Photo: Private

Nasrín dočasně propuštěna, v dubnu musela zpět do vězení

  Článek

Nasrín byla dne 17. března znovu dočasně propuštěna. Do vězení se musela vrátit 5. dubna. Vězněna je v naprosto nevyhovujících podmínkách.

V současnosti je držena ve věznici Shahr-e Rey. Tamní podmínky lze považovat za extrémně špatné. Jedná se o nepoužívanou kuřecí farmu, v níž je drženo několik stovek žen odsouzených za násilné trestné činy v přeplněných a naprosto nevyhovujících podmínkách. 
Vězeňkyně nemají přístup k adekvátní stravě, lékům a čerstvému vzduchu. Není jim zajištěna dostatečná hygiena. Ve věznici chybí okna a ventilace. Ve vzduchu je permanentně cítit toxický zápach. Odsouzené nemají přístup k bezpečné pitné vodě, což je nutí, kupovat si vodu balenou – pokud si to mohou dovolit. Dochází zde k častému napadání vězeňkyň, a to jak mezi sebou, tak ze strany zaměstnanců věznice. Běžné je nekontrolovatelné užívání drog a šíření infekčních nemocí.