© AFP/Getty Images

Nebezpečný krok zpět pro ženy a dívky v Polsku

  Článek

V Polsku se projednává nová legislativa, která má již tak přísné zákony ohledně potratů ještě více radikalizovat. Ženám a dívkám hrozí téměř naprostá ztráta možnosti potrat podstoupit. Značná trestní odpovědnost hrozí i lékařům a dalším zdravotníkům.

© AFP/Getty Images

Pohled Anny Blusové, výzkumnice Amnesty pro střední a východní Evropu
Těhotná v jedenácti letech, dívka znásilněná vlastním otcem – tyto dívky nebudou mít jinou možnost než porodit. Stejně tak žena s vysokým rizikem úmrtí při porodu či nesoucí již mrtvé dítě nebude moc vyhledat umělé přerušení těhotenství. Toto bude dopad nové legislativy projednávané polským parlamentem. Když zákon projde, zavede téměř kompletní zákaz potratů.
 
19. září se ve Varšavě a po celém světě shromáždili odpůrci protestující proti novelizaci polského zákona. Ten neusiluje pouze o kriminalizování žen a dívek, které se domáhaly potratu, a vystavuje je 3 měsícům až 5 letům vězení, ale také zvyšuje trestní odpovědnost pro kohokoliv, kdo ženám k potratu napomáhal nebo je k němu povzbuzoval.
 
Polské zákony ohledně potratů jsou již nyní jedny z nejrestriktivnějších v Evropě. Potraty jsou povoleny jen v případě znásilnění nebo incestu, kdy je plod diagnostikován s vážným a nezvratitelným postižením, neléčitelnou nemocí ohrožující jeho život nebo kdy je v ohrožení zdraví či život matky. Navrhovaný zákon by uvalil zákaz potratu za všech jiných podmínek, než kdyby zdravotničtí odborníci považovali za nezbytné zachránit život matky. To nevyhnutelně ohrozí zdraví žen a doktory postaví před nemožné situace. Bez žádných jasných směrnicí o tom, jak blízko smrti musí žena či dívka být, aby byl potrat pro zdravotní důvody v souladu se zákonem, bude hlavní odpovědnost ležet na doktorech, kteří budou otálet tak dlouho, jak jen to bude možné.
 
„Kdybych měl těhotnou pacientku v 32. týdnu těhotenství s předporodními křečemi, nečekal bych, až začne i se svým dítětem umírat,“ vysvětlil profesor Romuald Debski během rozpravy v parlamentu v dubnu 2015. „Jestliže nastane mimoděložní těhotenství a krvácení, mohu provézt potrat. Ale jestliže nenastane krvácení – žádné bezprostřední ohrožení života – musím čekat, až začne umírat.“
 

Podle navrhovaného zákona, tomu ze zdravotnického personálu, kdo neúmyslně způsobí úmrtí počatých dětí, hrozí až tři roky vězení. To bude mít pravděpodobně děsivý vliv na zdravotníky, podkopávaje jejich schopnost poskytnout odpovídající zdravotní péči, informace a rady svým pacientům, což ohrozí životy dívek a žen.

V posledních letech byly polské zákony o potratech napadeny u Evropského soudu pro lidská práva. Soud zjistil, že ve třech případech – včetně případu čtrnáctileté oběti znásilnění - nepřijatelné překážky žen a dívek k přístupu k bezpečné a legální interrupci, porušily závazky Polska v rámci Evropské úmluvy o lidských právech.

Oficiální údaje tvrdí, že je v Polsku vykonáno kolem jednoho tisíce potratů ročně. Dostupná data nicméně nezapočítávají tajné potraty a umělá přerušení v zahraničí. Organizace pro práva žen odhaduje, že pravé údaje mohou dosahovat až 150 000 potratů.

 

„V současnosti se doktoři bojí provést legální potrat,” říká Krystyna Kacpurová, ředitelka Federace žen a rodinného plánování. „Obávají se negativního stigmatu a toho, že postaví svou nemocnici před další následky. Také se bojí trestního stíhání.“

S ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva je zřejmé, že současná praxe v Polsku potřebuje reformovat a jakákoli další omezení by dále porušovala širokou škálu mezinárodních a regionálních závazků v oblasti lidských práv. Taková omezení by rovněž představovala zpětné opatření v rozporu s mezinárodním právem.

Stovky tisíc žen se připojily k boji za svá práva především díky obrovské práci organizací jako je ta Krystyny. Na masivních demonstracích v polských ulicích v posledních měsících protestující zvedli šatní ramínka jako připomínku primitivních a nebezpečných metod uměle vyvolaného domácího potratu. K tomu je nuceno uchýlit se mnoho žen, obzvláště těch, které si nemohou dovolit cestovat kvůli potratu do ciziny.

Tohle není šíření paniky. Stačí se jen podívat do jiných zemí, kde existují podobně tvrdé zákony, a můžeme vidět jejich negativní dopad. Výzkumy Amnesty International v Irsku, Salvadoru, Nikarague a Paraguayi ukázaly, že ve všech těchto zemí platí ženy a dívky kvůli restrikcím za bezpečný a legální potrat vysokou cenu. Platí svým zdravím, někdy dokonce i svým životem. 

Jestli nová legislativa nakonec začne platit, vyústí to v porušení mezinárodních lidskoprávních smluv a konvencí. Nechá to ženy napospas neúprosné volbě: ukončit těhotenství a jít do vězení nebo v těhotenství pokračovat a riskovat své životy.

Tento zákon by se také střetl s těžce vybojovanou zásadou. A to, že by ženy o svých tělech a svém zdraví měly rozhodovat samy v konzultaci se svými lékaři, a ne, aby to za ně činili politici.

Aktuální petice

  Polsko

Aktivistce obhajující právo na bezpečné interrupce hrozily tři roky vězení, soud ji nakonec odsoudil k osmi měsícům veřejně prospěšných prací.

Obránkyni lidských práv Justyně Wydrzyńské hrozily za její aktivity a snahu zajistit lidem v Polsku právo na přístup k bezpečným a legálním interrupcím až tři roky vězení. Nakonec ji soud ve Varšavě odsoudil k osmi měsícům veřejně prospěšných prací. Šlo o první případ, kdy byla v Evropě souzena aktivistka za pomoc těhotné ženě se získáním potratové pilulky. Odůvodnění verdiktu nebylo zveřejněno, rozsudek není pravomocný, Wydrzyńská se proti němu odvolala a případ stále řeší soud. Polské orgány musejí Justynu zprostit všech obvinění a plně dekriminalizovat přístup k interrupcím v Polsku.

 

Aktuální počet podpisů: 1112 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...