© AFP/FILE

Jemen: Omezení humanitární pomoci vystavuje miliony civilistů velkému riziku

  Článek

Koalice pod vedením Saúdské Arábie pokračuje v ukládání omezení pro vstup životně důležitého zboží do Jemenu zpustošeného konfliktem.

© AFP/FILE

Miliony životů jsou ohroženy tím, že koalice vedená Saúdskou Arábií  odmítla vstup dodávek základního zboží, jako je jídlo, pohonné hmoty a zdravotnické prostředky  do Jemenu zpustošeného válkou. 

Výzkumná zpráva „Naprostá kontrola“ dokumentuje, jak koalice ukládá nadměrné omezení vstupu na základní zboží a pomoc, zatímco  Hútíové brání  pohybu humanitární  pomoci v zemi. Tyto překážky - spojené se smrtícím útokem Saúdské Arábie na životně důležitý přístav Hodeidah - zhoršily již tak hroznou humanitární situaci v Jemenu a porušily mezinárodní právo. 

„Nezákonná omezení dovozu ze strany Saúdskou Arábií vedené koalice, spojená se zasahováním Hútíů do distribuce humanitární pomoci, brání tomu, aby se životy zachraňující  zásoby dostaly k Jemencům, kteří je zoufale potřebují," uvedla Lynn Maaloufová, ředitelka pro výzkum na Blízkém východě Amnesty International. 

„Tato omezení mají stále závažnější důsledky pro civilisty, z nichž miliony jsou na pokraji hladomoru a potřebují humanitární pomoc. Tato lidská humanitární krize už nemůže být ignorována. Svět musí přestat hledat jinou cestu, když život v Jemenu pomalu končí!“ 

Od roku 2015 koalice opakovaně zpřísnila svou námořní blokádu v přístavech Saleef a Hodeidah, kontrolovaných Húiíi - omezením obchodních dovozů, které brání přístupu Jemenu k potravinám. 

Omezení a zpoždění na palivových a zdravotnických dodávkách přispěly také ke zhroucení systému zdravotní péče v zemi. Způsob a načasování zpřísněných omezení - po vypálení hútíjských balistických střel na saúdské hlavní město  Rijád - naznačují, že se to mohlo rovnat hromadnému potrestání civilního obyvatelstva Jemenu, což by představovalo válečný zločin. 

Hútíjské „úřady“ také vytvořily překážky pro poskytování humanitární pomoci v Jemenu – humanitární pracovníci popsali Amnesty International, jak  byrokratické procedury způsobily nadměrná zpoždění. 

Přístup  do přístavu je omezován koalicí pod vedením Saúdské Arábie 

V roce 2015 Saúdská Arábie začala kontrolovat plavidla a zpožďovat nebo omezovat přístup do jemenských přístavů v Rudém moři s tvrzením, že prosazuje zbrojní embargo stanovené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2216.

V důsledku toho byl v roce 2015 ustanoven Mechanismus OSN pro verifikaci a inspekci (UNVIM)  za účelem prověřování  komerčních plavidel určených pro jemenské přístavy v Rudém moři, a zároveň zajištění dodržování zbrojního embarga. 

Nicméně koalice udržovala svou inspekci lodí, a to i poté, co je UNVIM prověřil, aby postupovaly k přístavu, a podřídil je nadměrným zpožděním. Plavidla cestující do jemenských přístavů v Rudém moři musela čekat na koaliční povolení v průměru 120 hodin v březnu 2018 a 74 hodin v dubnu 2018. 

Dne 15. března 2018 vyzvala Rada bezpečnosti OSN členské státy, aby kontrolovaly plavidla, která již byla prověřena ze strany UNVIM, "účinně a včas". Koalice nadále ignorovala tuto výzvu, a nesprávným používáním  režimu inspekce zabraňovala dodávání esenciálního zboží a humanitární pomoci. 

Taková zpoždění zhoršovala ochromující nedostatek pohonných hmot, který snížil přístup k potravinám, čisté vodě a kanalizaci a přispěl k šíření nemocí. Podle lékařského personálu  nedostatek pohonných hmot také ztěžuje provoz nemocnic, které je  potřebují pro chod elektrických generátorů. 

