Facebook a Google pomáhají umlčovat kritiky režimu ve Vietnamu

  Článek

Nová výzkumná zpráva Amnesty dokumentuje nerespektování mezinárodních lidskoprávních standardů ze strany technologických firem.

Facebook 21. dubna 2020 oznámil významný posun ve své politice moderace obsahu ve Vietnamu. V rámci této politiky stále více vycházel vstříc vietnamským úřadům a jejich represivní cenzuře digitálních projevů považovaných za kritiku státu. Facebook prozradil, že souhlasil s podstatným zvýšením dodržování žádostí cenzurovat vietnamský protistátní obsah, včetně vynuceného celostátního zpomalení facebookových služeb po tlaku vietnamských úřadů. Vietnamská vláda často označuje pokojnou a legitimní kritiku vlády či porušování lidských práv za protistátní, přestože je tento druh projevu chráněn podle mezinárodních práv a standardů.

„Chtěl bych vyzvat Facebook, aby přestal omezovat účty rozšiřující politický obsah. Jedná se o nejzákladnější právo lidí,” řekl Amnesty obhájce lidských práv, Nguyen Van Trang potom, co mu Facebook smazal příspěvky kritizující vietnamskou vládu v polovině roku 2020. Jako mnoho dalších vietnamských obhájců lidských práv, se Nguyen Van Trang spoléhal primárně na využití sociálních médií k šíření aktualit a informací o politické a lidskoprávní situaci ve Vietnamu. Jeho facebookový účet je sledován přibližně osmi tisíci přáteli a sledujícími, a je navíc správcem tří dalších facebookových stránek s milionem sledujících celkově.

„Ztratil jsem víru ve Facebook, takže už tolik příspěvků nepřidávám. Představte si, že trávíte několik let prací na facebookovém účtu, přispíváním a psaním o své vášni k demokracii, ale v okamžiku se Vám všechna tato práce ztratí, protože Vám ji Facebook smazal. Bylo to pro mě velice odrazující,” vysvětlil Nguyen Van Trang. „Bylo nám znemožněno vyjádřit své názory. Nyní je naše schopnost spojit se s veřejností velmi omezena.”

Rozhodnutí Facebooku může mít dalekosáhlé globální následky, protože jiné represivní vlády ve světě mohou nyní uplatňovat podobné strategie nucením Facebooku a jiných technologických firem omezovat online projevy. Jeden z uživatelů poznamenal: „Způsob, kterým Google a Facebook zachází s Vietnamem nám prozrazuje, jak se budou stavět k ochraně soukromí uživatelů a žádostem o cenzuru v jiných autoritářských režimech ve světě.”

Rozhodnutí Facebooku znamená zásadní změnu v prostředí sociálních médií ve Vietnamu. Dříve považované za velkou nadějí státu pro rozšíření svobody projevu, nyní se ze sociálních médií stávají zóny bez lidských práv, kde jakýkoli pokojný nesouhlas či kritika vietnamské vlády jsou podrobovány cenzuře a uživatelé, kteří se snaží šířit takovýto obsah, čelí riziku, že budou z takových platforem vyloučeni nebo jinak omezeni. Facebook před nedávnem vydal nejnovější Transparency Report o Vietnamu. Jedná se o první report po odhalení spolupráce s vietnamskými úřady a prozrazuje, že se o 983 % zvýšilo omezení obsahu na základě místního práva v porovnání s předchozím obdobím.

Vietnamští uživatelé YouTube si rovněž stěžují na zvyšující se cenzuru obsahu, který je vietnamskými úřady považován za citlivý. Jeden Youtuber a obránce lidských práv, An*, řekl Amnesty: „Youtube se snaží bránit lidem říkat pravdu, přestože se jedná o fakta… Toto ovlivňuje celou společnost, včetně obětí porušování lidských práv.” Dále Amnesty popsal mrazivý dopad zvyšujících se omezení technologických firem z popudu vietnamských úřadů na svobodu projevu ve Vietnamu, což má zároveň zásadní dopad na propagaci a ochranu lidských práv: „Je to nespravedlivé. Ovlivňuje to lidi obhajující demokracii a lidská práva ve Vietnamu. Nyní musíme provádět autocenzuru. Neměli by omezovat obsah vyjadřující pravdu. Jakmile toto dovolí, stávají se nástrojem vlády ke kontrole informací a projevů.” Uvedl jménem dalších umlčených vietnamských obránců lidských práv a jasně vzkázal technologickým firmám fungujícím ve Vietnamu: „Nechte nás dýchat!”

