© Itzel Plascencia López

Významné úspěchy v boji proti vraždám žen v Mexiku

  Článek

Genderově podmíněné násilí a vraždy žen jsou jedním z předních problémů Mexika. V nedávné době v této oblasti bylo dosaženo dvou významných úspěchů. Generální prokurátor pro stát México se v únoru 2023 symbolicky omluvil čtyřem rodinám zavražděných žen. Ve státě San Luis Potosi Nejvyšší soud rozhodl, že případ Karly Pontigo, zavražděné před více než deseti lety, musí být přezkoumán a musí být zohledněno, že vražda byla genderově podmíněná. Navíc byl v tomto státě zřízen Speciální úřad státního zastupitelství pro genderově podmíněné vraždy.

Genderově podmíněné násilí a vraždy proti ženám (v angličtině femicide) jsou významným lidskoprávním problémem Mexika. Mezi lednem a listopadem 2022 bylo v Mexiku zabito 3 450 žen, z toho 858 bylo vyšetřováno jako genderově podmíněné vraždy, což průměrně vychází na 2,5 případů denně. 

México (State of Mexico) je jedním ze států federativní republiky Mexiko, kde je tento problém nejvážnější. V roce 2022 zde bylo obětí genderově podmíněné vraždy minimálně 120 žen, což je nejvyšší počet v celé federaci. Podle Amnesty International provází vyšetřování těchto vražd, kterým většinou předchází zmizení oběti, řada značných pochybení. Důkazy se často ztrácejí, vraždy nejsou dostatečně prošetřeny, a možnost, že vražda byla genderově podmíněna nebývá vzata v potaz. Rodiny obětí musejí vynaložit mnoho času a finančních prostředků, aby donutily úřady pokračovat s vyšetřováním, navíc jim je často vyhrožováno údajnými pachateli, a dokonce i úřady. To vede ke snížení šance, že zločin bude potrestán, a rodiny se tak nemohou domoci pravdy, spravedlnosti ani odškodného.

Kampaň #UntilWeAreHeard (#HastaSerEscuchadas) ve federativním státu México je vedena s cílem bojovat proti násilí na ženách. Generální prokurátor díky její činnosti na podzim 2022 slíbil, že se omluví rodinám zavražděných žen. Jedná se o tyto případy: Nadia Muciño Márquez (zmizela a byla zavražděna v roce 2004), Daniela Sánchez Curiel (zmizela v roce 2015, rodina se domnívá, že byla zavražděna), Diana Velázquez Florencio (zmizela a byla zavražděna v roce 2017) a Julia Sosa Conde (zmizela a byla zavražděna v roce 2018). Dne 16. listopadu 2022 ovšem Kancelář generálního prokurátora plán veřejně se omluvit zrušila.

Díky úsilí kampaně a tlaku na úřady se ovšem podařilo toto rozhodnutí zvrátit, a 28. února 2023 se generální prokurátor veřejně omluvil za pochybení ve vyšetřování uvedených případů. Jedná se o významný krok, boj za spravedlnost a odškodné pro rodiny obětí je ovšem pořád ve svých začátcích a kampaň #UntilWeAreHeardpokračuje dál.

Významný posun také proběhl v případu Karly Pontigo ze státu San Luis Potosi, která se stala obětí genderově podmíněné vraždy 28. října 2018. Původní vyšetřování násilné vraždy obsahovalo několik pochybení, policie ani v tomto případě nepracovala s verzí, že vražda byla genderově podmíněna. Po mnoha letech úsilí Amnesty International a organizace Fundación para la Justicia (Nadace pro spravedlnost) se Karlin případ dostal před Nejvyšší soud. V konečném rozsudku soud rozhodl, že Karlina smrt musí být vyšetřena s uvážením, že byla genderově motivována, a že úřady, které Karlině rodině odepřely naplnění práva na spravedlivý proces a přístup k pravdě, musí být vyšetřovány. 

Amnesty v souvislosti s případem Karly Pontigo rovněž naléhala, aby byl ve státě San Luis Potosi zřízen zvláštní úřad pro vyšetřování genderově podmíněných vražd, aby se podobné chyby v budoucnu neopakovaly. Úsilí bylo úspěšné a 13. ledna 2023 bylo oznámeno, že bude zřízen Speciální úřad státního zastupitelství pro genderově podmíněné vraždy. Tento úspěch je výsledkem mnohaletého snahy bojovat proti genderově motivovanému násilí na ženách. 

Za oběti bezpráví bojujeme po celém světě. Důsledně sledujeme jednotlivé případy, ověřujeme informace, apelujeme na politiky a monitorujeme dodržování lidských práv. Každý příspěvek umožní, aby mohla naše práce pokračovat i nadále. Podpořte nás, prosím, ještě dnes.

Aktuální petice

  Mexiko

Mexický obránce práv na ochranu životního prostředí zabit

Samir Flores Soberanes, obránce životního prostředí, země a teritorií v Mexiku byl kvůli svým aktivitám zabit.

 

Aktuální počet podpisů: 536 Náš cíl: 1000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...