© Staff Sgt. Samuel Morse

Kdo jsou obránci a obránkyně LGBT práv?

  Článek

Diskriminace LGBTI publikován 7.8.2017

Obránci LGBT práv po celém světě se setkávají s mnoha, často velmi propracovanými, útoky ze stran úřadů a nestátních aktérů, kteří brání jejich práci jak v přímém kontaktu s lidmi, tak v online prostoru.

Je to v mnoha případech způsobeno hluboce zakořeněnou diskriminací a marginalizací. Obránci LGBT práv prožívají širokou diskriminaci, protože jsou bez ohledu na svou sexuální orientaci vnímáni jako příslušníci LGBT komunity. Amnesty International zdokumentovala v nedávné době četná porušení práva na pokojné shromažďování, kdy orgány zakázaly nebo nedostatečně kontrolovaly pochody PRIDE po celém světě, stejně tak jako případy útoků a dokonce i zabití LGBT aktivistů a aktivistek.

Akce Pride v Turecku, jedním z typických míst, kde  LGBT lidé a jejich příznivci mohli dlouhé roky společně slavit a vytvářet důležité prostředí pro zviditelnění problémů LGBT, je stále více neoprávněně a protiprávně omezována. V roce 2015 byla akce zakázána den předtím, než se měla konat. Policie pak napadla příznivce vodními děly, slzným plynem a pepřovými projektily. V roce 2016 byl pochod Pride zrušen.

V Turecku v srpnu 2016 zabili známou ochránkyni transsexuálů Hande Kaderovou. Její tělo našli pohozené u cesty v Istanbulu. Byla znásilněna, zmrzačena a spálena. Módního designéra a aktivistu LGBT Barbarose Şansala 3. ledna 2017 zadrželi a zavřeli do vazby za údajné "podněcováním k nenávisti nebo nepřátelství" kvůli komentářům, které udělal v novoročním videu a ve dvou příspěvcích na Twitteru. Byl podmínečně propuštěn 2. března, ale jeho stíhání dál pokračuje.

V Indonésii v únoru 2016 policie v Jakartě rozpustila seminář organizovaný LGBT organizací Arus Pelangiom poté, co dostala stížnosti od organizace Islamic Defender Front (FPI). V témže měsíci policie zabránila organizování LGBT pochodu v Yogyakartě s tvrzením, že skupina neposkytla úřadům dostatečně předem oznámení o konání události. Někteří lidé se přesto shromáždění zúčastnili bez ohledu na to, že došlo k hrubým útokům od antiLGBT demonstrantů.

Akce Pride v roce 2015 v Kyjevě na Ukrajině skončila násilnými útoky proti účastníkům, které si vyžádali desítek lidí. Kvůli nedostatku spolupráce státních úřadů s organizátory akce a selhání při evakuaci napadených došlo k mnoha zbytečným zraněním. O rok později Pride v Kyjevě podpořilo město lépe a policie zabezpečila tak, že se stal největší podobnou událostí na Ukrajině. LGBT organizace byly také vystaveny nezákonnými zásahy v online prostoru. Nejméně tři internetové stránky LGBT z USA a Kanady byly během několika týdnů v září 2016 zablokovány etiopskými úřady.

Amnesty a LGBT tématika

Sexuální orientace zahrnuje sexuální touhy, pocity, praktiky a identifikaci. Sexuální orientace může směřovat k lidem stejného či jiného pohlaví (homosexuální, heterosexuální či bisexuální orientace). Pohlavní identita odkazuje na složitý vztah mezi pohlavím a rodem, na zkušenosti sebevyjádření osoby ve vztahu k sociálním kategoriím jako mužství a ženství (v rodu). Člověkem osobně pociťovaná pohlavní identita se může lišit od jejich pohlaví nebo fyzických znaků.

Amnesty International věří, že všichni lidé bez ohledu na sexuální orientaci nebo pohlavní identitu by měli mít možnost těšit se ze svých lidských práv. Ačkoliv Všeobecná deklarace lidských práv výslovně nezmiňuje sexuální orientaci nebo pohlavní identitu, neustále se vyvíjející pojetí mezinárodní legislativy o lidských právech obsahuje široký výklad zahrnující práva a ochranu těchto práv pro členy LGBT komunity kdekoliv ve světě.  

Yogyarkartské zásady pro uplatňování mezinárodní legislativy lidských práv ve vztahu k sexuální orientací a pohlavní identity, vypracované skupinou expertů na LGBT v roce 2006 v Yogyarkartě v Indonésii jako odpověď na nechvalně proslulé případy zneužívání, poskytuje obecný rámec pro uplatňování mezinárodní legislativu lidských práv v případech násilí zažité lesbami, gayi, bisexuály a transgender osobami, aby tak byl zajištěn všeobecný rozsah ochrany lidských práv.

Na světě nicméně zůstává mnoho případů, kdy může sexuální orientace nebo pohlavní identita přivést člověka k exekuci, uvěznění, mučení, násilí nebo diskriminaci. Rozsah tohoto zneužívání je neomezený a je v rozporu se základními principy mezinárodní lidskoprávní legislativy.

Porušování lidských práv na základě sexuální orientace nebo genderu může zahrnovat porušování dětských práv; zažití mučení a krutého, nelidského a ponižujícího zacházení (Článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv); svévolné zadržování na základě identity nebo přesvědčení (Článek 9); omezení svobody shromažďování (Článek 20) a odepření základních práv při spravedlivém procesu.

(odkaz na report v angličtině)

Obránci lidských práv jsou lidé, kteří si zaslouží náš obdiv a podporu - třeba i pravidelným dárcovstvím.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1156 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...