Nová výzkumná zpráva Amnesty je založená na rozhovorech s 31 vietnamskými obránci lidských práv a aktivisty, včetně bývalých politických vězňů a vězňů svědomí i jejich rodinných příslušníků, právníků, žurnalistů a spisovatelů, dokumentuje systematické potlačování svobody projevu ve Vietnamu. Odhaluje pronásledování, obtěžování a zneužívání obránců lidských práv a aktivistů věnujících se online projevům vietnamskými úřady a analyzuje stále více se spolupodílející roli technologických gigantů, Facebooku a Googlu, na cenzuře pokojného nesouhlasu a projevů v této zemi.

Vietnamská ústava a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), který Vietnam ratifikoval, zaručuje právo svobody projevu. Rada OSN pro lidská práva potvrdila, že tatáž práva, kterými lidé disponují offline, musí být také ochráněna online, a že by státy měly vytvořit a udržet „svobodné online prostředí” pro zajištění účinného výkonu lidských práv. Nicméně existuje několik přestupků v rámci trestního zákoníku státu, jako například články 117 a 331, které opravňují úřady stíhat osoby věnující se legitimnímu vykonávání svého práva na svobodu projevu online.

Firmy, včetně Facebooku a Googlu, mají odpovědnost respektovat všechna lidská práva, ať už fungují kdekoli, po celou dobu operací a dodavatelských řetězců. Podle mezinárodních lidskoprávních standardů by Facebook a Google měly respektovat svobodu projevu v jejich globálních rozhodnutích o moderaci obsahu, bez ohledu na existenci lokálních práv, které svobodu projevu tlumí. Zatímco některé firmy poukazují na nesnáze související s protikladnými závazky podle národních a mezinárodních legálních standardů, měly by se řídit obecnými zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, které uvádějí: „Odpovědnost respektovat lidská práva je globálním standardem očekávaného vedení obchodních podniků, ať fungují kdekoli. Existuje samostatně bez ohledu na schopnosti států nebo jejich ochoty naplňovat vlastní lidskoprávní závazky a tyto závazky tímto neomezují. Existuje nad rámec vyhovění národním právům a regulacím ochraňujícím lidská práva.”

Naše nová zpráva odhaluje, že Facebook a Google hrají stále významnější a spolupodílející se úlohu v systematickém potlačování svobody online projevu vietnamskými úřady. Amnesty mluvila s 13 vietnamskými obránci lidských práv a aktivisty, jejichž obsah sociálních médií byl cenzurován, přestože byl onen obsah chráněn mezinárodním právem v oblasti lidských práv.

Ke vzrůstající cenzuře vyjadřování politických názorů na sociálních sítích dochází na pozadí rapidního rozšíření připojení k internetu vietnamskou společností, čímž zpřístupňuje bezprecedentní prostor ke svobodné výměně informací týkajících se i lidskoprávních a politických otázek. V kontextu přísné cenzury připisované všem formám tradičních publikací ve Vietnamu se internet stal klíčovým zdrojem nezávislých zpráv a informací, jimiž mohou lidé pozvednout hlas, vyjádřit názory a zapojit se do politických debat. Aktivista hájící pozemková práva Trinh Ba Phuong uvedl: „Díky internetu se v současnosti z každého stal novinář a z každé facebookové stránky je zpravodajská relace. Vláda už nemůže nadále skrývat před veřejností své prohřešky, tím pádem se naše společnost dočká větší spravedlnosti.”

Celá záležitost kolem sociálních sítí ve Vietnamu se ale netýká pouze toho, že představují nové místo, kde se lidé mohou svobodně vyjadřovat - sociální sítě jsou také velkým byznysem. Pro mezinárodní technologické firmy se stal vietnamský trh velmi lukrativním. Experti zaznamenali ze všech zemí Jihovýchodní Asie největší tržby Facebooku a Googlu právě ve Vietnamu. V roce 2018 činily tržby ve Vietnamu téměř 1 miliardu dolarů - skoro třetinu z celkové částky v Jihovýchodní Asii. Google, především díky reklamě na YouTubu, získal ve stejném období 475 milionů dolarů. Skutečnost, že vietnamský trh je takto výdělečný, pouze zdůrazňuje to, jak je pro Facebook a Google důležité zachování volného přístupu k onomu trhu. Avšak musíme si položit otázku: za jakou cenu?

