© Getty

Myanmar: Světový soud ukládá Myanmaru chránit Rohingy

  Článek

Diskriminace   Myanmar publikován 27.1.2020

Prozatímní opatření Mezinárodního soudního dvora: musíte bránit genocidě!

© Getty

V reakci na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ), kterým se Myanmaru ukládá, aby přijal „prozatímní opatření“ a zabránil tak genocidním činům proti komunitě Rohingů, uvedl regionální ředitel Amnesty International Nicholas Bequelin.

„Tohle rozhodnutí posílá zprávu vyšším myanmarským představitelům: svět nebude tolerovat jejich zvěrstva a slepě nepřijme jejich prázdnou rétoriku o realitě v Arakanském státě dnes. Odhaduje se, že 600 000 Rohingů, kteří tam zůstávají, jsou rutinně a systematicky odepírána jejich nejzákladnější práva a všichni  čelí reálnému riziku dalších zvěrstev. 

Myanmar musí dodržet rozhodnutí ICJ a podniknout okamžitá opatření, aby zastavil pokračující porušování práv vůči komunitě a zabránil ničení důkazů." 

Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co Myanmar zveřejnil souhrnnou zprávu o zjištěních vládní„ nezávislé vyšetřovací komise “. Komise nebyla ani nezávislá, ani nestranná a nelze ji považovat za důvěryhodné úsilí o vyšetřování těchto zločinů proti Rohingům. Mezitím nedošlo k žádným snahám vyšetřovat závažná a dalekosáhlá porušování práv jiných etnických menšin kdekoli jinde v zemi.

Dokud nebudou voláni k zodpovědnosti všichni ti, kdo jsou odpovědní za závažná porušení - včetně těch, kteří mají na starosti velení -, tyto  brutální zločiny  zůstanou nekontrolovatelné. Rada bezpečnosti OSN musí naléhavě postoupit situaci v Myanmaru Mezinárodnímu trestnímu soudu.“  

Pozadí 

Dne 11. listopadu 2019 Gambie tento případ podala Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ), obviňujíc  Myanmar z porušování jeho povinností vyplývajících z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocida z roku 1948.

Stížnost zahrnovala naléhavou žádost, aby Soudní dvůr nařídil „prozatímní opatření“, aby se předešlo veškerým činům, které se mohou rovnat nebo přispět k trestnému činu genocidy proti Rohingům, a aby komunita byla chráněna před dalším poškozením, dokud případ neposoudí soud.

Ve dnech 10. – 12. prosince 2019 se v Haagu konala veřejná slyšení o prozatímních opatřeních. Delegace Myanmaru v čele se státní poradkyní a de facto vůdkyní Su Ťij  odmítla obvinění z genocidy a vyzvala soud, aby případ odmítl a zamítl žádost o prozatímní opatření. 

V pondělí 20. ledna 2020 předložila myanmarskou vládou zřízená nezávislá vyšetřovací komise svou závěrečnou zprávu prezidentovi Myanmaru. Komise dospěla k závěru, že zatímco myanmarské bezpečnostní síly mohly být odpovědné za válečné zločiny a „nepřiměřené použití síly“, nenašla žádný důkaz o úmyslu genocidy. Úplná zpráva ještě čeká na zveře

Aktuální petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...