Akce "Multikino" odstartovala projekt Školy přátelské k lidským právům v Českých Budějovicích

  Článek

Diskriminace publikován 26.2.2013

Vyšší odborná škola a Střední škola, s.r.o. v Českých Budějovicích je jednou ze dvou škol v České republice, která se stala součástí mezinárodního projektu Amnesty International Školy přátelské k lidským právům.

Budějovické kino CineStar hostilo 13. února slavnostní zahájení a oficiální představení mezinárodního projektu Amnesty International Školy přátelské k lidským právům. Ten usiluje o rozvíjení kultury lidských práv. Škola, která se rozhodne do tohoto projektu zapojit, klade důraz na vzdělávání studentů v oblasti lidských práv a začleňuje lidskoprávní hodnoty a principy do všech aspektů života školy: do mezilidských vztahů, do řízení školy, kurikula i do mimoškolních aktivit. Lidská práva nejsou na takové škole jen vyučována, ale i uplatňována v praxi, bráněna a prosazována v celé školní komunitě.

Na akci nazvané „Multikino“ se sešla skoro stovka lidí. Lektoři a mentoři z Amnesty International projekt představili a v detailech i širších souvislostech přiblížili, co účast pro českobudějovickou školu vlastně znamená.

„Projekt Školy přátelské k lidským právům se na rozdíl od jiných školních projektů nezaměřuje jenom na výuku, ale na školu jako celek. Vede ho pracovní skupina složená přímo ze členů školní komunity, oni jsou motor a mozek projektu, sami si určují aktivity, které zrealizují. Amnesty je v něm jako záštita, rovnocenný partner,“ vysvětluje Petra Hodysová, koordinátorka projektu Školy přátelské k lidským právům z Amnesty International ČR.

Škola přátelská k lidským právům má v případě zájmu možnost podílet se na kampaních a akcích Amnesty a vzít tak na sebe roli obránců lidských práv a aktivistů. Největší světová lidskoprávní organizace taky škole nabídne čtvrtletník, kde se lze dočíst o aktivitách na dalších školách po celém světě a třeba se inspirovat.

Mám rád projekty, do kterých jsou studenti zapojení od začátku až do konce, které nejsou pasivní. A to Školy přátelské k lidským právům přesně splňuje. Navíc lidská práva jsou aktuální věc. Výuka s nimi moc nepočítá, takže i v informační rovině je to velký přínos. A navíc exkluzivita projektu – to, že je celosvětový, a že jsme jedna ze dvou škol, kde projekt bude letos probíhat - to už pak při rozhodování nebylo co řešit,“ vzpomíná na seznamování s projektem Martin Kůs, koordinátor projektu na Vyšší odborné škole a Střední škole, s.r.o. České Budějovice.

Na slavnostní zahájení projektu přišli i studenti a učitelé z budějovického Gymnázia Česká, kteří už s Amnesty spolupracují při různých lidskoprávních aktivistických akcích. S kolegy se podělili se o své zkušenosti a zážitky.

Když jsou studenti aktivní, je to skvělé. Projekty Amnesty mají potenciál rozšířit jim obzory. Ale co je možná ještě důležitější pro jejich život, získají dovednosti a kompetence, naučí se pracovat samostatně i spolupracovat nebo komunikovat. Přinese jim to mentální i sociální rozvoj,“ připomíná výhody projektu Martin Kůs.

Projekt Školy přátelské k lidským právům organizuje Amnesty International od roku 2009. Česko se k němu připojuje poprvé a v roce 2013 se do něj vedle českobudějovické školy zapojí i Gymnázium Teplice.

Více o projektu najdete na webu lidskaprava.cz.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...