Rok 2011 v České republice z pohledu Amnesty International: bohatý na události, chudý na výsledky

  Článek

Diskriminace publikován 24.5.2012

Amnesty International (AI) ve své Výroční zprávě o stavu lidských práv za rok 2011 kritizuje vládu za nedostatečné řešení segregace dětí ve vzdělávání, poukazuje na rostoucí extremismus v ČR a postavení migrantů v zemi.

AI dále poukazuje na přetrvávající nezájem většiny členů vlády o lidská práva a rasistickou a protiromskou rétoriku mezi hlavními politickými stranami na národní i lokální úrovni. Vítá naopak jmenování zmocněnkyně pro lidská práva, očekává však výraznější aktivitu jejího úřadu.

„Rok 2011 byl z hlediska lidských práv v České republice poměrně vyhrocený. Došlo k eskalaci napjaté situace mezi romskými a neromskými obyvateli na severu Čech, byla téměř zastavena činnost vlády v oblasti inkluzivního vzdělávání a s velkým ohlasem se konala první Prague Pride v Praze. Všechny tyto události nedonutily vládu přijmout koncepční řešení dlouhodobých problémů. Lidská práva zůstala na okraji zájmu politických elit,“ řekl Mark Martin, ředitel české pobočky AI.

V roce 2011 proběhla řada protiromských protestů zejména ve městech Nový Bydžov, Nový Bor, Rumburk, Varnsdorf a Šluknov. V reakci na napjatou situaci mezi romskými a neromskými obyvateli se někteří politici uchylovali k rasistickým prohlášením. To uvítali představitelé Dělnické strany sociální spravedlnosti, kteří následně na demonstraci v Novém Bydžově napadli tři Romy. V srpnu uspořádali několik do násilí ústících protestů na severu Čech. AI uvítala prohlášení prezidenta ČR i policie, kteří protiromské násilí odsoudili a zřídili speciální pořádkovou jednotku policie. AI kladně hodnotí také potvrzení rozsudku krajského soudu v Ostravě odsuzující žháře z Vítkova z roku 2009.

[PRILOHY]

Nadále se prohlubovala krize v oblasti školství, kdy vláda nebyla schopna zamezit systematické a protiprávní segregaci romských dětí ve školách. Na protest proti vládní neschopnosti rezignovalo na členství v pracovní skupině Ministerstva školství kolem padesáti expertů z nevládní, akademické i vládní sféry. „Nechtěli jsme se podílet na maskování nedostatečných kroků vlády směrem k rovnému vzdělávání. Naše účast v expertní skupině by znamenala tichý souhlas,“ vysvětlil odchod expertů z řad AI Mark Martin. Kritice čelí česká vláda také ze strany Výboru ministrů Rady Evropy, který upozornil na 4 roky starý rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a další versus ČR. Vyzval vládu k urychlené implementaci Národního akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání.

AI dále upozornila na postavení migrantů v ČR. Obavy panují zejména ohledně prodloužení maximální doby zadržení migrantů v detenčních centrech ze 6 na 18 měsíců. Znepokojení vyvolává také případ tzv. stromkařů odkazující k možnému obchodu se zahraničními dělníky. „Policejní šetření této záležitosti pokračuje už druhým rokem, jeho tempo a efektivita ale dávají důvod k obavám,“ uvedl Mark Martin.

Tiskovou zprávu o stavu lidských práv ve světě a další informace naleznete na https://www.amnesty.cz/lidskaprava2011.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...