© Amnesty International

Izrael/Palestina: Online rezervační weby podporují rozšiřování osad a profitují z válečných zločinů

  Článek

Airbnb, Booking.com, Expedia a TripAdvisor aktivně přispívají k porušování lidských práv Palestinců a Palestinek.

© Amnesty International

Toho se podle Amnesty International dopouštějí tím, že nabízejí stovky možností ubytování a turistických aktivit v izraelských osadách nacházejících se na okupovaném palestinském území včetně Východního Jeruzaléma. Ve své nové zprávě "Destinace:Okupace" Amnesty dokumentuje, jak tyto společnosti působí jako hybná síla podporující rozvoj turismu v nelegálních izraelských osadách, a tím posilují jejich rozšiřování. 

Osidlováním okupovaných palestinských území svými civilisty porušuje Izrael mezinárodní právo, podle kterého je tento akt válečným zločinem. Zmíněné společnosti navzdory této skutečnosti v osadách nadále působí a ze svého protiprávního jednání profitují. 

Jednou z osad zahrnutých do zprávy Amnesty International je osada Kfar Adumim, vzkvétající středisko cestovního ruchu, které se nachází pouhé dva kilometry od beduínské vesnice Chán al-Ahmar. Celé této vesnici hrozí demolice, kterou již odsouhlasil izraelský Nejvyšší soud. Hlavní příčinou porušování lidských práv místní beduínské komunity je právě rozšiřování osady Kfar Adumim a dalších okolních osad. 

Nelegální zábor palestinské půdy a rozšiřování osad Izraelem prohlubují ohromné utrpení Palestinců a Palestinek. Ti jsou vyháněni ze svých domovů a jsou jim omezovány možnosti obživy i základní zdroje, včetně pitné vody. Airbnb, Booking.com, Expedia a TripAdvisor staví svůj image na myšlence sdílení a vzájemné důvěry, avšak svým podnikáním v osadách se podílejí na porušování lidských práv,“ uvedla Seema Joshiová, ředitelka programu Globální tematické otázky Amnesty International. 

Izraelská vláda využívá rostoucího turistického průmyslu v osadách k jejich legitimizaci a k jejich rozšiřování. Společnosti provozující online rezervační služby zaměřené na ubytování jí v této agendě napomáhají. Je načase, aby se tyto společnosti postavily na stranu lidských práv a stáhly všechny své nabídky ubytování v nelegálních osadách na okupovaném území. Válečné zločiny nejsou turistickou atrakcí.

 

Politika společnosti Airbnb

 

V listopadu 2018 se společnost Airbnb zavázala ke stažení všech nabídek ubytování v osadách na Západním břehu Jordánu, a to poté, co se situací zabývaly televize Al Jazeera a organizace Human Rights Watch. Společnost svůj závazek ale nevztáhla na Východní Jeruzalém, který je také okupovaným územím a kde nabízí více než 100 ubytování či aktivit. Amnesty International vyzývá společnost Airbnb, aby dostála svému prohlášení a stáhla všechny své nabídky ubytování, které se nachází na okupovaném území včetně Východního Jeruzaléma. Stejné kroky by měly učinit i společnosti Booking.com, Expedia a TripAdvisor. 

Podle Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva mají společnosti povinnost dodržovat mezinárodní humanitární právo a lidská práva, ať již působí kdekoli ve světě. Dokud nestáhnou své nabídky ubytování a aktivit v osadách, porušují všechny čtyři společnosti dle zprávy Amnesty International tuto povinnost, a to jak ve vztahu ke své činnosti na okupovaných palestinských územích, tak i ve vztahu k vlastním korporátním normám.

Podívejte se na VIDEO.

Podpora osadnického podnikání

 

Všechny čtyři společnosti uvedené ve zprávě Amnesty International nabízejí ubytování v osadách včetně okupovaného Východního Jeruzaléma. V době psaní zprávy byla aktuální tato čísla:

 

●        Airbnb se sídlem v USA zveřejňuje na svém webu více než 300 nabídek ubytování v osadách na okupovaném palestinském území.

●        TripAdvisor se sídlem v USA nabízí více než 70 rozličných atrakcí, prohlídek, restaurací, kaváren, hotelů a pronájmů bytů v osadách na okupovaném palestinském území.

●        Booking.com s ústředím v Nizozemsku nabízí 45 hotelů a pronájmů v osadách na okupovaném palestinském území.

●        Expendia se sídlem v USA zprostředkovává nabídky 9 poskytovatelů ubytování v osadách na okupovaném palestinském území, včetně 4 velkých hotelů.

