Urgentní
akce

© Getty Images

Deset let ve vězení na Sibiři. Ukrajinský občan v Rusku nespravedlivě odsouzen za špionáž. Pomůžete?

  Případ

Ukrajinský občan Oleksandr Marčenko (Oleksandr Marchenko) si od listopadu 2020 v Rusku odpykává desetiletý trest za špionáž. V prosinci 2018 byl unesen a mučením donucen k přiznání. Marčenko prodělal rakovinu štítné žlázy a má četné zdravotní problémy. Ruské úřady mu odpírají lékařskou péči, kterou naléhavě potřebuje, což představuje riziko pro jeho život a může se rovnat mučení. Čelí také případům šikany, svévolných trestů a výhrůžek ze strany vězeňské správy.

Ukrajinský občan Oleksandr (Aleksandr) Marčenko svým právníkům sdělil, že v prosinci 2018 cestoval z Kyjeva, hlavního města Ukrajiny, přes Rusko do Doněcku na Ruskem okupované východní Ukrajině za osobními záležitostmi. Dne 18. prosince 2018 byl při přechodu zpět do Ruska unesen maskovanými muži. Podle Oleksandra Marčenka mu muži nasadili na hlavu pytel, vzali mu mobilní telefon a další osobní věci a odvezli ho do tajné věznice patřící takzvané Doněcké lidové republice (DNR). Tam byl držen v izolaci ve sklepě, v cele bez oken, postele, toalety a tekoucí vody. Od prvního dne únosu byl Oleksandr Marčenko vystaven mučení a jinému špatnému zacházení, včetně mučení elektrickým proudem, dokud nesouhlasil s přečtením svého sebeobviňujícího „přiznání“ na videozáznamu.

Dne 18. února 2019 byl donucen podepsat dokumenty, že nemá žádné stížnosti proti „Ministerstvu státní bezpečnosti DNR“, následně byl odvezen na ruskou hranici a předán ruské Federální bezpečnostní službě (FSB). Příslušníci FSB dali Oleksandru Marčenkovi na hlavu pytel a několik hodin ho vezli do Krasnodarského krajského úřadu FSB. Tam byl vyslýchán kvůli muži, kterého prý nikdy neviděl. Oleksandr Marčenko svým právníkům řekl, že po výslechu ho příslušníci FSB odvezli na policejní stanici, kde strávil následující noc. Na základě smyšleného záznamu o správním deliktu, který sepsala policie, rozhodl soud následující den o desetidenním zadržení Oleksandra Marčenka. Následně byl obviněn ze spáchání dalších dvou správních deliktů a nadále držen ve vazbě.

Během svévolného správního zadržení příslušníci FSB spolu s „bezpečnostními pracovníky“ z „DNR“ Oleksandra Marčenka opakovaně vyslýchali a nutili ho podepsat „přiznání“. Vyhrožovali jemu i jeho rodině a byl mu odepřen přístup k právníkovi. Dne 1. května 2019 byl Oleksandr Marčenko soudem vzat do vazby kvůli obvinění z „pašování“, původně na dva měsíce. Tato vazba byla následně několikrát prodloužena. Dne 6. prosince 2019 byl Oleksandr Marčenko obviněn ze špionáže. Dne 26. listopadu 2020 uznal Krasnodarský krajský soud Oleksandra Marčenka vinným podle článku 276 ruského trestního zákoníku („špionáž“) a odsoudil ho k deseti letům odnětí svobody v trestanecké kolonii s přísným režimem. Jeho odvolání bylo zamítnuto.

  Aktuality

  Článek publikován 29.2.2024

Zavírání na samotku, odpírání lékařské péče – Marčenko musí ve vězení čelit špatnému zacházení

S ukrajinským občanem Oleksandrem Marčenkem, který je v Rusku nespravedlivě vězněn na základě vykonstruovaného obvinění ze špionáže, je ve vazbě i nadále špatně zacházeno a je mu odpírána neodkladná zdravotní péče, což se může rovnat mučení. Trestní orgány Oleksandra Marčenka s přestávkami umisťují do kárných cel a na samotku ze smyšlených důvodů a odpírají mu kontakt s rodinou.

  Článek publikován 16.8.2023

Povzbuďte Oleksandra Marčenka vzkazem solidarity!

Oleksandr Marčenko z Ukrajiny byl na konci roku 2018 unesen ruskými úřady. Odpykává si nesmyslný trest 10 let vězení za špionáž v trestanecké kolonii na východu Ruska. Pošlete mu vzkaz solidarity a dejte mu vědět, že má podporu po celém světě.

  Článek publikován 14.2.2023

Marčenkovo odvolání proti pokutě bylo zamítnuto

Oleksandr Marčenko je Ukrajinec unesený, odsouzený a uvězněný ruskými úřady. Byla mu udělena pokuta za „znevážení ruských ozbrojených sil“, proti které se odvolal, ale soud odvolání zamítl.

  Článek publikován 3.2.2023

Ruský soud rozhoduje o pokutě uvalené na uvězněného Ukrajince

Oleksandr Marčenko z Ukrajiny byl unesen a nespravedlivě odsouzen ruskými úřady k deseti letům odnětí svobody. Ve vězení je opakovaně terčem neoprávněných trestů. V prosinci 2022 mu byla správním soudem udělena pokuta za „znevážení ruských ozbrojených sil.“ Marčenko se proti ní odvolal. Než o jeho žádosti rozhodne soud, je držen na samotce a nemá přístup k potřebné zdravotní péči.

  Článek publikován 18.1.2023

Ukrajinci odsouzenému v Rusku za špionáž na 10 let vězení hrozí další trest

Oleksandr Marčenko je Ukrajinec unesený do Ruska a odsouzený na 10 let za špionáž. Ve vězení s ním je špatně zacházeno. Nedávno mu ve správním řízení byla uložena pokuta za „znevážení ruských ozbrojených sil.“ Pokud by byl ze stejného přestupku obviněn i u trestního soudu, mohl by být odsouzen na až tři další roky vězení.

  Článek publikován 5.8.2022

Prohlášení Amnesty k novému výzkumu o Ukrajině

Shrnutí nejdůležitějších informací k novému výzkumu o postupech ukrajinské armády.

  Článek publikován 30.7.2022

Marčenko byl umístěn na samotku. Zakázali mu telefonické hovory s manželkou

Dne 26. července umístily orgány trestanecké kolonie Oleksandra Marčenka do trestní cely s odůvodněním, že při odchodu do sprchy měl na sobě tričko, a nikoli vězeňský mundúr. Když se pokusil zavolat své ženě, ukázalo se, že její číslo bylo zablokováno vedením trestanecké kolonie.

Pozadí

Amnesty International a další organizace monitorující lidská práva zdokumentovaly případy osob zbavených svobody takzvaným „ministerstvem státní bezpečnosti“ na Ruskem okupované východní Ukrajině, které je umístilo do tajné vazby a podrobilo mučení a jinému špatnému zacházení s cílem vynutit si „přiznání“, které pak bylo použito k jejich „odsouzení“. Podrobnější informace o těchto praktikách naleznete ve společné zprávě Amnesty International a Human Rights Watch s názvem You Don’t Exist: Arbitrary detentions, enforced disappearances, and torture in eastern Ukraine, https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/4455/2016/en/.