015 v 14.45, několik týdnů před současnou ofenzívou, přímý útok zničil v Tel Rifaatu centrum, které poskytovalo zdravotnickou péče dětem se speciálními potřebami. Centrum bylo založeno v roce 2014 a přijalo 250 dětí měsíčně z celé severní venkovské části okresu Aleppo. 

Vesnice Maskan   

                                                                                                                                                                              Doktor ze Sdružení nezávislých lékařů (IDA) v Turecku řekl Amnesty International, že polní nemocnice v Maskanu musela být 1. února kvůli zintenzivnění leteckých útoků a bezprostředně hrozící pozemní invazi evakuována. Den po evakuaci pacientů a zdravotnického personálu obdrželi obrázky polní nemocnice zničené leteckým útokem.

Syrská armáda získala 15. února kontrolu nad opuštěnou vesnicí. Amnesty International přezkoumala obrázky destrukce a video vládních sil v polní nemocnici, které tvrdilo, že zařízení bylo používáno teroristy k ošetření válečných raněných. Mezinárodní humanitární právo chrání nemocnice a zdravotnická zařízení vykonávající svou humanitární funkci, včetně poskytování lékařského ošetření zraněným bojovníkům.

Anadan                                                                                                                                                                                                        Doktoři a zdravotníci v Anadanu řekli Amnesty International jak dva nálety 27. ledna a 2. února ruských nebo syrských válečných letadel částečně zničily polní nemocnici a učinili rehabilitační centrum nefunkční. Fyzioterapeut z rehabilitačního centra řekl:

„Nálety zintenzivnily 1. února. Příští den v 8.30 bylo centrum zasaženo raketou. Byl jsem na cestě do práce, když jsem viděl a slyšel explozi. Když jsem přijel, viděl jsem řidičovo tělo ve vstupu. Dva pacienti a pět členů lékařského týmu utrpěli mnohočetná poranění. Museli jsme je z Anadanu převézt. Nyní je centrum nefunkční. Ztratili jsme mnoho drahého vybavení. Poskytovali jsme ošetření komukoliv, kdo to potřeboval. Fungovali jsme od roku 2014.“

Hreitan                                                                                                                                                                                                                       Nemocnice v Hreitanu byla přímo cílena 25. prosince 2015. Byla vážně poškozena. Doktor a další zdravotník z nemocnice řekli Amnesty International, že ruská a syrská válečná letadla střílela přímo na nemocnici raketami. Útoky zranily 10 zdravotníků a nejméně 20 civilních pacientů. Zařízení zanechaly v troskách. Zdravotník Ali Hameda byl při náletu zabit. Od té doby nebyla nemocnice schopná provozu.

Doktor „Abdullah“ (jeho pravé jméno bylo z bezpečnostních důvodu zatajeno) z Hreitanu řekl: „Ani podzemní nemocnice nejsou v bezpečí. Přesunuli jsme nemocnici před rokem do podzemí s předpokladem, že bude ochráněna před nálety, ale rakety byly schopné proniknout i do podzemní  úrovně. Utratili jsme stovky tisíc dolarů za vybavení nemocnice a poskytování ošetření zraněným a nemocným, ale nyní Hreitan žádné nemocnice nemá.“

Rodina z Hreitanu, která před útoky 6. února utekla, řekla Amnesty International, že byli poslední, kdo odešel. Otec řekl, „Žil jsem v Hreitanu celý svůj život a nikdy jsem ho neviděl opuštěný. Velmi málo rodin zůstalo, protože nemohou město opustit. Letecké útoky zničily infrastrukturu města včetně nemocnic, takže tu nejsou žádné další služby zajišťující naši schopnost zde přežít.“

Podle ruského ministerstva obrany ruská válečná letadla útočila mezi 4. a 11. únorem na „teroristické objekty“ v Aleppu . Odmítá však cílení civilistů. Ruské autority pokračují v zapírání zabíjení civilistů nebo ničení jakékoliv civilní infrastruktury v Sýrii i přes silné důkazy naznačující mnoho stovek takových obětí a mnoho útoků na civilní budovy. Ruské ministerstvo obrany 11. února oznámilo, že za útoky na severní vesnickou část okresu Aleppo je zodpovědná koalici vedená USA. Spojené státy toto obvinění popřely. Podle centrálního velení USA (CENTCOM) koalice vedená USA prováděla mezi  1. a 4. únorem útoky na ozbrojenou skupinu nazývající se Islámský stát v Mar´a a v severní venkovské části okresu Aleppo.  

Aktuální petice

  Sýrie

Rania Allabasiová a její rodina: násilné zmizení po vládní razii

Rania byla bez sdělení důvodu unesena i s šesti dětmi. Rania Alabbasiová je v Damašku úspěšnou zubařkou a také vytíženou matkou šesti dětí. V březnu 2013 přišli do jejího domu vládní agenti a odvedli jí manžela. Po dvou dnech se vrátili pro ni a její děti. O nikom z nich dodnes nejsou žádné zprávy. Syrské úřady odmítly poskytnout příbuzným Ranie jakékoli informace o tom, co se stalo a kde se nyní rodina nachází. Její sestra Naila se může jen dohadovat, proč byla rodina zatčena: „Rania nepatřila mezi členy opozičních stran, ani nechodila na demonstrace. Byla zde, aby pomáhala ostatním.“

 

Aktuální počet podpisů: 653 Náš cíl: 1000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...