Source: Minghui.org

Stanovisko Amnesty International Česká republika k dodržování lidských práv v Číně: situace příznivců hnutí Fa-lun-kung

  Článek

Diskriminace publikován 20.11.2018

Source: Minghui.org

Podle zjištění Amnesty International (AI) v posledních letech vláda Čínské lidové republiky

navrhovala a přijímala řadu nových zákonů o národní bezpečnosti, které závažně ohrožují

lidská práva. Celostátní tvrdé zásahy proti aktivistům a právníkům v oblasti lidských práv

pokračovaly i v průběhu roku 2017 a 2018. Aktivisté a obhájci lidských práv jsou neustále

systematicky monitorováni, pronásledováni, zastrašováni, zatýkáni a drženi ve vazbě. Policie

drží řadu obhájců lidských práv i v zařízeních mimo oficiální vazbu, často dlouhodobě bez

přístupu k právníkům a vystavuje je tak nebezpečí mučení a jiného špatného zacházení.

Důvody k takovému jednání se různí, nicméně rétorika čínské vlády je téměř vždy totožná –

ohrožení národní bezpečnosti. K tomuto účelu používá širokou škálu nejasných obvinění.

Tyto obecné formulace jsou poměrně snadno zneužitelné a umožňují použití na prakticky

jakýkoli (zlo)čin, jenž může ohrožovat politické i ekonomické zájmy Číny.

V roce 2017 zemřel ve vazbě Laureát Nobelovy ceny za mír Liou Siao-po. Mnozí aktivisté a

obránci lidských práv byli zadrženi, stíháni a odsouzeni na základě nejasných a obecných

obvinění, jako je "podvracení státní moci" a "vyvolávání sporů a potíží". Zvýšila se také

represe náboženských aktivit mimo státem uznané církve.

 

V červnu 2017 schválila Státní rada revidované nařízení o náboženských záležitostech, které

vstoupilo v platnost 1. února 2018. Došlo tak ke kodifikaci rozsáhlé státní kontroly nad všemi

aspekty praktikování náboženství a rozšíření pravomoci všech vládních orgánů monitorovat,

kontrolovat a potenciálně trestat praktikování náboženství. Revidovaný zákon, který klade

důraz na národní bezpečnost s cílem omezit "infiltraci a extremismus", by mohl být použit k

dalšímu potlačování práva na svobodu náboženského vyznání a přesvědčení, a to zejména

tibetských buddhistů, ujgurských muslimů a vyznávajících oficiálně neuznaných církví.

 

Fa-lun-kung je duchovní učení založené na tradičním čínském dýchání a meditačních

cvičeních, které v Číně během 90. let získalo velké množství podporovatelů. Praktikující se

zaměřují na kultivaci charakteru pomocí následování duchovních principů jako jsou

pravdivost, soucit a snášenlivost – univerzálních principů lidské existence. Fa-lun-kung

spojuje duševní kultivaci s kultivací tělesnou (pomocí pěti jednoduchých cviků), čímž se řadí

do takzvaných či-kungových metod.

 

Duchovní hnutí Fa-lun-kung bylo v Číně zakázáno kvůli tomu, že má být "hrozbou pro

společenskou a politickou stabilitu" poté, co jeho praktikující v červenci 1999 uspořádali

pokojné shromáždění na náměstí Nebeského klidu. Čínská vláda následně zřídila speciální

kancelář, tzv. "Úřad 610", aby dohlížel na likvidaci Fa-lun-kongu.

 

Ačkoliv je obtížné dopátrat se množství praktikujících v současné Číně, oficiální čínské zdroje

a zdroje Fa-lun-kungu odhadují, že v 90. letech praktikovaly toto učení desítky milionů

čínských občanů. Pokud praktikující odmítají odvolat své přesvědčení, jsou během zadržení

podrobeni zvláště krutému zacházení.

 

Výsledkem je, že desítky tisíc praktikujících Fa-lun-kung byly svévolně zadrženy a často

nuceny se kvůli mučení a jinému špatnému zacházení vzdát svého duchovního přesvědčení.

Podle informací Amnesty International byli i v roce 2017 lidé praktikující Fa-lun-kung nadále

pronásledováni, svévolně zadržováni, vystaveni nespravedlivým soudním procesům, mučení

a dalšímu špatnému zacházení. Vyznavačka směru Fa-lun-kung Chen Huixia je stále, již od

roku 2016, zadržována kvůli podezření z “využívání heretické organizace k podkopávání

práva“. V květnu 2017 byl její soudní proces odložen poté, co její právník požádal soud o

vyloučení důkazů získaných mučením.

 

Další vězenkyní, která již byla z vězení propuštěna, je číňanka Čchen Čen-pching. V červenci

2008 byla Čchen Čen-pching bez varování a bez soudního příkazu zadržena ve svém domě v

Henanské provincii. Od zadržení jí byla odpírána možnost právního zastoupení a později také

možnost jakýchkoliv návštěv rodiny. Snahy jejího právníka a některých členů její rodiny

získat informace ohledně místa jejího pobytu, podmínek a zdraví byly opakovaně mařeny.

Právnímu zástupci byl navíc vyhrožováno, stejně jako jeho rodinným příslušníkům, a byl na

něj vyvíjen nátlak, aby se vzdal případu. Podle informací Amnesty International Čchen

Čen-pching odmítla podstoupit tzv. „přeměnu“, což je proces, při kterém jsou lidé

praktikující Fa-lun-kung nuceni vzdát se své víry. Ve vězení na ni byly nasazeny dvě osoby

označované jako „Pao-ťia“ („Baojia“), což jsou spoluvězni instruovaní ke sledování a někdy i

mučení dalších vězňů. Tyto osoby ji často celé hodiny a dny podrobovali „brainwashingu,“

tedy tzv. „vymývání mozku“. Čchen Čen-pching bylo často bráněno ve spánku, měla

problémy udržet se na nohou, rozostřené vidění a projevovaly se u ní duševní potíže.

 

Stíhání související s Fa-lun-kongem se dotýká také obhájců praktikujících. Kao Č'-šeng,

lidskoprávní obhájce, napsal v prosinci 2004 tři otevřené dopisy čínskému prezidentu na

protest proti pronásledování vyznavačů hnutí Fa-lun-kong. Po druhém dopisu Pekingský

městský výbor spravedlnosti pozastavil činnost jeho kanceláře na jeden rok. V prosinci bylo

jeho oprávnění k provozování právnické praxe zrušeno. Od roku 2006 byl opakovaně

zadržován a mučen.

 

Amnesty International vyzývá Čínskou lidovou republiku k respektu k lidským právům a k

zastavení pronásledování těch, kteří praktikují své náboženství jinak než oficiálně

schváleným způsobem - tedy i vyznavačů hnutí Fa-lun-kong.

Dokument s odkazy

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1150 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...