Jemen

Všechny strany účastnící se pokračujícího ozbrojeného konfliktu páchaly válečné zločiny nebo se jinak proviňovaly proti mezinárodnímu právu, aniž by byly potrestány. Koalice vedená Saudskou Arábií, která podporuje mezinárodně uznanou Jemenskou vládu, bombardovala nemocnice a jiné civilní objekty a svými nerozvážnými útoky zabila a zranila civilisty. Ozbrojená skupina Hútiů společně se svými spojenci bez rozvahy ostřelovala rezidenční oblasti města Ta’iz a stejně nevybíravě dělostřelecky útočila přes hranice na Saudskou Arábii, kde zabila a zranila civilisty. Hútiové a jejich spojenci závažně omezovali práva na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování v oblastech, které měli pod kontrolou, a neodůvodněně zatýkali své kritiky a oponenty včetně novinářů a ochránců lidských práv, což vedlo k přerušení činnosti nevládních organizací. Některé zadržené podrobili násilnému zmizení, mučení nebo jinému špatnému zacházení. Ženy a dívky nadále čelily normalizované diskriminaci a jiným podobám špatného zacházení včetně vynuceného manželství a domácího násilí. Trest smrti zůstal v platnosti; žádné informace, které by se týkaly trestů smrti a jejich vykonávání, nebyly veřejně k dispozici.

(Text z výroční zprávy AI, 2016 - 2017)

Širší okolnosti

Ozbrojený konflikt mezi mezinárodně uznanou vládou prezidenta Hádího, podporovaného koalicí vedenou Saudskou Arábií, a ozbrojenou skupinou Hútiů a jejich spojenců, mezi něž patřily i ozbrojené jednotky loajální bývalému prezidentu Alímu Abdulláhu Sálihovi, pokračoval po celý rok. Hútiové a spojenci bývalého prezidenta Sáliha nadále ovládali hlavní město země San’á a další oblasti. Vláda prezidenta Hádího měla v držení jižní části Jemenu včetně regionů Lahj a Aden.

Ozbrojená skupina al-Kájda z Arabského poloostrova (AQAP) nadále držela části jižního Jemenu a prováděla bombové atentáty v Adenu a přístavním městě al-Mukallah, které se podařilo vládním jednotkám získat od AQAPu v dubnu. Jednotky Spojených států nadále ostřelovaly AQAP raketovými útoky. Tzv. Islámský stát také vykonal bombové útoky v Adenu a al-Mukallahu, mířil především na vládní představitele a jednotky.

Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) bylo od začátku konfliktu v březnu 2015 4125 civilistů zabito - z toho více než 1200 dětí - a přes 7000 civilistů zraněno. Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) oznámil, že více než 3,27 mil. lidí bylo k listopadu 2016 násilně vyhnáno z domovů a téměř 21,2 mil. lidí (80% populace) bylo závislých na humanitární pomoci.

V dubnu bylo započato mírové vyjednávání zúčastněných stran podporované OSN, které doprovázelo krátké uklidnění násilností. Ty však opět zesílily, když vyjednávání 6. srpna selhalo. 25. srpna ohlásil americký ministr zahraničí „nový přístup k vyjednávání“; to do konce roku nepřineslo žádný jasný výsledek.

Hutíové se svými spojenci vytvořili desetičlennou Nejvyšší radu (Supreme Political Council), která měla za úkol vládnout Jemenu. Rada potom zvolila bývalého starostu Adenu Abdula Azíze bin Habtoora, aby vedl vládu „spásy národa“. V srpnu nařídil prezident Hádí Centrální bance, aby se přesunula z hlavního města San’á do Adenu, čímž prohloubil fiskální krizi, způsobenou vyčerpáváním úspor, i humanitární krizi, kterou způsobil omezením možností Hútiů v hlavním městě obstarat základní potraviny, palivo a léky.

