Obránci lidských práv v ohrožení

  Článek

Amnesty International startuje novou celosvětovou kampaň BRAVE (Odvážní), která má vést k zastavení útoků na obránce lidských práv.


V roce 2016 bylo zabito 281 obránců lidských práv, oproti 156 mrtvým v roce 2015. Komunitní lídři, právníci, novináři a ostatní obránci lidských práv po celém světě čelí bezprecedentní míře pronásledování, zastrašování a násilí. Amnesty International, která na tento trend poukazuje, startuje novou, celosvětovou kampaň, ve které požaduje ukončení přívalu útoků proti statečným jednotlivcům čelícím bezpráví.

„V současné době jsme svědky přímého frontálního útoku ze strany vlád, ozbrojených skupin, korporací a jiných mocných na snahy chránit lidská práva. Jejich obránci nesou tíhu útoků na svých bedrech,“ sdělil Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International.

„Prezidentem Putinem počínaje, přes prezidenta Si Ťin-pchinga a prezidenta el-Sisiho, vůdci po celém světě stále víc a víc ničí základy svobody, spravedlnosti a rovné společnosti. Vlády přiškrcují přívod kyslíku pro ty, kteří hájí práva nás všech. Popírají jejich právo na protest, nechávají je sledovat, pronásledují je i jejich komunity, vyhrožují jim a fyzicky na ně útočí.“

Ve výzkumné zprávě, která doprovází novou kampaň, Ohrožení obránci lidských práv – zmenšující se prostor občanské společnosti, Amnesty International detailně popisuje nebývalá nebezpečí, kterým čelí ti, kdo hájí lidská práva. Stále víc a víc se z takové činnosti stává smrtelně nebezpečná záležitost: V roce 2016 bylo podle organizace Front Line Defenders na celém světě za obranu lidských práv zabito 281 lidí, což je nárůst oproti 156 mrtvým v roce 2015. „Autoritářští vůdcové, kteří se snaží zničit lidská práva, by nás měli přesvědčit, že mají na srdci naše dobro, ale to se jim nedaří. Ve skutečnosti za námi stojí ti, kteří chrání naše práva a právě proto čelí pronásledování. V roce 2017 dosáhla závažná situace obránců lidských práv kvůli opatřením, která přijaly některé státy, kritického bodu,“ upozornil Salil Shetty.

Způsoby používané k odstavení obránců se stále rozšiřují

Zpráva varuje, že kombinace hromadného sledování, nových technologií, zneužívání práva a zátahy na poklidné protesty vytvořila pro obránce lidských práv nebývale nebezpečné prostředí. Mezi nově vznikajícími trendy, které mají zastrašit a umlčet aktivisty, nabývá na síle používání moderních technologií a cílené sledování, včetně online špehování.

K vypátrání bahrajnských lidskoprávních aktivistů v exilu používá vláda spyware a vlády po celém světě si objednávají firmy, které jim zpřístupňují šifrovací klíče a umožňují odtajnit osobní online komunikace, aniž by pomyslely na důsledky. Ve Velké Británii nechala policie sledovat novináře, aby odhalila jejich zdroje.

Na místech, jako jsou Mexiko nebo Rusko, se v hojné míře používá trolling, který záměrně vytváří podvratné kampaně, které mají diskreditovat a stigmatizovat obránce lidských práv, například novináře.

Tyto nové trendy se přidávají do již tak nebezpečného arsenálu nástrojů útlaku, včetně zabíjení a násilných zmizení, tvrdých zásahů proti poklidným protestům a zneužívání trestního, občanského a správního práva ke stíhání obránců lidských práv.

Amnesty International upozorňuje, že v roce 2016:

  •          přinejmenším ve 22 státech došlo k zabití lidí za klidné zastávání se lidských práv;
  •          v 63 zemích čelili pomlouvačným kampaním;
  •           v 68 státech byli uvězněni či zadrženi pouze kvůli své nenásilné práci;
  •          v 94 státech byli zastrašováni nebo napadeni.

Pokud právě nevyhrožují nebo nepronásledují, vlády všech přesvědčení se snaží své otevřené nepřátelství vůči obráncům lidských práv zjemňovat šířením démonizující rétoriky, která zobrazuje aktivisty jako teroristy nebo cizí agenty. Nic nemůže být pravdě vzdálenější,“ kritizuje praktiky lídrů Salil Shetty.

Otázkou zůstává: Budeme jen přihlížet a necháme mocné pokračovat v jejich snahách zničit obránce práv – ty, kteří jsou často poslední linií obrany svobodné a spravedlivé společnosti? Nebo se probudíme a postavíme se jim do cesty?“

Amnesty startuje novou, celosvětovou kampaň na „ochranu statečných“

Ve světle nebezpečí, kterému lidskoprávní aktivisté čelí, startuje Amnesty International kampaň, ‚BRAVE.‘ Vyzývá státy, aby ocenily legitimní práci těch, kteří bojují za důstojnost a rovná práva všech lidí, a aby zajistily jejich svobodu a bezpečí.

Amnesty International požaduje dodržování toho, k čemu se jednotlivé státy zavázaly, když OSN v roce 1998 přijala Deklaraci o obraně lidských práv. Deklarace vyzývá státy, aby uznaly klíčovou roli a přínos obránců lidských práv, a aby přijaly účinné kroky k jejich ochraně.

Kampaň bude upozorňovat na případy jednotlivců čelících bezprostřednímu nebezpečí kvůli své činnosti v oblasti ochrany lidských práv, bude lobbovat u vlád a bude vyvíjet tlak na zlepšení právního rámce. Amnesty International bude také pokračovat ve vyšetřování útoků na aktivisty a bude spolupracovat s místními komunitami a aktivisty na mobilizaci a zaktivizování lidí.

„Od Fredericka Douglasse přes Emily Pankhurstovou, Rosu Parksovou, B. R. Ambedkara a Nelsona Mandelu je historie plná příběhů obyčejných lidí, kteří odmítli přijmout status quo a postavili se za to, co je správné,“ vyjmenovává Salil Shetty.

„Tento duch statečnosti je dnes stále živý. A nezáleží, jestli se jedná o Malalu Yousafrzaiovou nebo Chelsea Manningovou. Stále jsou zde lidé, kteří právě teď pro nás riskují. Bez jejich odvahy, by náš svět byl méně férový, méně spravedlivý a méně rovný. To je důvod, proč dnes vyzýváme všechny – nejenom světové lídry – aby se postavili za obhájce lidských práv a chránili jejich odvahu,“ uzavřel Salil Shetty.

Výzkumná zpráva: Obránci lidských práv v ohrožení

Aktuální petice

  Rusko

Ukrajinský lidskoprávní aktivista válečným zajatcem Ruska. Pomůžete Maksymovi Butkevyčovi?

Maksym Butkevyč se jako dobrovolník přidal k ukrajinské armádě, aby bránil svoji vlast. V červenci 2022 se stal ruským válečným zajatcem. Od té doby je odstřižen od světa a ruská média proti němu vedou očerňovací kampaň. V březnu 2023 byl odsouzen v nespravedlivém soudním procesu k třinácti letům vězení za údajné válečné zločiny. Podepište petici a připojte se k boji za jeho okamžité propuštění.

 

Aktuální počet podpisů: 2312 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...