© Rajput Yasir / Demotix

Trest smrti 2017: Subsaharská Afrika je "maják naděje" pro konec poprav a trestu smrti ve světě

  Článek

Trest smrti publikován 12.4.2018

Rok 2017 přinesl pozitivní zprávy ohledně trestu smrti a poprav ve světě - čísla se snižují, zemí bez trestu smrti přibývá.


Subsaharská Afrika učinila velké kroky v celosvětovém boji za zrušení trestu smrti - došlo k výraznému poklesu  trestů smrti, uložených v rámci celého regionu.

Guinea se stala 20. státem v subsaharské Africe, který  zrušil trest smrti za všechny zločiny, zatímco Keňa zrušila povinný trest smrti za vraždu. Burkina Faso a Čad podnikly kroky ke zrušení tohoto trestu  v rámci nových nebo navrhovaných zákonů.

„Pokrok v subsaharské Africe posílil její pozici jako majáku naděje. Vedení zemí v tomto regionu dává novou naději, že zrušení krutého, nelidského a ponižujícího trestu  je na dosah," uvedl generální tajemník Amnesty International Salil Shetty. „Teď, když 20 zemí v subsaharské Africe zrušilo trest smrti za všechny zločiny, je nejvyšší čas, aby zbytek světa následoval jejich příklad a přenechal tento  odporný trest historickým knihám," dodal.

Amnesty zaznamenala pokles počtu popravujících zemí v subsaharské Africe -  z pěti v roce 2016 na dvě v roce 2017 - Jižní Súdán a Somálsko. Nicméně v souvislosti se zprávami, že Botswana a Súdán obnovily popravy v roce 2018, Amnesty zdůrazňuje, že to nesmí zastínit pozitivní kroky ostatních zemí v celém regionu.

I odjinud z Afriky přicházejí pozitivní zprávy: Gambie podepsala mezinárodní smlouvu, kterou se zavázala nevykonávat popravy a zrušit trest smrti. Gambijský prezident zavedl v únoru 2018 oficiální moratorium na popravy.

Významný pokrok po celém světě

Vývoj v subsaharské Africe v roce 2017 je důkazem pozitivního trendu na celém světě – v roce 2017 došlo k dalšímu snížení celosvětového používání trestu smrti.

Amnesty International zaznamenala nejméně 993 poprav v 23 zemích v roce 2017, o 4% méně než v roce 2016 (1 032 poprav) a o 39% méně od roku 2015 (když Amnesty zaznamenala 1 634 poprav, což je nejvyšší počet od roku 1989). V roce 2017 bylo zaznamenáno nejméně 2591 rozsudků smrti v 53 zemích, což je významný pokles z rekordně vysokého počtu  3 117 v roce 2016. Tyto údaje nezahrnují tisíce rozsudků smrti a poprav, které dle mínění Amnesty International  byly uloženy a vykonány v Číně, kde čísla zůstávají klasifikována jako státní tajemství.

Vedle Guiney také Mongolsko zrušilo trest smrti za všechny zločiny, takže v roce 2017 byl celkový počet států bez trestu smrti 106

Poté, co se přidala Guatemala, počet zemí, které trest smrti zrušily v zákoně nebo v praxi je teď 142. Pouze 23 zemí pokračovalo v provádění poprav- stejný počet jako v roce 2016. Několik států pokračovalo v popravách po přerušení.

Významné kroky k omezení používání trestu smrti byly také přijaty v zemích, které jsou jeho letitými zastánci. V Íránu se zaznamenané popravy snížily o 11% a popravy související s drogami se snížily na 40%. Byly také provedeny kroky ke zvýšení hodnoty množství drog, která by vyžadovala uložit povinný trest smrti. V Malajsii byly novelizovány protidrogové zákony a je už na soudech, jaké uloží tresty  v případech obchodování s drogami. Tyto změny pravděpodobně povedou ke snížení počtu trestů smrti ukládaných v obou zemích v budoucnu. Indonésie, která popravila čtyři osoby odsouzené za drogové trestné činy v roce 2016, neprováděla v loňském roce popravy a hlásila mírný pokles počtu uložených trestů smrti..