Na jednu stranu sice internet poskytl obyvatelům Vietnamu nebývalou příležitost k vyjadřování a výměně politických názorů, na druhou stranu ale musí také čelit zvýšenému riziku obtěžování, zastrašování, fyzickým útokům a soudnímu stíhání ze strany státních orgánů, jejichž cílem je potlačení jakýchkoliv nesouhlasných názorů. Kromě cenzury obsahu zavedené technologickými společnostmi dokumentuje naše zpráva také významné ohrožení svobody a bezpečnosti, kterému musí čelit jak obránci lidských práv a aktivisté, tak i jejich rodiny. Na "vině" je jejich zapojení do online aktivismu. 

Dne 30. srpna 2018 ráno byl v provincii Ben Tre zadržen Nguyen Ngoc Anh, inženýr a významný obránce lidských práv zapojující se do online aktivismu, krátce poté, co opustil svůj dům. Nedlouho poté provedli policisté a členové milice v jeho domě za přítomnosti manželky a tříletého syna domovní prohlídku. Kvůli své aktivitě na Facebooku byl Nguyen Ngoc Ang podle článku 117 trestního zákoníku obviněn z „výroby, přechovávání nebo šíření informací, materiálů nebo předmětů za účelem odporu proti Vietnamské socialistické republice”. Toto obvinění nesplňuje požadavky, které plynou z mezinárodních smluv o lidských právech, které má Vietnam respektovat. V červnu 2019 byl odsouzen k šesti letům odnětí svobody. Jeho případ můžeme brát jako ukázkový příklad tvrdého potlačování, kterému musí v současné digitální éře čelit vietnamští bloggeři, obránci lidských práv a online aktivisté.

Současný Vietnam představuje jedno z nejutlačovanějších prostředí, co se týče svobody vyjadřování na internetu. V době publikace má Amnesty přehled minimálně o 170 vězních svědomí či politických vězních. Jedná se o nejvyšší číslo od doby, kdy začala Amnesty vést přehledy o vězních svědomí ve Vietnamu. 69 z nich je uvězněno na základě poklidného uplatňování svého práva na svobodu projevu online (viz Příloha výzkumu A). Z 27 nově uvězněných v roce 2020 bylo 21 (78%) obviněno právě ze zločinů týkajících se projevu na internetu.

Skutečnost, že se pomocí trestního zákoníku často potlačuje naprosto oprávněné vyjadřování vlastního názoru, pouze zdůrazňuje to, jak naléhavě je potřebné, aby mezinárodní technologické společnosti začaly globálně aplikovat normy a standardy týkající se moderace obsahu. Tyto normy a standardy nejsou pouze informacemi o mezinárodních zákonech o lidských právech, jsou na nich výslovně založeny. Současný přístup technologických společností, při němž je způsob moderace založen na zákonech konkrétního státu, jednoduše umožňuje utlačování a vznášení svévolných požadavků ze strany státu, jehož cílem je omezení nebo úplné potlačení svobody slova.

Ve Vietnamu se musí bloggeři, obránci lidských práv a další aktivisté, kteří vyjadřují své názory online, vypořádat nejen s neustálou hrozbou v podobě zatčení a odsouzení, ale také s hrozbou fyzického útoku, sledování, zastrašování nebo online šikany. Týká se to také členů jejich rodin. Tyto mimosoudní taktiky jsou v některých případech prováděny agenty nebo stoupenci vietnamských úřadů, či přímo Komunistickou stranou Vietnamu. Většinou se však jedná o neidentifikované osoby v civilním oblečení. Řešení podobných činů a pátrání po pachatelích je ovšem dost komplikované, často zhola nemožné. Obránci lidských práv, kteří nahlásí, že se s něčím podobným potýkají, ať už se jedná o fyzické násilí, nebo „jen” obtěžování, se povětšinou setkají pouze s nedůvěrou a nejsou bráni vážně. Co se zdokumentovaných případů týče, Amnesty nebyla schopna najít žádné důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že provedená policejní vyšetřování byla důvěryhodná. Taktéž se nepodařilo vypátrat žádné případy, ve kterých by byly osoby podezřelé z porušení práv obránců lidských práv postaveny před soud.