Vydělávání na porušování práv

 

V období od února do října 2018 navštívila Amnesty International čtyři palestinské vesnice nacházející se poblíž izraelských osad, dále čtvrť Silwan ve Východním Jeruzalémě a palestinskou komunitu v Hebronu. Všechna tato místa se nachází poblíž lukrativních turistických atrakcí provozovaných obyvateli a obyvatelkami nelegálních osad. 

Podle zjištění Amnesty International hrají společnosti Airbnb, Booking.com, Expedia a TripAdvisor významnou roli v posilování cestovního ruchu v nelegálních osadách. Kromě toho své zákazníky a zákaznice uvádějí v omyl tím, že na svých webových stránkách nezmiňují, zda se nabízené aktivity nebo možnosti ubytování nacházejí v izraelské osadě. 

Turistům a turistkám, kteří sem přicházejí, je vymýván mozek. Je jim lháno, aby nevěděli, že tato půda je naše,“ uvedl palestinský farmář, jenž žije vedle osady Shiloh, ve které izraelská vláda financuje velké návštěvnické centrum, aby nalákala turisty a turistky do archeologického naleziště.

 Dvě palestinské vesnice ležící vedle osady Shiloh ztratily od konce 90. let 20. století více než 5 500 hektarů (55 km2) půdy. Mnoho obyvatel se odstěhovalo a ti, kteří zůstávají, říkají, že jsou vystavováni častým útokům ze strany ozbrojených osadníků. Společnosti Airbnb, Booking.com a TripAdvisor nabízejí v osadě Shiloh ubytování, avšak pouze Booking.com uvádí, že se nabídka nachází v izraelské osadě. 

V posledních letech investuje izraelská vláda obrovské částky do rozvoje turistického průmyslu v osadách. Označením jistých míst za turistickou lokalitu ospravedlňuje konfiskaci palestinské půdy a domovů. Osady často zcela záměrně staví vedle archeologických nalezišť, tak aby zdůraznila historické vazby židovského národa na tuto oblast. 

Zpráva Amnesty International poukazuje na to, jak izraelská vláda podporuje osadníky a osadnice, aby si přivlastňovali půdu a přírodní zdroje, které patří Palestincům a Palestinkám, a jak z tohoto vykořisťování taktéž profitují společnosti Airbnb, Booking.com, Expedia a TripAdvisor. 

Tyto společnosti propagují návštěvy přírodních rezervací, vybízejí turisty a turistky, aby šli na pěší túry a výpravy do pouště a lákají je na ochutnávky vína z místních vinic,“ uvedla Joshiová. 

Navzdory skutečnosti, že se jedná o protiprávně přivlastněné palestinské přírodní zdroje, profitují z těchto aktivit pouze obyvatelé a obyvatelky osad a online společnosti, které s nimi podnikají.

© Amnesty International

Válečné zločiny jako zážitek

 

Amnesty International zdokumentovala příkrý kontrast mezi turistickými zážitky nabízenými v osadách a porušováním lidských práv, kterému jsou ve stejných oblastech denně vystavováni Palestinci a Palestinky.

Všechny společnosti – Airbnb, Booking.com, Expedia a TripAdvisor – nabízejí rekreační pronájmy a zážitkové kempování v poušti organizované přímo osadníky a osadnicemi z Kfar Adumim či jejího okolí. Aby se tato osada mohla nelegálně rozšířit, přibližně 180 obyvatelům beduínské vesnice Chán al-Ahmar hrozí násilné vysídlení izraelskou armádou. Takový násilný přesun palestinských civilistů na okupovaném území je válečným zločinem. Izraelské úřady nabídly obyvatelům a obyvatelkám vesnice dvě možnosti: buď se přesunou na místo bývalé jeruzalémské městské skládky poblíž vesnice Abu Dis, anebo na místo vedle čističky odpadních vod u Jericha. 

„Kempování v izraelské poušti“ inzerované společnostmi Airbnb, Booking.com a Expedia umožňuje návštěvníkům a návštěvnicím za částku až 235 dolarů (5 300 Kč) za noc „zažít klid pouště a okusit izraelskou pohostinnost“. TripAdvisor také nabízí návštěvu národního parku, muzea, pouště a atrakcí na biblické téma nedaleko osady Kfar Adumim. 

Zážitkové kempování je nabízeno v místě, které beduíni používali k pastevectví. S tím, jak se osada Kfar Adumim neustále rozšiřuje, ztratilo mnoho beduínských pastevců své živobytí a nyní jsou závislí na humanitární pomoci,“ řekla Seema Joshiová. 

