Amnesty se rozhodla znovu ustanovit Alexeje Navalného „vězněm svědomí“

  Článek

V únoru Amnesty přijala interní rozhodnutí přestat používat výraz „vězeň svědomí“ pro Navalného kvůli obavám z diskriminačních prohlášení, která učinil v letech 2007 a 2008 a která mohla být obhajobou nenávisti.

Ruský režim a jeho příznivci zneužili toto rozhodnutí k Navalného dehonestaci a k dalšímu porušování jeho práv. 
V důsledku této události zahájila Amnesty revizi svého celkového přístupu k používání výrazu „vězeň svědomí“. Jako první prozatímní krok byl náš postup vylepšen tak, aby nevyloučil osobu z označení "vězně svědomí" pouze na základě jejího chování v minulosti. Uvědomujeme si, že názory a chování jednotlivce se mohou časem vyvíjet. Součástí mise Amnesty je povzbudit lidi, aby pozitivně přijali vizi lidských práv a nikoliv podporovat, aby byli lidé navždy "uvězněni" svým chováním v minulosti. Navíc, když Amnesty určí jednotlivce jako "vězně svědomí", v žádném případě to neznamená - ani z toho nevyplývá - souhlas s jejich názory. Amnesty souhlasí pouze s konkrétními postoji a názory, které jsou v souladu s ochranou a podporou lidských práv.
Některé z předchozích Navalného výroků jsou zavrženíhodné a my je ani v nejmenším neomlouváme. Jako organizace pro lidská práva bude Amnesty pokračovat v boji proti rasismu a všem formám diskriminace. To znamená, že obnovením statusu Navalného jako vězně svědomí nepodporujeme jeho politický program, ale zdůrazňujeme naléhavou potřebu, aby jeho práva, včetně přístupu k nezávislé lékařské péči, byla uznána ruskými orgány a bylo podle nich jednáno.