„Tyto enormní inspekce  mají katastrofální dopad na Jemen. Zpožďováním životně důležitých  dodávek, jako jsou pohonné hmoty a léky dodávané do země, koalice pod vedením saúdské vlády zneužívá své pravomoci k tomu, aby krutě způsobila další utrpení nejzranitelnějším civilistům v Jemenu," uvedla Lynn Maaloufová. „Blokády, které způsobují značné a nepřiměřené ublížení civilním obyvatelům, jsou podle mezinárodního práva zakázány". 

Humanitární pracovníci Amnesty popsali i praxi Hútíů a jejich zdržovací taktiky. Popsali, jak excesivní  a svévolné byrokratické postupy vedly k omezování pohybu humanitárního personálu a pomoci. V jednom incidentu  jeden pracovník popsal, že když se zásoby dostaly do země, organizace  se dva měsíce  pokoušela  o jejich přesun  ze Sana'a: „Nejtěžší bylo dostat humanitární pomoc ze skladu,  když  už byla v Jemenu," řekl. 

Jeden z humanitárních pracovníků řekl Amnesty International, že hútíjské síly jim často deklarovaly, že zajistí předání a distribuci  humanitární pomoci. Popsal případy, kdy požadovali úplatky od humanitárních skupin, aby schválili jejich projekty nebo pohyby zaměstnanců. 

Podle mezinárodního humanitárního práva mají všechny strany povinnost povolit a usnadnit rychlé poskytování nestranné humanitární pomoci pro civilisty v nouzi. Musí zajistit svobodu pohybu autorizovaných humanitárních pracovníků, aby mohli vykonávat svou práci. 

„Hútíové opakovali excesivní a svévolné  zasahování do dodávky a distribuce humanitární pomoci a způsobili tím nevyslovitelné poškození civilistů, jejichž životy jsou v důsledku toho zničeny," řekla Maaloufová. 

„Hútijské orgány musí skoncovat s  překážkami, které brání poskytování pomoci a realizaci humanitárních projektů, a zároveň  musí přijmout účinná opatření k zamezení vydírání," dodala. 

Spojenci Saúdské Arábie musí zaujmout stanovisko 

Amnesty International vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby zajistila, že všechny strany konfliktu v Jemenu umožní rychlý a neomezený humanitární přístup agenturám a humanitárním organizacím OSN k poskytování potravin, pohonných hmot, léků a zdravotnických potřeb civilním obyvatelům v Jemenu. 

Měla by ukládat cílené sankce osobám odpovědným za zabránění humanitární pomoci a za jiné porušování mezinárodního humanitárního práva. 

„Koalice pod vedením Saúdské Arábie musí ukončit zpožďování při obchodním dovozu esenciálního  zboží určeného pro jemenské přístavy v Rudém moři a umožnit opětovné otevření letiště Sana'a pro komerční lety. Státy, které poskytují koaliční podporu, zejména USA, Spojené království a Francie, by měly na ně naléhat, aby tak učinily," uzavřela požadavky Maaloufová. 

Pozadí 

Mezi prosincem 2017 a červnem 2018 Amnesty International provedla rozhovory s 12 pracovníky humanitární pomoci, jakož i se šesti lékaři, třemi dalšími zdravotníky a pěti aktivisty místních komunit  v Sana'a, Hodeidah a Ta'iz. Všichni účastníci rozhovoru mluvili s Amnesty International pod podmínkou přísné důvěrnosti kvůli jejich obavě, že jejich veřejná identifikace by mohla vystavit je a jejich rodiny vážnému riziku nebo zamezit výkonu jejich práce bez dalších omezení.

 

Aktuální petice

  Jemen

Jemen: Spojené arabské emiráty bezohledně zásobují ozbrojence západními zbraněmi. I těmi z Česka.

Amnesty International zjistila na základě vyšetřování pomocí otevřených zdrojů, že Spojené arabské emiráty (SAE) bezohledně vyzbrojují ozbrojené skupiny moderním vybavením. Tím může konflikt v Jemenu ještě více eskalovat.

Aktuální počet podpisů: 2519

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...