Každý halíř, který tyto společnosti utrží z propagace cestovního ruchu v osadě Kfar Adumim, je výdělkem pocházejícím z porušování lidských práv. Skutečnost, že osadníci a osadnice zneužívají beduínskou kulturu k tomu, aby nalákali turisty a turistky, je pro místní nejen zraňující, ale také urážející.

 

Neoddělitelné provázání s rozšiřováním osad

 

Amnesty International také navštívila palestinskou vesnici Khirbet Susiya. Poté, co byli násilně vystěhováni z většiny nedalekého území, aby se mohla rozšířit sousední osada Susya, žijí její obyvatelé a obyvatelky v dočasných přístřešcích. Izraelské úřady palestinské vesnici Khirbet Susiya znemožnily instalaci nádrží na vodu i vybudování studní. OSN odhaduje, že palestinští obyvatelé a obyvatelky v roce 2015 utratili zhruba třetinu svých příjmů za nákup vody. 

Osada Susya je postavena přímo u archeologického naleziště, které bylo v době psaní zprávy propagováno společnostmi Airbnb i TripAdvisor. Ty na svých webových stránkách zveřejňovaly i fotografie míst, které cestovatelé a cestovatelky mohou navštívit, včetně ruin, olivového háje, vinařství a velkého koupaliště v osadě. 

Pro izraelskou vládu je budování archeologických lokalit v osadách jako Susya anebo Shiloh zcela stěžejní a přímo vychází z plánů na rozvoj a rozšiřování osad. 

„Mezinárodní propagace těchto míst jde ruku v ruce s cíli izraelské vlády rozšiřovat osady na palestinském území a podporovat jejich rozvoj. Role mezinárodních společností zabývajících se cestovním ruchem je v tomto smyslu zcela zásadní,“ uvedla Joshiová. 

Archeologické naleziště v osadě Susya, stejně jako řada jiných turistických atrakcí v dalších osadách či jejich okolí, je tím, co aktivně pohání porušování lidských práv sousedících Palestinců a Palestinek. Propagací takových míst se online ubytovací společnosti stávají spoluvinnými na nelegální snaze izraelské vlády rozšířit osady za každou cenu.“

Potřeba legislativy

 

Není to pouze turistický průmysl, kdo profituje z nelegálních osad a kdo se podílí na jejich rozvoji. Každý rok je do celého světa exportováno zboží vyrobené v izraelských osadách v hodnotě stovek milionů liber (miliard Kč), a to navzdory skutečnosti, že většina států osady oficiálně odsoudila podle mezinárodního práva jako nelegální. 

Amnesty International vyzývá jednotlivé společnosti, aby přestaly podnikat v osadách a přestaly s osadami obchodovat. Dále vyzývá vlády, aby tento požadavek učinily prostřednictvím nařízení závazným a aby zavedly zákony zakazující import zboží z osad. 

Nestačí osady odsoudit s tím, že jsou nelegální, a zároveň nadále provozovat komerční aktivity, které osadám přinášejí zisk a umožňují jejich rozvoj,“ dodala Seema Joshiová. 

Irská vláda aktuálně projednává zásadní zákon, který má zavést zákaz obchodování se zbožím a službami z osad. Amnesty International vyzývá další státy, aby následovaly jejího příkladu.

Reakce společností

 

Před zveřejněním své zprávy oslovila Amnesty International zmíněné čtyři společnosti a dala jim příležitost se k jednotlivým závěrům vyjádřit. Společnosti Booking.com a Expedia své odpovědi zaslaly, zatímco Airbnb a TripAdvisor na výzvu nereagovaly. 

Amnesty International odpovědi podrobně přezkoumala a získané informace náležitě zohlednila při aktualizaci svých zjištění. Reakce těchto společností naleznete v příloze výzkumné zprávy. 

Podepište PETICI adresovanou TripAdvisoru!

 

 

 

 

 

Aktuální petice

  Palestinian Territory

Palestinská vesnice pod útlakem izraelských bezpečnostních složek!

Obyvatelé palestinské vesnice Nabí Sálih od roku 2009 každý týden pořádají nenásilné demonstrace za ukončení izraelské okupace a nezákonného rozšiřování izraelských osad na palestinských územích. Při jejich potlačování používají izraelské bezpečnostní složky nepřiměřenou sílu. Amnesty International považuje zásahy izraelských bezpečnostních složek za porušení práva na pokojné uplatňování práva na shromažďování a sdružování.

 

Aktuální počet podpisů: 612 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...