Mnozí obránci lidských práv, se kterými Amnesty mluvila, popsali zkušenosti z policejní vazby, kde se jim dostalo obzvláště brutálního zacházení ze strany policie. Jiní popisovali přepadení skupinami neidentifikovaných ozbrojených útočníků, kteří, pod přímým dohledem policistů, ignorujících jakýkoliv zásah, ubili obránce lidských práv do bezvědomí. Mnoho z nich pak uvedlo, že utrpěli vážná zranění, včetně zlomenin žeber, klíčních kostí a rukou.

Naše zpráva dále dokumentuje aktivitu vietnamské „cyber-troops” známé jako „Force 47”. Jedná se o vojenské stanoviště zřízené pro 10 000 lidí, jejichž misí je bojovat proti "nesprávným názorům a zkresleným informacím" na internetu prostřednictvím obtěžování a zastrašování obránců lidských práv a online aktivistů. Zpráva navíc dokumentuje podobnou aktivitu méně formálních „tvůrců veřejného mínění” - dobrovolnické armády trollů, Du Luan Vien, jejíž členové jsou převážně aktéři Komunistické strany Vietnamu.

Tyto státem podporované skupiny podrobují obránce lidských práv a jednotlivce vyjadřující kritiku online kyberšikaně, psychickému týrání a vyhrožování smrtí. Dále pořádají koordinované kampaně vyvolávající omezení obsahu a umlčení účtů jejich obětí. V této části zprávy Amnesty dokumentuje a analyzuje desítky zpráv od vietnamských aktivistů o jejich zkušenosti s útoky cybertroopů a ovlivňovatelů veřejného mínění za poslední 2 roky.

Jak zmiňuje Rada OSN pro lidská práva: „Svobody přesvědčení a projevu jsou nepostradatelnými podmínkami pro plný rozvoj člověka. Jsou zásadní pro jakoukoliv společnost… Svoboda projevu je nezbytnou podmínkou pro realizaci zásad transparentnosti a odpovědnosti, které jsou následně podstatné pro propagaci a ochranu lidských práv.”

Systematické potlačování práva svobodného projevu online ve Vietnamu vyžaduje urgentní nápravná opatření. Vietnamské úřady musí zajistit bezpečné a svobodné prostředí pro obránce lidských práv a všechny, kteří se zapojují do poklidného uplatňování svých práv jak online, tak offline. Úřady musí okamžitě a bezpodmínečně propustit všechny vězně svědomí držené pouze za poklidné uplatňování svých lidských práv. Musí chránit obránce lidských práv, aktivisty a všechny ostatní, kteří využívají online prostředků k vyjadřování svých názorů, před fyzickými útoky, vyhrožováním a online zneužíváním. Musí navíc zahájit důkladné, nezávislé, transparentní a efektivní vyšetřování obvinění z takového zneužití a postavit před soud všechny, kdo se do takové činnosti zapojili.

Technologické firmy, včetně Facebooku a Googlu, musí urgentně revidovat svou politiku moderace obsahu tak, aby byla pevně založena na mezinárodních lidskoprávních standardech. Takové reformy politiky musí splňovat ty nejvyšší standardy transparentnosti a odpovědnosti se smysluplnou účastí uživatelů a občanské společnosti. Přeformulování této politiky zajistí firmám pevné stanovisko, s nímž mohou odolat tlaku od vietnamských úřadů a jiných vlád ve světě a odporovat jejich požadavkům k represivní cenzuře.Americká vláda musí rovněž podniknout okamžité kroky k regulaci technologických firem s tamějším sídlem pro zajištění jejich respektování lidských práv po celou dobu globálních operací v souladu s obecnými zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv. Musí také zajistit, že se jednotlivcům, jejichž lidská práva byla jakkoli zneužita v důsledku postupů amerických firem, dostane přístupu k účinným prostředkům nápravy.

Chci si přečíst celou výzkumnou zprávu o situaci ve Vietnamu (PDF)

Chci podepsat petici proti umlčování kritiků vietnamského režimu

Aktuální petice

  Vietnam

Uvězněna za podporu rodin politických vězňů. Nenechme to tak!

Vietnamská prodemokratická aktivistka Nguyễn Thúy Hạnh byla v dubnu 2021 zatčena a obviněna z podrývání Vietnamské republiky kvůli fondu na pomoc politickým vězňům a jejich rodinám. V případě odsouzení jí hrozí až dvacet let vězení.

 

Aktuální počet podpisů: 2458 Náš cíl: 2500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...