Francouzské předsednictví EU: Unie potřebuje novou vizi lidských práv

  Článek

Diskriminace publikován 11.6.2008

Zítra odstartuje 18 měsíců, v jejichž průběhu se v předsednictví EU postupně vystřídá trojice zemí - Francie, Česká republika a Švédsko. Před "týmovým předsednictvím" nestojí jen výzva v podobě reformy EU v případě přijetí Lisabonské smlouvy, musí se zaměřit i na nový vztah Unie k lidským právům. Dnes to v Paříži uvedla Amnesty International (AI).

Amnesty International ve svém memorandu upozornila francouzskou vládu na klíčové výzvy, na které je třeba v příštích měsících reagovat. Jde zejména o zaručení práv uprchlíků, migrantů a menšin. Amnesty International je v této souvislosti znepokojena právě projednávanou evropskou direktivou, která by mohla umožnit zadržování lidí, například žadatelů o azyl, až na 18 měsíců.Počet žadatelů o azyl v EU v posledních letech klesá. V loňském roce přesto přijaly nové zákony omezující práva žadatelů o azyl a migrantů například Belgie, Švýcarsko nebo právě Francie. Německo v letošním květnu vypovědělo dva neúspěšné žadatele o azyl pocházející z Eritreje. Po té, co muži přistáli v eritrejské Asmaře, je už nikdo neviděl. Jsou pravděpodobně vězněni bez možnosti kontaktu s okolím, v Eritreji hrozí mučení a špatné zacházení každému, kdo se pokusí vyhnout se vojenské službě nebo hledat azyl v zahraničí. Německo oba muže odeslalo zpět, přestože OSN, vracet uprchlíky do Eritreje, kde jsou tisíce lidí drženy bez řádného soudu, nedoporučuje.Řecká námořní stráž vloni dvakrát vrátila skupinu afghánských uprchlíků včetně dětí na provizorně vyrobených plavidlech zpět do výsostných vod Turecka. V Itálii se téma nesnášenlivosti vůči imigrantům a menšinám stalo součástí předvolebního boje. "Ostrá rétorika namířená proti tzv. neregulérním migrantům jen zvyšuje riziko, že se rozšíří to, čeho jsme dnes svědky v Itálii, kde se přistěhovalci stávají tak říkajíc obětními beránky," řekl Nicolas Beger, ředitel Kanceláře Amnesty International pro EU.Předsednický stát EU může sehrát klíčovou roli i v dalších otázkách, například jednáních s Evropskou investiční bankou. Orgán, který se stará o finanční portfolio přibližně dvakrát větší než Světová banka, dosud efektivně nekontroluje, zda projekty, které podpoří, nepovedou k porušování lidských práv. Text memoranda je dostupný na stránkách www.amnesty-eu.org.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1153 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...