© Amnesty International

Výroční zpráva Amnesty International: V ohrožení jsou nejenom naše práva a svobody, ale také zákony, které je chrání

  Článek

Největší lidskoprávní organizace světa vydává zprávu o stavu lidských práv v roce 2015.

Amnesty International varuje před nebezpečím rozpadu základních práv a svobod následkem státních bezpečnostních zásahů, které upřednostňují vlastní zájmy nad mezinárodni ochranou lidských práv.

„S vašimi právy zachází mnoho států světa s naprostým pohrdáním. Zatímco vlády považují ochranu lidských práv za hrozbu národní bezpečnosti, práv a pořádku, miliony lidí trpí v rukou států a ozbrojených skupin,“ varoval generální tajemník Amnesty International Salil Shetty.

Lidská práva v globálním ohrožení 

Amnesty International varuje před nebezpečnou a především nenápadnou tendencí narušování lidských práv. Tento trend je následkem úmyslného ohrožování, nedostatečného financování či opomíjení institucí, které se zabývají ochranou lidských práv. 

Nejen naše práva jsou v ohrožení, ale také zákony a systémy, které je chrání. Více než 70 let úsilí a lidského pokroku je v ohrožení,“ řekl Salil Shetty.

Orgány OSN zabývající se lidskými právy, Mezinárodní trestní soud nebo regionální instituce jako je například Rada Evropy, jsou podrývány vládami, které se snaží vyhnout se zodpovědnosti za domácí dění. Amnesty International vyzývá vlády k politické a plné finanční podpoře takovým institucím, které prosazují mezinárodní zákony a chrání lidská práva.

Ohrožení lidských práv na národní úrovni

V roce 2015 mnoho vlád porušilo mezinárodní zákony v národním kontextu: více než 122 států mučilo či jinak špatně zacházelo s lidmi. 29 a více států nelegálně nutilo uprchlíky k navrácení se do zemí, kde jim hrozilo nebezpečí. Válečných zločinů nebo jiných porušení válečného práva se dopustily vlády a ozbrojené skupiny v nejméně 19 zemích světa.

 

Amnesty International rovněž varuje před znepokojující tendencí, kdy se vláda stále více zaměřuje a napadá aktivisty, právníky či jiné osoby, které brání lidská práva. 

Namísto toho, aby byla rozpoznána klíčová role těchto lidí, kteří hrají důležitou úlohu ve společnosti, mnoho vlád úmyslně podněcuje jejich kritiku. Porušují tak vlastní zákony proti svým vlastním občanům,“ upozornil Salil Shetty.

Podle Amnesty International je toto chování mj. následek reakcí na zvyšující se bezpečnostní hrozby.

Zavádějící reakce mnoha vlád na národní ohrožení má drtivý dopad na společnost, právo na soukromí a právo na svobodu projevu. Vlády porušují i vlastní zákony tím, že používají ochranu lidských práv jako hrozbu pro národní bezpečnost a pořádek,“ dovysvětluje Shetty.

OSN zoufale vyžaduje reformu

 

Nepřátelské chování mnoha vlád vážně škodí OSN a jeho agenturám pro ochranu lidských práv a uprchlíků. 

OSN byla založena ´pro ochranu budoucích generací před zkázou války´ a ´utvrzení víry v základní lidská práva´. Ve skutečnosti je však zranitelnější než kdykoliv předtím a čelí obrovské výzvě,“ upozornil Salil Shetty.

Mnohé vlády úmyslně maří poslání OSN, jakým je bránit masovému násilí a brutalitě, v horším případě zcela odmítají či opovrhují doporučení mi OSN ke zlepšení lidských práv. Syrský konflikt je hrozivým příkladem katastrofálních následků selhání OSN a její úlohy prosazování lidských práv, mezinárodních zákonů a zajištění odpovědnosti.

Nový generální tajemník, který bude zvolen v letošním roce a nastoupí do úřadu v lednu 2017, zdědí organizaci, která dosáhla značných úspěchů, ale zoufale potřebuje oživení. Amnesty vyzývá členské státy a Radu bezpečnosti OSN k odvážnému přístupu a reformám, počínaje procesem volby nového generálního tajemníka. 

Členské státy OSN mají letos unikátní příležitost oživit organizaci tím, že podpoří kandidáty, kteří projevují osobní odhodlání a mají vizi, která zabrání jakémukoli státu v narušování lidských práv na státní a mezinárodní úrovni,“ upozornil Shetty.

Podle Amnesty je k dosažení těchto cílů potřeba spravedlivý a transparentní volební proces. Kandidáti ucházející se o pozici tajemníka musí rozumět problematice lidských práv a pozici, ve které se OSN nachází. 

Výzva k akci

Dnešní svět čelí mnoha výzvám, které způsobily vlády hrající politickou hru se svými občany, zatímco miliony uprchlíku trpí, světový konflikt graduje a ozbrojené skupiny záměrně utočí na civilisty. Zabránění krizi tohoto typu je v moci světových vůdců. Vlády musí zastavit útok na naše práva a posílit obranyschopnost vůči porušování lidských práv. Lidská pravá jsou nutností, nikoliv volbou a v sázce je svoboda lidstva,“ uzavřel Salil Shetty.

Grafiku s fakty a čísly najdete v příloze.

Více informací v angličtině a celou výroční zprávu v několika jazycích najdete na webu amnesty.org

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2322 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...