Evropský soud rozhodl v otázce kriminalizace homosexuálních aktivit

  Článek

Diskriminace publikován 15.11.2013

Amnesty a Mezinárodní komise právníků má výhrady.

Soudní dvůr Evropské unie minulý týden odmítl to, aby kriminalizace dobrovolných sexuálních aktivit mezi osobami stejného pohlaví znamenala „pronásledování“ ve smyslu práva EU v oblasti azylové politiky. Podle Amnesty International (AI) a Mezinárodní komise právníků je tento krok soudu mimo mezinárodní lidskoprávní a uprchlická práva a zákony.

V kauze „X,Y,Z versus Ministerstvo pro imigraci, integraci a azyl“ přezkoumával soud se sídlem v Lucemburku tři případy žádostí o azyl podaných v Nizozemsku státními příslušníky Senegalu, Sierry Leone a Ugandy. Tři muži tvrdili, že mají zcela opodstatněný strach z pronásledování kvůli své nesporné homosexuální orientaci a taky skutečnosti, že pohlavní styk mezi muži je v jejich domovských zemích trestný.

„Soud v tomto případě jen chodil kolem skutečného problému a úplně pominul klíčovou možnost jasně říct, že kriminalizace sexuálních aktivit osob stejného pohlaví znamená kriminalizovat lidi proto, kým jsou, a tak vlastně znamená pronásledování - bez ohledu na to, jak často jsou těmto lidem ukládány tresty odnětí svobody,“ říká k tomu Sherif Elsayed-Ali, ředitel pro práva uprchlíků a migrantů AI.

Klíčovou otázkou celé kauzy bylo, zda „kriminalizace homosexuálních aktivit a hrozba trestu“ za to samé mohou znamenat pronásledování v rámci evropského azylového práva. Soud k tomu řekl, že stíhání a uvěznění někoho za takové jednání by pronásledování představovalo.

Podle Amnesty International a Mezinárodní komise právníků ale už pouhá existence zákonů, které kriminalizují dobrovolné homosexuální aktivity, a které tak kriminalizují osoby kvůli jejich sexuální orientaci a tomu, kým jsou, je v rozporu s mezinárodním právem a právní vědou.

„Soudní dvůr zjistil, že tyto zákony, i když nebyly v nedávné době uplatňovány, jsou schopny způsobit nárůst oprávněného strachu z pronásledování leseb, gayů, bisexuálů, transgender lidí nebo intersexuálů (LGBTI). Tito lidé by proto měli být uznáni za uprchlíky, když žádají o azyl,“ dodává Livio Zilli, hlavní právní poradce Mezinárodní komise právníků.

Amnesty International dlouhodobě důkladně dokumentuje, že zákony v některých zemích skutečně poskytují státním představitelům možnosti, jak porušovat lidská práva, a přispívají ke státem podporované homofobii. Umožňují obtěžování a zneužívání a zavrhují příslušníky LGBTI komunity nebo ty, kteří jsou za ně považováni. Kromě toho také podkopávají efektivní ochranu těchto lidí ze strany státu, na kterou ale mají podle mezinárodního práva nárok.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...