© AFP

Amnesty vyjadřuje podporu školní stávce za klima

  Článek

Byznys a lidská práva publikován 15.3.2019

Ignorování klimatických změn může vést k nejhoršímu porušování lidských práv v historii.

„Amnesty International stojí za všemi dětmi a mladými lidmi, kteří organizují a účastní se školních stávek Friday for future proti klimatickým změnám. Je to důležité hnutí sociální spravedlnosti, které mobilizuje tisíce lidí k pokojnému vyzývání vlád, aby zastavily změnu klimatu,“ řekl Kumi Naidoo, generální tajemník Amnesty International.

„Je velice nešťastné, že děti musí obětovat dny vzdělávání ve škole z důvodu prosazování požadavků, aby dospělí dělali správnou věc. Každopádně znají důsledky současné hanebné nečinnosti jak pro sebe, tak pro budoucí generace. To by mělo být okamžikem pro ostrou sebereflexi naší politické scény.“

"Namísto toho, abychom kritizovali mladé lidi za účast na těchto protestech, stejně jako někteří politici, měli bychom se ptát, proč se vlády chovají lhostejně k problematice klimatických změn,“

dodává Naidoo.

 

Amnesty International varovala, že klimatické změny mají a budou mít ještě větší dopad na lidská práva, pokud vlády nebudou jednat ihned a nezmění svůj kurz.

 

Změna klimatu postihuje zejména lidi, kteří jsou zranitelní, znevýhodnění nebo vystavení diskriminaci.

 

Děti jsou obzvláště náchylné k dopadům souvisejícím s klimatem vzhledem k jejich specifickým metabolickým, fyziologickým a vývojovým potřebám. Změna klimatu také představuje riziko pro jejich duševní zdraví - děti vystavené traumatickým událostem, jako jsou přírodní katastrofy, zhoršené změnou klimatu, mohou trpět posttraumatickými stresovými poruchami.

 

Změna klimatu je otázkou lidských práv právě proto, že má dopad na lidi. Zvětšuje existující nerovnosti a jsou to právě děti, které vyrůstají a jsou ovlivněny stále hrozivějšími účinky. Skutečnost, že většina vlád skoro nic nedělá v reakci na zjištění o zjevném katastrofálním scénáři, představuje jedno z největších mezigeneračních porušení lidských práv v historii,“ upozornil Kumi Naidoo.

 

Miliony lidí již trpí katastrofickými následky - od dlouhodobého sucha v subsaharské Africe až po ničivé tropické bouře v jihovýchodní Asii a v Karibiku.

 

V letních měsících roku 2018 zažily komunity na severní polokouli od polárního kruhu až po Řecko, Japonsko, Pákistán a USA ničivé vedro a požáry, které zabily a zranily stovky lidí.

 

„Často se říká, že děti jsou „lídři zítřka“. Pokud ale budou čekat do „zítřka“, nemusí být budoucnost, ve které by mohli něco nebo někoho vést. Mladí lidé zahanbují politiky vášní a odhodláním, se kterým nyní bojují v této zásadní bitvě, “ řekl Kumi Naidoo.

 

Poslední sliby vlád o zmírnění klimatických změn, které by měly byt realizované, jsou naprosto nedostatečné. Do roku 2100 by totiž vedly ke katastrofálnímu nárůstu průměrných globálních teplot o 3°C nad úroveň před průmyslovou revolucí.

 

Amnesty International vyzývá státy, aby výrazně rozšířily opatření v oblasti klimatu a činily tak v souladu s lidskými právy. Jedním z klíčových způsobů, jak to provést, je angažovat mladé lidi  - ty, kterých se změny klimatu nejvíce týkají. K tomu jim musí být poskytnuty nezbytné informace a vzdělání a zároveň by měli být zapojeni do rozhodování, které se jich přímo dotýká.

 

„Každý den, kdy dovolíme, aby se změna klimatu zhoršila, způsobuje obtížnější zastavení a zvrácení jejích katastrofických důsledků. Neexistuje nic, co by bránilo vládám v tom, aby dělaly vše, co je v jejich silách, aby snížily emise skleníkových plynů v co nejkratším možném čase. Neexistuje nic, co by jim bránilo v hledání způsobů, jak snížit do roku 2030 emise z úrovně roku 2010 na polovinu, a do roku 2050 dosáhnout čisté nuly, jak vyzvali klimatologové, “ vyzval Kumi Naidoo.

 

„Jediná věc, která stojí v cestě ochrany lidstva před změnou klimatu, je malá snaha a slabá politická vůle lídrů. Politici se mohou nadále omlouvat za svou nečinnost, ale příroda nevyjednává. Musí naslouchat mladým lidem a začít dneškem podnikat kroky k zastavení změny klimatu, protože alternativa neexistuje, “ uzavřel Naidoo.

Aktuální petice

  Katar

Vyzvěte FIFA, aby odpískala zneužívání migrujících pracovníků v Kataru

Mistrovství světa ve fotbale 2022 je jednou z nejočekávanějších sportovních událostí příštího roku. Přestože by se světový šampionát neobešel bez lidí, kteří kvůli němu do Kataru přijeli za prací, mnozí z nich na vlastní kůži zažívají zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů i státu. Amnesty International proto vyzývá Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby využila svého vlivu a pomohla zastavit vykořisťování pracovníků.

 

Aktuální počet podpisů: 1532 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...