Ozbrojený konflikt

Zločiny ozbrojených skupin

Hútiové se svými spojenci, mezi které patří i armádní jednotky bývalého prezidenta Sáliha, opakovaně porušovali mezinárodní humanitární právo, a to i nerozvážnými a nepřiměřenými útoky. Útočením z blízkosti škol, nemocnic a rezidenčních budov v oblastech, které ovládali, ohrožovali Hútiové civilisty, protože je tak vystavili útokům vládě loajálních jednotek, které zahrnovaly i nálety prováděné koalicí vedenou Saudskou Arábií. Zároveň nekontrolovaně útočili zbraněmi s širokým účinkem včetně dělostřeleckých min a granátů na rezidenční oblasti ovládané nebo obléhané soupeřícími silami, především ve městě Ta’iz, a tak zranili a zabili civilisty. V listopadu vystoupal počet protiprávních útoků vykonaných Hútii a jejich spojenci ve městě Ta’iz na 45. Byly zraněny a zabity desítky civilistů. OSN oznámila, že útok ze 4. října v ulici poblíž trhů Bir Baša usmrtil 10 civilistů, z toho 6 dětí, a 17 civilistů zranil. Hútiové se svými spojenci pokračovali v kladení mezinárodně zakázaných nášlapných min, které způsobily ztráty na životech, a v rekrutování a nasazování dětských vojáků. V červnu generální tajemník OSN (SG) oznámil, že Hútiové jsou zodpovědní za 72% ze 762 ověřených případů najímání dětí jako vojáků v průběhu konfliktu.

Ve městě San’á a jiných oblastech, které ovládali, Hútiové se svými spojenci neoprávněně zatýkali a zadržovali členy opozice a novináře, ochránce lidských práv a příslušníky komunity Baha’i, přitom zmizely desítky lidí. Mnoho lidí bylo zatčeno jednotkami patřícími k Ansarullahu, Hútijské politické straně, ve svých domovech, na pracovištích, na kontrolních stanovištích nebo na veřejných místech, jako jsou mešity. Tato zatčení byla vykonána bez soudního příkazu nebo udání důvodu a bez uveřejnění informací o tom, kam budou zatčení odvezeni a kde budou drženi.

Mnoho zadržených bylo drženo na neoficiálních místech, jako jsou soukromé domy, aniž by jim byly sděleny důvody jejich uvěznění nebo jim bylo dovoleno zpochybňovat jeho neoprávněnost, a bylo jim odepřeno právo na advokáta a soud. Někteří lidé zmizeli a byli drženi na utajených místech; vedení Hůtíů odmítlo přiznat jejich držení, podat o nich jakoukoli informaci a nebo jim umožnit kontakt s právníkem nebo rodinou. Někteří zadržení byli mučeni nebo byli obětmi jiného špatného zacházení. V únoru jedna rodina oznámila, že viděla ochranku detenčního zařízení při Úřadu bezpečnosti (Political Security Office) ve městě Sana’a, jak bije jejich příbuzného.

Skupiny bojující proti Hútiům se svými spojenci zastrašovali pracovníky nemocnic a ohrožovali civilisty, když nasazovali bojovníky a jednotky v blízkosti nemocničních zařízení, zejména pak v průběhu bojů ve městě Ta’iz na jihu země. Nejméně tři nemocnice byly zavřeny, protože bylo  jejich zaměstnancům vyhrožováno.

Hútiové se svými spojenci také omezovali svobodu shromažďování v oblastech, které ovládali.

Zločiny koalice vedené Saudskou Arábií

Mezinárodní koalice podporující vládu prezidenta Hádího nadále závažně bez trestu porušovala mezinárodní lidská a humanitární práva. Částečná blokáda týkající se mořských a vzdušných tras organizovaná koalicí omezila dovoz jídla a jiných nezbytností, a tak zhoršila humanitární krizi způsobenou konfliktem a znemožnila komerční lety do San’á.

Letadlo koalice bombardovalo oblasti, které jsou v držení nebo obležení hútijských sil a jejich spojenců, především v regionech San’á, Hajjah, Hodeidah a Sa’da, a přitom usmrtilo a zranilo tisíce civilistů. Mnoho koaličních útoků bylo mířeno na vojenské cíle, ale ostatní byly nezaměřené, nepřiměřené nebo přímo namířené proti civilistům a civilním objektům, včetně pohřebních shromáždění, nemocnic, škol, trhů a továren. Některé útoky koalice byly namířeny proti klíčovým objektům infrastruktury, včetně mostů, vodních zařízení a telekomunikačních věží. Jeden ze srpnových útoků zničil hlavní most mezi městy San’á a Hodeidah. Některé útoky koalice mohou být klasifikovány jako válečné zločiny.

