© Amnesty International (with courtesy of Sen. Limas office)

Obránkyně lidských práv vyzývají ministry zahraničních věcí EU k podpoře uprostřed bezprecedentních útoků

  Článek

Svoboda slova a vězni svědomí   EU publikován 27.8.2018

Den před neformálním ‘Gymnich’ zasedáním ministrů zahraničních věcí EU ve Vídni se obránkyně lidských práv ze Salvadoru, Polska, Indonésie, Keni, Rakouska, Sýrie a Ruska setkají se zástupci EU. Požádají o větší ochranu a podporu své práce uprostřed rostoucích útoků na aktivisty.

Setkání proběhne ve Vídni 29. srpna. Guadalupe Marengová, zástupkyně programového ředitele Amnesty International pro kampaň na podporu obránců lidských práv, k tomu uvedla: 

Od Afghánistánu až k Egyptu a od Demokratické republiky Kongo až k Brazílii obránkyně lidských práv často trpí strašnými represáliemi v boji za spravedlnost a práva. Velmi často se tyto odvážné ženy, které pracují pro pozitivní změny, potýkají s hrozbami, bitím, vězením a dokonce smrtí. Je naší povinností být s nimi solidární. 

Tyto odvážné ženy jsou zde, aby nám připomněly, že EU může a měla by využívat každou příležitost k podpoře ženských obránců lidských práv. Toto je zásadní, jelikož obránkyně lidských práv žen na celém světě čelí bezprecedentní míře pronásledování a démonizace. Žijeme ve věku, kdy se ti, kteří se odváží uplatnit spravedlnost a práva, stávají terčem útoků místo toho, aby byli chráněni a podporováni. Evropská unie musí nyní více než kdy jindy využívat svého diplomatického vlivu, aby splnila své závazky.“ 

Akci organizuje Amnesty International a Haus der Europäischen Union. Bude se konat pod heslem "Obrana žen, obrana práv" a zaměří se  na specifické výzvy, před nimiž stojí obránkyně lidských práv, a na způsoby, jimiž EU a její členské státy mohou prosazovat bezpečné a povolovací prostředí pro jejich práci. 

„EU a její členské státy se pevně zavázaly podporovat lidská práva a chránit obránce lidských práv a prokázaly, že mohou mít přímý dopad na jednotlivé případy, když podniknou akci na mezinárodních fórech, a když odmítnou represivní vlády. Přesto jsou tyto závazky příliš často předmětem obchodní výměny za krátkozraké politické úvahy. Nedostatek veřejné podpory pro saúdské obránkyně lidských práv, které jsou již za mřížemi více než 100 dní, je jen jeden uvažovaný případ. EU a její členské státy musí plnit své závazky všude, a vždy se stejným odhodláním. Obránci lidských práv, kteří budou mluvit na této akci, nastíní problémy, které musí být řešeny diplomaty a tvůrci politik  se zástupci Evropského parlamentu, Evropské služby pro vnější činnost a rakouského předsednictví Rady EU.  

Pozadí 

Obránci lidských práv je termín, který se používá k popisu lidí, kteří jednotlivě nebo s jinými osobami jednají za účelem podpory nebo ochrany lidských práv. Přicházejí ze všech oblastí života. Mohou být obětmi zneužívání, nebo to mohou být aktivisté, informátoři, novináři, učitelé, odboráři, studenti atd.

V každém regionu světa se obránci lidských práv potýkají s diskriminací a hrozbami na základě pohlaví, navíc dochází k  útokům a represáliím, kterým mohou čelit i další obránci lidských práv. Ti, kdo napadají tradiční genderové stereotypy nebo pracují na takových otázkách, jako je sexuální a reprodukční zdraví a práva, nebo hájí lidská práva žen a dívek, jsou často terčem útoků  z důvodu pohlaví, včetně sexuálního násilí. 

Evropská unie a její členské státy mají řadu klíčových závazků a nástrojů, které směřují jejich činnost k podpoře a ochraně obránců lidských práv. Patří sem ustanovení Lisabonské smlouvy, obecné zásady EU pro obránce lidských práv, akční plán EU pro lidská práva a demokracii, Strategický rámec pro lidská práva a demokracii, strategie pro jednotlivé země atd. 

Zpráva Amnesty International "Obránci lidských práv jsou pod hrozbou  - smršťující  se prostor pro občanskou společnost" poskytuje přehled o nebezpečích, kterým obránci lidských práv čelí všude, a vyzývá ty, kteří jsou k tomu oprávněni, aby přijali opatření, která zajistí, že obránci lidských práv jsou uznáni, chráněni a zmocněni k tomu, aby  svou práci dělali beze strachu. Zpráva obsahuje kapitolu se zaměřením na konkrétní genderové formy zneužívání, jimž čelí obránkyně lidských práv. 

Výzkumná zpráva Amnesty International „Smrtelné, ale vyhnutelné  útoky: zabíjení a nucená zmizení těch, kteří hájí lidská práva“, vypráví příběh více než 90 obránců lidských práv ze 40 zemí světa, kteří přišli o život ve jménu lidských práv. 

Ve dnech 30. - 31. srpna se ministři zahraničních věcí EU sejdou na neformálním zasedání, známém jako Gymnich. Tato zasedání se konají dvakrát ročně a jejich hostitelem je země, která předsedá Radě EU.

Aktuální petice

  Vietnam

Uvězněna za podporu rodin politických vězňů. Nenechme to tak!

Vietnamská prodemokratická aktivistka Nguyễn Thúy Hạnh byla v dubnu 2021 zatčena a obviněna z podrývání Vietnamské republiky kvůli fondu na pomoc politickým vězňům a jejich rodinám. V případě odsouzení jí hrozí až dvacet let vězení.

 

Aktuální počet podpisů: 2466 Náš cíl: 2500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...