© AFP via Getty Images

Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci odsuzující situaci v Myanmaru

  Článek

V prosinci 2022 schválila Rada bezpečnosti OSN rezoluci, ve které odsuzuje situaci v Myanmaru. Rezoluce má ovšem mnoho nedostatků, například nezahrnuje embargo na dovoz zbraní do země. Amnesty International požaduje další kroky proti myanmarskému vojenskému režimu a mimo jiné bojuje za zahájení vyšetřování tohoto případu Mezinárodním trestním soudem.

Rada bezpečnosti OSN dne 21. prosince 2022 schválila rezoluci požadující ukončení násilí v Myanmaru a okamžité propuštění všech svévolně zadržených osob. Generální tajemnice Amnesty International Agnes Callamard to okomentovala: „Schválením této rezoluce Rada bezpečnosti OSN konečně udělala malý, ale významný krok k uznání závažnosti aktuální situace v Myanmaru. Nyní musí Rada o tomto tématu pravidelně debatovat a vymáhat své požadavky pomocí dalších rezolucí podle kapitoly VII Charty OSN.“

Schválená rezoluce má mnoho nedostatků. Nezahrnuje žádná opatření, která jsou bezprostředně nutná k vyřešení situace v Myanmaru, včetně všeobecného embarga na prodej zbraní do země a sankcí cílených na vysoce postavené členy armády zodpovědné za vážná porušení lidských práv.

Amnesty také nadále na Radu bezpečnosti naléhá, aby co nejdříve postoupila myanmarský případ Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. Soud by tak mohl začít vyšetřovat bezpráví zahrnující zvěrstva páchaná na Rohinzích a zločiny spáchané po vojenském převratu z února 2021. Rada bezpečnosti svou pravomoc postoupit případy Mezinárodnímu trestnímu soudu v minulosti využila pouze dvakrát (Súdán a Libye), nyní ji musí okamžitě využít znovu i pro závažnou situaci v Myanmaru.

„Vojenské úřady se musí řídit schválenou rezolucí, okamžitě ukončit násilí a propustit svévolně zadržené vězně. Rada Bezpečnosti by také měla nařídit všeobecné embargo na dovoz zbraní, včetně leteckého paliva, a sankce zacílené na vojenské důstojníky,“ uvedla Callamard.

„Tato rezoluce by pro myanmarskou armádu měla být jasnou zprávou, že nesmí pokračovat v hrubém porušování lidských práv a v útocích proti civilnímu obyvatelstvu.“

Aktuální petice

  Myanmar

Zatýkání, mučení a věznění protestujících, nálety na civilisty nebo obnovené popravy. Situace v Myanmaru se nezlepšila. Pomůžete?

Myanmarská armáda je u moci od vojenského převratu v únoru 2021. V zemi bylo obnoveno provádění poprav a nejméně 16 000 lidí bylo zatčeno. Letecké nálety proti skupinám obyvatelstva způsobily smrt více než 2 300 civilistů a donutily statisíce lidí k opuštění svých domovů. Zahraniční společnosti nadále dováží do země letecké palivo, které armáda zneužívá pro letecké údery. Přidejte se k petici a požadujte zesílení tlaku mezinárodního společenství na Myanmar.

 

Aktuální počet podpisů: 1771 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...