Inkluzivní vzdělávání v České republice? Úkol nesplněn.

  Článek

Diskriminace publikován 9.5.2012

Dne 27. března 2012 zveřejnil Výbor ministrů Rady Evropy zprávu organizace Open Society Justice Initiative (OSJI), která se věnuje implementaci případu D.H. a ostatní versus Česká republika. V něm Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že v ČR dochází k systémové diskriminaci dětí v přístupu ke vzdělání. Organizace usilující mimo jiné o odstranění rasové diskriminace poukazuje na přetrvávající krizi v přijetí opatření, jež jsou nezbytná pro naplnění závazků týkajících se inkluzivního vzdělávání.

Česká republika je na základě rozsudku Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní versus Česká republika z listopadu 2007 povinna přijmout opatření, která ukončí segregaci ve školství. Ve zmíněném případu Evropský soud uznal námitky 18 romských dětí z Ostravy, že byly neoprávněně a diskriminačně umístěny do zvláštních škol, a označil tuto praxi za nezákonnou.

Ze zprávy Open Society Justice Initiative vyplývá, že implementace rozsudku vázne, přičemž tento stav v žádném případě nevyplývá z nedostatku zdrojů. Překážek, jež stojí v cestě inkluzivnímu vzdělávání, je několik – nedostatek politické vůle a závazku k zavádění principů inkluzivního vzdělávání, zmatek ohledně platné strategie či odpor ke sběru potřebných dat. Ukázalo se, že část strukturálních fondů určených na inkluzivní vzdělávání byla použita za jinými účely, které se ani vzdáleně netýkaly oblasti školství. Další překážku představuje situace, kdy je ombudsmanovi zabraňováno v úsilí sbírat statistiky o romských dětech v praktických školách. V neposlední řadě je problémem nejasná strategie implementace. Ty totiž existují dvě – Národní akční plán inkluzivního vzdělávání (NAPIV) a Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

Výbor ministrů Rady Evropy, který dohlíží na českou vládu při uvádění rozsudku Evropského soudu do praxe, se bude případem D.H. zabývat v červnu tohoto roku. OSJI směřuje v této souvislosti Výboru ministrů několik doporučení. Podle Open Society Justice Initiative by si měl Výbor ministrů na červnové schůzi vyžádat detailní informace ohledně používání strukturálních fondů určených na inkluzivní vzdělávání. Také by měl po české vládě požadovat, aby zajistila ombudsmanovi sběr potřebných dat. Dále OSJI navrhuje, aby byly vyžádány informace o tom, jak se k sobě vztahují výše zmíněné strategie a jak bude jejich implementace podporována politicky i finančně. Nakonec je také nezbytné zvážit, zda je plánované nové testování žáků kompatibilní s inkluzivními cíli.

Závěrečná část zprávy OSJI vychází z rozhovorů s rodinami z případu D.H.. Ty jsou zklamány ze stavu implementace rozsudku, přitom tento listopad od jeho vydání uběhne pět let). Sourozenci romských dětí z rozebíraného případu vypověděli, že se setkávají se šikanou i ze strany učitelů, když jim někteří například říkají, že jsou zvířata, hloupí a nikdy neuspějí. Silný signál ze strany Výboru ministrů Rady Evropy k urychlení implementace potřebných opatření by mohl posílit důvěru romské komunity.

Amnesty International věnuje pozornost tématu rovného přístupu ke vzdělání. V roce 2010 na základě rozsáhlého výzkumu vydala zprávu s názvem Nedokončený úkol: Romští žáci v České republice stále čelí překážkám ve vzdělání, která poukazuje na nerovný přístup romských dětí ke vzdělání a požaduje odstranění segregace ve školství.

Úplné znění zprávy OSFI je k dispozici na : tomto odkazu

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...