Znepokojující trendy – hlavně kvůli drogám


I přes pozitivní zprávy zůstávají země, které je narušují: Patnáct zemí uvalilo tresty smrti nebo popravilo lidi za trestné činy související s drogami, ačkoli je to proti mezinárodnímu právu. Regiony Blízkého východu a severní Afriky zaznamenaly v roce 2017 nejvyšší počet poprav v souvislosti s drogami. Také v oblasti Asie a Tichomoří se k němu většina zemí za zločiny související s drogami uchylovala (10 zemí ze 16).

Amnesty International zaznamenala popravy související s drogami ve čtyřech zemích - v Číně (kde jsou údaje klasifikovány jako státní tajemství), Íránu, Saúdské Arábii a Singapuru. Státní tajemství, které kryje trest smrti taky v Malajsii a ve Vietnamu, znemožnilo určit, zda došlo k popravám za drogové trestné činy. V Singapuru bylo oběšeno osm lidí v roce 2017 - vše za trestné činy související s drogami - dvojnásobek  počtu v roce 2016. Podobný trend byl v Saúdské Arábii, kde trest popravy  v souvislosti s drogami prudce vzrostl z 14% celkových poprav v roce 2016 na 40% v roce 2017.

„Navzdory krokům směřujícím ke zrušení trestu smrti jsou stále ještě někteří vůdci, kteří by se uchýlili k trestu smrti jako " rychlé nápravě " spíše, než aby problémy řešili v jejich kořenech  použitím humánních, efektivních a  důkazy podložených  koncepčních strategií,“ upozornil Shetty.

„Drakonická protidrogová opatření, která se široce používají na Blízkém východě a v oblasti Asie a Tichomoří naprosto selhala v řešení problému," dodal.

Vlády také v roce 2017 porušily několik dalších zákazů podle mezinárodního práva: Nejméně pět lidí v Íránu bylo popraveno za zločiny spáchané ve věku méně než 18 let a  alespoň 80 dalších zůstávalo v celách smrti. Osoby s mentálním postižením byly popraveny nebo odsouzeny k smrti  v Japonsku, na Maledivách, v Pákistánu, v Singapuru a v USA. Amnesty International zaznamenala několik případů lidí, kteří čelí trestu smrti po "přiznání" zločinů v důsledku mučení nebo jiného špatného zacházení v Bahrajnu, Číně, Íránu, Iráku a Saúdské Arábii. V Íránu a Iráku byla některá z těchto "přiznání" vysílána živě v televizi.

Přestože celkový počet  zemí vykonávajících popravy zůstal stejný, Bahrajn, Jordánsko, Kuvajt a Spojené arabské emiráty pokračovaly v popravách po letech, kdy nepopravovaly.

Výhled do budoucna

Víme nejméně o  21 919 lidech na světě, kteří jsou odsouzeni k smrti. Podle Amnesty tudíž není na čase polevovat v  nátlaku. Rok 2017 přinesl pozitivní kroky, jejichž plný dopad bude zaznamenán v nadcházejících měsících a letech. Nicméně, některé země udělaly i krok zpátky nebo tím vyhrožují. Kampaň proti trestu smrti proto zůstává stejně bezpodmínečně nutná,  jako kdykoli předtím. 

„Za posledních 40 let jsme zaznamenali obrovský pozitivní posun v globálním vývoji okolo trestu smrti, ale je třeba podniknout naléhavější kroky k zastavení této praxe státního zabíjení. Trest smrti je příznakem kultury násilí, nikoli řešením. Víme, že tím, že podnítíme podporu lidí po celém světě, se můžeme postavit proti tomuto krutému trestu a skoncovat s ním všude,“ uzavřel s nadějí Salil Shetty.

Aktuální petice

  Čína

Ujgurskému profesorovi hrozí v Číně trest smrti

Mezinárodně uznávanému profesorovi geografie a bývalému rektorovi Sin-ťiangské univerzity hrozí trest smrti.

 

Aktuální počet podpisů: 3258 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...