Emil si navzdory důkazům musí odpykat celý trest

  Článek

Soud se v lednu zabýval možností snížení Emilova trestu, nakonec ale ve vězení zůstane zbylých šest let.

Dne 31. ledna se uskutečnilo soudní přelíčení zabývající se Emilovým setrváním ve vězení. Soudce potvrdil platnost všech trestů, za které byl Emil odsouzen a rozhodl se nesnížit jeho trest z šesti let na čtyři.

Dne 4. února obdržela Emilova matka dopis z kanceláře generálního prokurátora, v němž je uvedeno, že po přehodnocení Emilova případu prokuratura dospěla k závěru, že (navzdory předloženým důkazům) nedošlo k žádnému pochybení v průběhu trestního řízení a že Emil je uvězněn v souladu s běloruským právem.