© Mediafax

Česko: OMEZENÍ VOLEBNÍHO PRÁVA PRO LIDI V  KARANTÉNĚ?

  Článek

Amnesty posílá otevřený dopis ministrům vnitra a zdravotnictví. Požaduje zajištění volebního práva pro všechny.

© Mediafax

Volební právo je jedním z fundamentálních lidských práv, které je garantované Listinou základních práv a svobod a představuje nepostradatelný stavební blok každé demokracie. Apelujeme proto na vládu aby v co nejkratší době našla řešení, které by umožnilo lidem v karanténě hlasovat v říjnových krajských a senátních volbách.  Současný zákon zakazuje lidem, kteří se nachází v karanténě, dostavit se do volební místnosti anebo hlasovat do přenosné volební schránky. V praxi to tak znamená, že tito lidé ztrácejí možnost hlasování ve volbách.  

Čelíme naprosto bezprecedentní situaci, kdy by neobvykle velké množství lidí mohlo z hodiny na hodinu ztratit volební právo díky vyhlášení karantény. Takováto situace nejen negativně narušuje vztah mezi voliči a jejich volenými zástupci, ale také představuje riziko, že by volby mohly být soudy prohlášeny za neplatné. Je proto nezbytně nutné, aby vláda společně s odborníky a epidemiology tento problém co nejrychleji vyřešila. Výrok ministra vnitra Jana Hamáčka, že „hlasování pro lidi v karanténě do voleb nelze zařídit,“ považujeme za nepřijatelný. (Zdroj: iRozhlas.cz, 20. 7. 2020) 

Jsou zde různé způsoby, jak by lidem v karanténě mohlo být umožněno hlasovat, ať už se jedná o návrh korespondenčního hlasování, nebo hlasování za zvláštních hygienických podmínek. Vláda se také může inspirovat v jiných zemích, kde se volby během koronavirové pandemie uskutečnily. Například v Jižní Koreji proběhly v polovině dubna parlamentní volby. Lidé v karanténě hlasovali v předem určených volebních místnostech po jejich uzavření a v konkrétních časech. Museli jít pěšky nebo jet vlastním autem. Pacienti s koronavirem mohli hlasovat korespondenčně. Lidé s mírnými příznaky infekce mohli hlasovat ve speciálních volebních místnostech, kde byli úředníci v ochranných oblecích.  

Nyní nelze předvídat, jak dlouho karanténní opatření spojená s onemocněním Covid-19 budou platit. Je zde ale vážná hrozba, že současná situace bude přetrvávat třeba až do parlamentních voleb v příštím roce. A proto je nezbytné najít řešení, které by umožnilo lidem v karanténě hlasovat ve volbách. Dále by vláda měla připravit plán opatření umožňující uskutečnění voleb, i pokud by nastala další vlna onemocnění Covid-19 a byly by tak v ohrožení celé volby. 

Omezování aktivního práva volit je přímým ohrožením demokracie! 

Adresáti dopisu: ministr vnitra Jan Hamáček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch  

Aktuální petice

  Česká republika

Lidská práva a principy právního státu musejí být v Evropě chráněny

Lidé v Maďarsku a Polsku čelí v čím dál větší míře omezování svobody projevu, cenzuře médií, omezování nezávislosti soudů, útokům na příslušníky menšin a dalšímu porušování lidských práv nebo oslabování demokratických hodnot.

 

Aktuální počet podpisů: 3249 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...