© Amnesty International

Řecko: Ženy uprchlice promluvily o násilí, strašných podmínkách a nezájmu úřadů v táborech

  Článek

Migrace Moje tělo moje práva   Řecko publikován 6.10.2018

Situace na řeckých ostrovech je neúnosná – tábory jsou přeplněné a lidé zde žijí v katastrofálních podmínkách.

© Amnesty International

Ženy, které uprchly před válkou a pronásledováním, se odhodlaly promluvit o hrozném zacházení, včetně sexuálního násilí, kterému jsou v Řecku vystaveny. Zoufalá situace vede ke konfliktům, psychickým problémům a sebevražedným úmyslům i u dětí. Generální tajemník Amnesty International Kumi Naidoo přijel kvůli alarmující situaci na ostrov Lesbos.

Nová výzkumná zpráva Amnesty Chci rozhodovat o své budoucnosti: vykořeněné ženy v Řecku promlouvají“, přináší svědectví o nebezpečných cestách žen a dívek, které podstoupily ve snaze najít bezpečí a o hrozných podmínkách a nebezpečí, kterým jsou vystaveny v Řeckých táborech.

Od března roku 2017 mluvila Amnesty s více než 100 ženami a dívkami žijícími v táborech a jiných ubytovacích zařízeních v Aténách a na řeckých ostrovech. Na základě rozhovorů s nimi představuje Amnesty výzkumná zpráva deset jasných požadavků na řešení problému porušování lidských práv žen - uprchlic.

Ženy přicházející do Evropy žádat o azyl jsou vystaveny vysokému riziku fyzického, verbálního a sexuálního obtěžování ze strany pašeráků. 

„Poté, co evropské vlády zavřely dveře uprchlíkům, jsou ženy mnohem více vystaveny zneužívání ze strany pašeráků," uvedl jeden ze syrských uprchlíků. „Nemůžete požádat policii nebo někoho jiného o pomoc, protože jste ´nelegální´. Pašeráci to vědí a zneužívají toho," dodal. 

Ani poté, co se dostanou na evropské břehy, jejich utrpení nekončí. Většina uprchlíků a migrantů, kteří přijíždějí do Řecka, jsou nyní ženy a děti, které představují v tomto roce něco málo přes 60 procent příchozích do Evropy. Nicméně v důsledku dohody mezi EU a Tureckem z března 2016 ti, kteří připlouvají na řecké ostrovy, zůstávají drženi ve strašlivých podmínkách v přeplněných táborech sponzorovaných EU

Přeplněnost je kritická, téměř 17 000 lidí žije v pěti ostrovních táborech, které mají oficiální kapacitu pro přibližně 6 400 lidí. Tisíce lidí, včetně mnoha se speciálními potřebami, jako jsou např. lidé se zdravotním postižením, traumatizovaní, těhotné ženy nebo děti spí ve stanech kolem hlavních oblastí tábora. Nedostatek hygienických zařízení, čisté pitné vody, proudy odpadních vod a zamoření krysami jsou ve všech táborech běžnou realitou. 

„Každým dnem je to tu horší... Tábor je naprosto přeplněný," uvedla jedna z žen žijící v táboře Moria na ostrově Lesbos, kde je původní kapacita 3100 lidí překročena dva a půlkrát. 

Ačkoli všichni uprchlíci a migranti trpí důsledky těchto podmínek, ženy a dívky jsou obzvlášť zranitelné. Několik těhotných žen popsalo Amnesty International, že musí spát na podlaze a mají jen omezený, pokud vůbec nějaký, přístup k lékařské péči. Minulý měsíc prý jedna z žen porodila dítě ve stanu v táboře Moria bez jakékoliv lékařské podpory. 

Nedostatek zámků na koupelnových dveřích a nedostatečné osvětlení znamenají, že běžné aktivity, jako je například použití toalety, sprchování nebo dokonce jen chůze v noci, s sebou nesou pro ženy a dívky velké riziko. 

Jedna z žen v táboře Vathy na ostrově Samos situaci popsala takto: „Na dveřích sprch nejsou zámky. Muži vstoupí, když jste uvnitř. Na toaletách nejsou žádná světla. V noci někdy chodím na toaletu se svojí sestrou, nebo se vymočím do kbelíku." 

Na řecké pevnině žije přibližně 45 500 uprchlíků a migrantů v dočasném ubytování v městských oblastech nebo v táborech. 

Podmínky v pevninských táborech zůstávají špatné a letos byly znovu otevřeny tři tábory, které byly dříve uzavřeny, protože byly považovány za neobyvatelné, a to bez podstatného zlepšení podmínek. 

Žena z Iráku, která pobývá v Skaramagasu poblíž Atén, řekla Amnesty International: „Cítíme se úplně zapomenuté. Některé z nás jsou v táboře již dva roky a nic se nemění ... Nemohu mluvit  o svých problémech, protože nikdo nemluví naším jazykem." 

Ať už žijí v táborech nebo v bytech v městské oblasti, nedostatek informací a tlumočnic-žen jsou hlavními překážkami pro přístup k základním službám, jako jsou zařízení sexuálního a reprodukčního zdraví nebo právní pomoc. 

Navzdory těmto ohromným problémům však uprchlické ženy v Řecku pracují na změně své situace. Sdružují se a vytvářejí iniciativy a aktivity, jako jsou například prostory pro ženy v městských oblastech, ve kterých se scházejí a mají přístup ke službám, obnovují podpůrné sítě a získávají znalosti a dovednosti, které potřebují pro vytvoření lepšího života pro sebe a své rodiny. 

„Uprchlické ženy, sblížené  krutými ranami osudu, které utekly z nebezpečných míst po celém světě, našly odvahu, společné rysy a pozoruhodnou  vzájemnou podporu," řekl Kumi Naidoo, generální tajmeník Amnesty International. 

„Tyto sestry se snaží samy, ale vzhledem k tomu, že situace na ostrovech dosahuje krizového bodu, vyzývají řecké úřady, aby tam přestaly zadržovat lidi. Podmínky přijetí na pevnině musí být zlepšeny a evropské vlády musí těmto ženám poskytnout nezbytnou podporu a ochranu, na které mají nárok, a přijetí, které si zaslouží. Zavrženíhodné selhání evropských vlád, aby otevřely bezpečné a legální cesty uprchlíkům prchajícím před válkou, vystavuje ženy a dívky většímu riziku traumatického zneužívání. Navzdory všemu nacházejí sílu mluvit otevřeně. My vzkazujeme: Vidíme vás, slyšíme vás, věříme vám a budeme bojovat s vámi. Mocní musí naslochat," uzavřel  Kumi Naidoo.

 

Aktuální petice

  Řecko

Řecko: chraňte uprchlíky před nákazou COVID-19

Zatímco svět se snaží vypořádat s krizí způsobenou pandemií COVID-19, riziko nákazy pro uprchlíky na řeckých ostrovech s každou hodinu narůstá.

 

Aktuální počet podpisů: 2579 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...