Výzva vládě ČR: Saúdská Arábie nemůže porušovat mezinárodní právo

  Článek

V Ženevě se v září 2016 konalo 33. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Amnesty International proto apeluje na vládu České republiky, aby podpořila výzvu k přezkoumání případů porušování lidských práv v Jemenu a zaslala jí níže uvedený dopis.

Velvyslanec Jan Kára

Mission permanente de la République tcheque aupres de l`Office des Nations Unies et des autres organisations internationales a Genève

17, Chemin Louis-Dunant

Case postale

1091211 Genève 20

Suisse

Věc:  Saúdská Arábie nemůže porušovat mezinárodní právo

Vážený pane Káro,

v současných dnech se koná v Ženevě 33. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Amnesty International proto apeluje na vládu České republiky, aby podpořila výzvu k přezkoumání případů porušování lidských práv v Jemenu.

Vojenská koalice vedená Saúdskou Arábií započala své nálety na pozice držené húthíjskými povstalci 25. března 2015.  Na základě informací získaných Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva, bylo od té doby zabito více než 3 700 civilistů, včetně 1 121 dětí a více než 6 560 civilistů bylo zraněno. Tyto oběti mají na svědomí obě strany konfliktu.

Během pěti výzkumných misí, které Amnesty International (AI) podnikla v Jemenu v období od května 2015, jsme nasbírali četné důkazy o válečných zločinech a dalších proviněních proti mezinárodnímu právu, spáchaných oběma stranami konfliktu. (Jedná se mimo jiné o útoky, které nerozlišují mezi civilním obyvatelstvem a vojenskými cíli).

Amnesty zdokumentovala minimálně 34 náletů vedených koalicí v čele se Saúdskou Arábií, během nichž mohlo dojít k porušení mezinárodního práva. Během těchto náletů bylo 494 civilistů zabito (včetně nejméně 148 dětí) a 359 civilistů zraněno.  Máme silné podezření, že některé z těchto náletů cílily na civilní objekty včetně škol, nemocnic, trhů a mešit. Pokud by se tato podezření prokázala, jednalo by se o nejhorší formu porušování mezinárodního práva - válečné zločiny.

Koalice vedená Saúdskou Arábií také použila mezinárodním právem zakázanou kazetovou munici. Princip kazetové munice spočívá v tom, že každá vystřelená střela nese desítky až stovky menších kusů výbušné munice. Tyto „bombičky“ pak zasáhnou velký prostor najednou, což zmenší přesnost vymezení oblasti zásahu a zvyšuje riziko takzvaného „nerozlišujícího účinku“. Dalším problémem je, že při dopadu část této munice často nevybuchne a stane se tak hrozbou pro budoucí život civilního obyvatelstva. AI zdokumentovala použití šesti druhů kazetové munice, z nichž některé byly vyrobené v Brazílii, USA, UK a některé přímo v Jemenu.

Ve zprávě OSN z ledna 2016 bylo zdokumentováno 116 náletů vedených koalicí, při kterých je podezření na porušení mezinárodního práva. 6. srpna 2016 unikla na veřejnost zpráva původně určená pro Radu bezpečnostní OSN, podle které jsou obě strany konfliktu zodpovědné za porušování mezinárodního humanitárního práva i lidských práv. Podle slov Vysokého komisaře pro lidská práva OSN Zaíd Raád Zaíd Husajna, je koalice vedená Saudskou Arábií zodpovědná za dvakrát více civilních úmrtí než všechny ostatní válčící skupiny dohromady. „Zdá se, že rozdělení mezi legitimními vojenskými cíli a civilními cíli – které jsou chráněny mezinárodním právem – je v nejlepším případě žalostně nedostatečné… v nejhorším případě jsme svědky páchání mezinárodních zločinů členy koalice.“

Neustálé opakování útoků a nedostatek nezávislého, nezaujatého a efektivního vyšetřování těchto případů vyvolává obavy, že koalice vedená Saúdskou Arábií je lhostejná k životům jemenských civilistů i k základním principům mezinárodního práva. Toto se týká jak koalice samotné – tedy těch co plánují i vykonávají tyto útoky, tak mezinárodně uznané jemenské vlády, kterou koalice podporuje.

