© Amnesty International

Diskriminace lidí etnického původu při pohraničních kontrolách? V Nizozemsku je to možné – ovšem v rozporu s mezinárodním právem i tamní ústavou

  Článek

Diskriminace   Nizozemsko publikován 1.10.2021

Okresní soud v Haagu zamítl žalobu Amnesty Nizozemsko, koalice nevládních organizací i jednotlivých žalobců, jejímž předmětem byl diskriminační přístup na základě etnického původu při pohraničních kontrolách a prohledávání u nizozemských hranic.  Dagmar Oudshoorn, ředitelka nizozemské Amnesty, na rozhodnutí soudu reaguje:

„Rozhodnutí, že nizozemská pohraniční policie smí i nadále využívat etnického profilování je pohrdáním mezinárodního práva v oblasti lidských práv, ale také porušením článku 1 nizozemské ústavy.“

„Tím, že se na základě tohoto rozhodnutí policie smí na lidi zaměřovat na základě jejich rasy nebo barvy pleti došlo ke schválení praxe, která je v evidentním rozporu se zákazem diskriminace. Proti rozhodnutí podáme odvolání,“ oznámila Dagmar Oudshoorn.