© Getty Images

3 zákony za jediný rok. Maďarsko v čele s Orbánem dál omezuje práva LGBTI+ lidí

  Článek

LGBTI Diskriminace   Maďarsko publikován 14.7.2021

Vláda Viktora Orbána v Maďarsku nadále omezuje práva LGBTI+ komunity a také dostatečně nechrání práva žen.

V květnu 2020 byl schválen zákon znemožňující transgender a intersex osobám úřední změnu genderu. Na konci roku 2020 pak byla LGBTI+ párům znemožněna adopce dětí. V červnu letošního roku pak maďarští poslanci schválili zákon, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi mladšími 18 let jakékoli materiály, které zobrazují homosexualitu nebo změnu pohlaví.

Během první vlny pandemie koronaviru, která s sebou mimo jiné přinesla celosvětový nárůst domácího násilí, maďarský parlament přijal i usnesení proti Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí (tzv. Istanbulská úmluva) a vyzval vládu, aby nepokračovala v její ratifikaci. Poslanci parlamentu jako důvod pro odmítnutí úmluvy uvedli, že nechtějí učinit „pojem gender nebo genderovou ideologii Istanbulské úmluvy“ součástí maďarských zákonů. 

 Dochází také i k zákazům genderově zaměřených projektů, jako například zákaz magisterského oboru gender studies na vysokých školách. Ženy navíc dlouhodobě čelí diskriminaci na pracovišti a trhu práce. Často například dochází k případům, kdy ženy, které svému zaměstnavateli sdělily, že jsou těhotné, obdržely krátce poté výpověď kvůli hrubému porušení pracovní smlouvy, ačkoli pro takové porušení nebyly důkazy. Maďarské úřady proti tomuto nezákonnému zacházení nezajišťují účinné kompenzace a pomoc. 

 

Diskriminace LGBTI+ osob 

Maďarská vláda dlouhodobě vystupuje proti LGBTI+ komunitě v zemi, a to jak rétoricky, tak přijímáním kontroverzních zákonů. Během začátku pandemie koronaviru v Evropě, v květnu 2020, byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví a uznání genderu v souladu s vnímáním vlastní identity. Novela tak vážně porušuje práva transgender a intersex osob na důstojnost, soukromý a rodinný život, včetně práva na oficiální uznání vlastního genderu na základě sebeurčení. Ustanovení umocňuje již tak netolerantní a nepřátelské prostředí, kterému LGBTI+ lidé v Maďarsku čelí, a prohlubuje diskriminaci ve všech sférách jejich života. 

Diskriminace LGBTI+ osob se na konci roku 2020 ještě zhoršila novelou maďarské ústavy a schválením souhrnné novely zákona, která mimo jiné změnila pravidla pro adopci dětí. Nový dodatek ústavy ustanovuje, že Maďarsko „chrání identitu dítěte danou pohlavím při narození“, a že rodinné vazby musejí být založeny na manželství, kde „matka je žena a otec je muž“. Souhrnná novela zákona pak uvádí, že adoptovat děti mohou pouze manželské páry. Tím bylo LGBTI+ párům v podstatě znemožněno adoptovat děti, protože manželství osob stejného pohlaví není v Maďarsku umožněno, a partnerství osob stejného pohlaví nezahrnuje právo na adopci. 

 V červnu 2021 byla drtivou většinou odhlasovaná právní norma, která je novelou zákona, který postihuje pedofilii. Tato novela mj. zakazuje prezentovat homosexualitu či téma změny pohlaví osobám mladším 18 let. To se týká vzdělávání, reklam či filmů, kde nesmí být prezentována jiná než heterosexuální orientace. Přijetí zákona provázely demonstrace a maďarská vláda ho prezentuje jako nutný pro „zajištění zdravého vývoje dětí“. Společnosti a organizace budou mít také zakázáno produkovat reklamy zobrazující či podporující LGBTI+ menšinu, pokud cílí na publikum mladší 18 let.  

Zákon ostře kritizují obránci lidských práv a lidskoprávní organizace v Maďarsku i v zahraničí. Komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová uvedla: „Navrhované legislativní změny jsou v rozporu s mezinárodními a evropskými normami v oblasti lidských práv. Tvrdit, že jsou zaváděny na ochranu dětí, je zavádějící a falešné.“ Proti zákonu se také vyslovila více než polovina zemí EU a vyzvaly Evropskou komisi, aby proti novému zákonu zasáhla.

Již několik let dochází k zásadnímu omezování práv a svobod v sousedním Polsku a nedalekém Maďarsku. Změny, které ovlivňují celou společnost se týkají řady oblastí každodenního života. Přijímáním kontroverzních zákonů a dalších zásahů je omezována svoboda shromažďování, nezávislost soudů a médií, podrývána občanská společnost. Vlády však omezují i reprodukční a sexuální práva nebo nezávislost vzdělávacích institucí. V následujících několika měsících vám jednotlivé oblasti a dopady blíže představíme skrze konkrétní příběhy Poláků a Maďarů.

Zjistit více o zhoršující se situaci v Polsku a Maďarsku

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...