V srpnu se humanitární nezisková organizace Lékaři bez hranic vyjádřila, že ztratila „důvěru ve schopnost koalice vyvarovat se tak zničujících útoků.“ Organizace Lékaři bez hranic stáhla své zaměstnance ze šesti nemocnic v severním Jemenu po tom, co koaliční letadlo bombardovalo nemocnici podporovanou Lékaři bez hranic po čtvrté v roce, přičemž 19 lidí zabilo a 24 zranilo. Na začátku prosince se Skupina pro posuzování nehod (Joint Incidents Assessment Team), vytvořená koalicí vedenou Saudskou Arábií za účelem vyšetřování údajných zločinů koaličních jednotek, usnesla, že útok byl „nezáměrná chyba“. Veřejné prohlášení skupiny bylo v rozporu s vyšetřováním Lékařů bez hranic, jehož závěrem bylo, že se nejednalo o nehodu způsobenou nedopatřením, ale o útok provedený „bez ohledu na ochranu nemocnic a civilních objektů“.

OSN informovala, že 21. září zabil koaliční nálet na rezidenční čtvrť ve městě Hodeidah 26 civilistů, z toho 7 dětí, a 24 jich zranil. 8. října zabil koaliční nálet přes 100 lidí shromážděných na pohřbu ve městě San’á, více než další 500 lidí bylo zraněno. Koalice nejdříve odmítla odpovědnost za útok z 8. října, ale poté, co byla mezinárodně obviněna, se přiznala a prohlásila, že útok byl založen na „nesprávné informaci“ a zodpovědné osoby budou potrestány.

Koalice také při některých útocích používala nepřesnou munici, a to i velké bomby vyrobené v USA a ve Spojeném království, které mají široký rozptyl a působí škody i daleko od místa dopadu. Koaliční síly také pokračovaly v používání kazetové munice vyrobené v USA a ve Spojeném království při útocích v regionech Sa’da a Hajjah, přestože takových druh munice byl mezinárodně zakázán kvůli své nekontrolovatelné povaze. Kazetová munice rozptýlila výbušninu po velkých územích, a proto představuje i nadále riziko, protože velké množství rozptýlené výbušniny nevybouchne při dopadu. V prosinci koalice přiznala, že používala kazetovou munici vyrobenou ve Spojeném království v roce 2015, ale uvedla, že v tom nebude pokračovat.

Nepotrestané zločiny

Všechny strany účastnící se konfliktu porušovaly mezinárodní právo, aniž by byly potrestány. Hútiové a jejich spojenci nepodnikli žádné kroky pro vyšetření zločinů a potrestání viníků.

Působnost Národní vyšetřovací komise, založené prezidentem Hádím v září 2015, byla v srpnu o rok prodloužena. Komise určitá vyšetřování provedla, ale chyběla jí nezávislost a nestrannost; ke značné části země neměla přístup a soustředila se skoro výhradně na zločiny Hútiů a jejich spojenců.

Skupina pro posuzování nehod (JIAT) založená koalicí vedenou Saudskou Arábií, která měla vyšetřovat údajné zločiny koaličních jednotek, byla také závažně nepřesná. Neuveřejnila podrobnosti o svém působení, metodách a pravomocech, ani o způsobech výběru nehod k vyšetřování, postupů těchto vyšetřování a ověřování informací; neuvedla ani, jakého statusu jsou doporučení, která dává koaličním vůdcům nebo členským státům.

Nedostatek humanitární pomoci

Všechny zúčastněné strany znásobily utrpení civilistů, protože omezovaly přístup humanitární pomoci. Hútiové se svými spojenci po celý rok omezovali dodávky jídla a základních léků do města Ta’iz, třetího nejlidnatějšího města Jemenu, a vystavili tak tisíce jeho obyvatel dalším problémům. Jinde humanitární pracovníci obvinili hútijské bezpečnostní složky z toho, že uvalují neopodstatněná a příliš rozsáhlá omezení na jejich pohyb a zásilky, pokouší se omezit nezávislost záchranných operací a vynucují ukončení některých humanitárních programů.

