© Amnesty International

Jihoafrická republika: Sjezd těžařů se musí postavit k porušování lidských práv

  Článek

V Kapském městě probíhá největší světová těžařská investiční konference. Amnesty vyzývá těžební společnosti a jejich partnery, aby řešili zneužívání lidských práv, která jsou v jejich oboru běžná.

© Amnesty International

Konference, známá jako Mining Indaba, sdružuje investory z celého světa, aby diskutovali o těžařských zájmech v Africe. 

„Od dětské práce v Demokratické republice Kongo až po bídné životní podmínky pro dělníky v jihoafrickém dolu Marikana je těžební průmysl zatížený porušováním lidských práv. Těžební firmy často způsobily nebo přispěly k porušování lidských práv ve snaze o zisk, zatímco vlády byly příliš slabé na jejich účinnou regulaci,“ uvedl Deprose Muchena, ředitel Amnesty International pro východní a jižní Afriku. 

„Příliš dlouho se těžařským obrům dařilo unikat trestům za znečištění, nucená vystěhování, nedostatečnou průhlednost v udělování těžebních práv, korupci, daňové úniky a zneužívání cen. Tyto otázky musí být v popředí diskusí v Kapském městě,“ dodal. 

Amnesty International a její partnerské organizace zdokumentovaly četné případy porušování lidských práv v souvislosti s těžbou.

V Jihoafrické republice oběti krvavé tragédie v Marikaně, při které bylo během hornické stávky v srpnu 2012 zabito 34 demonstrantů a nejméně 70 jich bylo zraněno členy Jihoafrické policejní služby (SAPS), stále čekají na spravedlnost. 

Horníci v Marikaně, těžební oblasti, kde působil britský  gigant v těžbě platiny, Lonmin Plc, vstoupili  do stávky ohledně  platů a špatných životních podmínek v dole poté, co společnost nedokázala zlepšit životní podmínky pracovníků v souladu s Plány sociální práce domluvených s vládou, což je jasným porušením jejích právních závazků podle jihoafrického práva. 

V Mozambiku Amnesty International odhalila, jak těžební operace čínské nadnárodní společností Haiyu pravděpodobně významně přispěla k bleskové povodni v roce 2015 ve vesnici Nagonha, která zničila 48 domů a nechala 290 lidí bez domova. Organizace také zjistila, že těžební operace vystavila celou pobřežní vesnici s více než tisícem lidí vážným rizikům, že bude zaplavena Indickým oceánem. Mozambické orgány nedokázaly regulovat průmysl bezprostředně po katastrofě. 

V Konžské demokratické republice náš průkopnický výzkum v oblasti těžby kobaltu odhalil rizika v oblasti lidských práv spojená s neregulovanou nebo špatně regulovanou řemeslnou těžbou, včetně nebezpečných pracovních podmínek pro horníky a dětskou práci. V červnu 2019

smrtelná nehoda a rozmístění armády do dvou velkých měděných a kobaltových dolů dále odhalily slabou regulaci tohoto těžebního sektoru a špatnou ochranu lidských práv. 

Tématem letošní akce je „Optimalizace růstu a investic do digitalizované těžební ekonomiky“. Plánuje se také diskuse o „úloze průmyslu při řešení změny klimatu a opatření  dekarbonizace a udržitelnosti“. 

„Bez lidských práv nemůže dojít k růstu a udržitelnosti těžebního průmyslu. Příliš dlouho  důlní šéfové upřednostňovali  zisk na úkor lidských práv a životního prostředí. Chudí lidé trpí důsledky změny klimatu v hornických komunitách, včetně degradace země a ztráty  živobytí, jak jsme viděli právě třeba v Mozambiku,“ řekl Muchena. 

„Těžební korporace patří k největším přispěvatelům k emisím skleníkových plynů, přesto teprve začínají do programu zařazovat změnu klimatu. Toto setkání by mělo vytvořit jasné časové rámce a závazek snížit emise uhlíku,“ vyzval. 

Amnesty International apeluje na společnosti, aby okamžitě zavedly opatření k minimalizaci jejich emisí skleníkových plynů. Vlády musí zavést právní předpisy vyžadující, aby společnosti identifikovaly,  předcházely, řešily  a odpovídaly za negativní dopady na lidská práva, včetně dopadů souvisejících s emisemi skleníkových plynů. 

Pozadí 

Zatímco investoři hostí svou hlavní Mining Indabu v Kapském městě, organizace občanské společnosti včetně Amnesty International budou ve městě pořádat svou vlastní Alternativní těžební Indabu, poukazující na příběhy o nespravedlnosti a porušování sociálně-ekonomických práv v těžebních komunitách.

Aktuální petice

  Katar

Vyzvěte FIFA, aby odpískala zneužívání migrujících pracovníků v Kataru

Mistrovství světa ve fotbale 2022 je jednou z nejočekávanějších sportovních událostí příštího roku. Přestože by se světový šampionát neobešel bez lidí, kteří kvůli němu do Kataru přijeli za prací, mnozí z nich na vlastní kůži zažívají zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů i státu. Amnesty International proto vyzývá Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby využila svého vlivu a pomohla zastavit vykořisťování pracovníků.

 

Aktuální počet podpisů: 1532 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...