Je však nutné také zdůraznit, že i  húthíjské a jiné opoziční skupiny mají na svědomí četná zabití a zranění civilního obyvatelstva. Toto je především v důsledku „nerozlišujícího“ střílení v místech hustého osídlení, včetně rušných městských částí ve městech Taiz a Aden. Opoziční skupiny také ohrozily životy tisíců civilistů tím, že blokovaly přístupové cesty do města Taiz, čímž znemožnily zásobování lékařským materiálem a jídlem. Většina nemocnic v městě Taiz byla v důsledku blokády zavřena. Ozbrojené skupiny kmene Húthí také zadržely a uvěznily sympatizanty současné vlády, novináře a bojovníky za lidská práva a zavřely 27 neziskových organizací v hlavním městě Saná, čímž hrubě porušily svobodu slova, shromažďování a další základní lidská práva.

Vážený pane Káro, žádáme Vás, aby Česká republika vznesla tyto výtky během 33. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Rada musí zajistit, aby všechny strany konfliktu plně dodržovaly mezinárodní humanitární právo během plánování a exekuce vojenských operací. Dále musí zajistit přístup humanitárním organizacím do oblastí postižených válkou. V neposlední řadě je nutné zajistit spravedlnost a předejít situacím beztrestnosti pro ty, kteří jsou za porušování mezinárodního práva zodpovědní.

V tuto chvíli existují dvě komise, které mají zkoumat možná porušení mezinárodního práva během konfliktu v Jemenu. Jedna z těchto komisí spadá pod současnou mezinárodně uznanou jemenskou vládu (The Yemeni national commission of inquiry) a druhá je vedena Saúdskou Arábií (JIAT - Arabia-led Joint Incidents Assesment Team). Ani jedna z těchto komisí se však nedá považovat za nestrannou nebo nezávislou. Obě komise v nedávné době zveřejnily výsledky svého zkoumání a obsah těchto zpráv, který ani v nejmenším nereflektuje realitu na místě zdokumentovanou Amnesty International, toto potvrzuje. Jediný způsob, jak zajistit opravdu nezávislé vyšetřování porušování mezinárodního práva oběma stranami konfliktu, je formováním nezávislé mezinárodní vyšetřovací skupiny OSN.

Amnesty International tímto apeluje na vládu České republiky, aby využila svého vlivu a při 33. zasedání Rady OSN pro lidská práva otevřeně podpořila výzvu Amnesty International k vytvoření nezávislé vyšetřovací skupiny, která by přezkoumala porušování mezinárodního práva oběma stranami konfliktu v Jemenu, včetně možných válečných zločinů. Tato skupina musí nadále zajistit, aby byli případní viníci potrestáni.

Je obzvláště důležité, aby právě Česká republika veřejně podpořila tuto výzvu, především v kontextu toho, že za rok 2015 vyvezla vojenský materiál za 14.96 miliardy korun (29% nárůst oproti předešlému roku) a právě transfery zbraní do Saúdské Arábie jsou druhé nejobjemnější. Amnesty International dlouhodobě upozorňuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na závažné rozpory mezi deklarovanou podporou demokracie a lidských práv na jedné straně a podporou exportu vojenského materiálu do zemí, kde hrozí jejich porušování na straně druhé.

V úctě,

Mark Martin, ředitel AI ČR

Aktuální petice

  Jemen

Jemen: Spojené arabské emiráty bezohledně zásobují ozbrojence západními zbraněmi. I těmi z Česka.

Amnesty International zjistila na základě vyšetřování pomocí otevřených zdrojů, že Spojené arabské emiráty (SAE) bezohledně vyzbrojují ozbrojené skupiny moderním vybavením. Tím může konflikt v Jemenu ještě více eskalovat.

Aktuální počet podpisů: 2519

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...