Humanitární pracovníci obvinili koalici vedenou Saudskou Arábií z toho, že zpomaluje humanitární pomoc tím, že jim nařizuje komplikované kontrolní procesy, podle kterých vyžaduje informace o plánovaných operacích předem, protože se chce vyhnout případnému útoku.

Přesidlování lidí v zemi

Ozbrojený konflikt způsobil rozsáhlé přesidlování civilistů, zejména v regionech Ta’iz, Hajjah a San’á. V říjnu Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) informoval, že asi 3,27 milionů lidí, z nichž polovina byly děti, bylo nuceno k přesídlení v rámci Jemen, což je od prosince 2015 nárůst o více než 650 000.

Mezinárodní dohled

Komise odborníků OSN na Jemen uveřejnila své hodnocení 26. ledna. Komise se usnesla, že všechny zúčastněné strany opakovaně útočily na civilisty a civilní objekty, zaznamenala „119 koaličních útoků, které porušovaly mezinárodní humanitární právo“, včetně mnoha takových, které „zahrnovaly opakované nálety na vícero civilní objektů“. V další zprávě, která se dostala na veřejnost v srpnu a kterou komise vypracovala pro Radu bezpečnosti OSN, byly obviněny všechny zúčastněné strany z porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.

V červnu generální tajemník OSN odstranil koalici vedenou Saudskou Arábií z každoročního seznamu států a ozbrojených skupin, které porušují dětská práva v ozbrojených konfliktech, po tom, co vláda Saudské Arábie pohrozila, že ukončí dotování hlavních programů OSN.

V srpnu Úřad Vysoké komisaře OSN pro lidská práva navrhl zřízení „mezinárodního, nezávislého tělesa pro komplexní vyšetřování v Jemenu.“ Rada pro lidská práva v září rozhodla, že Vysoký komisař bude nadále poskytovat technickou podporu Národní komisi založené v roce 2015 a doplní jejich Jemenskou pobočku dalšími odborníky.

Práva žen a dívek

Ženy a dívky byly nadále vystavovány diskriminaci právní i každodenní a nebyly dostatečně chráněny před násilím sexuálním i jiným, včetně mrzačení pohlavních orgánů, nuceného manželství apod.

Trest smrti

Trest smrti zůstal v platnosti u mnoha zločinů; žádné informace, které by se týkaly trestů smrti nebo jejich vykonávání, nebyly veřejně k dispozici.

 

Novinky

25.3.2020

Jemen: 5 let konfliktu přineslo spoustu bezpráví

Protiprávní zadržování, politicky motivované rozsudky smrti, nucená zmizení a mučení zůstávají rozšířené i po pěti letech války, která začala 25. března 2015. Problémem zůstávají i dodávky zbraní ze Západu.

31.5.2019

Měsíční aktuality - duben 2019

Každý měsíc vám přinášíme novinky z oblasti migrace a uprchlictví.

27.5.2019

Francie: 17 neziskovek odsuzuje hrozbu stíhání novinářů, kteří reportují o francouzských zbraních v Jemenu

17 humanitárních a lidskoprávních organizací odsoudilo ohrožování svobody tisku poté, co se o francouzské novináře investigující problematiku zbraní v Jemenu začaly zajímat bezpečnostní služby.

21.5.2019

NE českým zbraním do Jemenu

Pomozte nám s fotokoláží, kterou upozorníme na nadcházejícím zbrojařském veletrhu IDET na nezodpovědný český vývoz zbraní do Jemenu.

6.2.2019

Jemen: Spojené arabské emiráty bezohledně zásobují ozbrojence zbraněmi. I těmi z Česka.

Amnesty International zjistila na základě vyšetřování pomocí otevřených zdrojů, že Spojené arabské emiráty (SAE) bezohledně vyzbrojují ozbrojené skupiny moderním vybavením. Tím může konflikt v Jemenu ještě více eskalovat.

Další zprávy

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...