© Amnesty International

Honduras: Neschopnost najít vrahy Berty Cáceresové ohrožuje další aktivisty

  Článek

2. března 2016 Bertu zastřelili. Ani po dvou letech Honduras nemá pachatele.


Honduraské úřady nedokázaly identifikovat ty, kteří si objednali brutální vraždu obránkyně práv v oblasti životního prostředí Berty Cáceresové a postavit je před soud. Tím vystavily stovky obránců lidských práv vážnému riziku. 

„Dva roky po tragické smrti Berty Cáceresové je neúspěch při vyřešení tohoto případu a předvedení všech odpovědných osob před soud mrazivým poselstvím, že obránci lidských práv mohou být beztrestně zabiti, pokud se odváží zpochybnit ty, kdo mají moc v Hondurasu," řekla Erika Guevara Rosasová, editelka Amnesty International pro Ameriku. 

„Skutečná spravedlnost pro Bertu znamená také dopadnout ty, kteří nařídili její zabití. Něco, co toto skandálně špatné  vyšetřování nedokázalo. Tím, že honduraské orgány neučinily opatření, porušily svou povinnost chránit obránce lidských práv před dalšími útoky." 

2. března 2016 byla Berta Cáceresová, odvážná obránkyně životního prostředí a práv domorodců, zastřelena ozbrojenci  ve svém domově v Intibucá v Hondurasu. Spolu s dalšími členy Občanské rady místních a lidových organizací Hondurasu (COPINH) vedla kampaň proti projektu přehrady a  vodní elektrárny Agua Zarca a vlivu, který by měla na území domorodého obyvatelstva Lenca. 

Amnesty International zdokumentovala soustavu hrozeb a zvýšené stigmatizace vůči těm, kteří hledají pravdu, spravedlnost a odškodnění za její vraždu a dalších, kteří se stále odvažují podávat zprávy o  činnostech mocných společností proti místní  domorodé populaci nebo komunitám farmářů. 

Minulý rok nevládní organizace Global Witness nazvala Honduras nejsmrtelnější zemí na světě pro obhájce lidských práv v oblasti životního prostředí, dokumentujíc více než 120 obránců, kteří tam byli zabiti od roku 2010. 

Amnesty International vyzývá honduraské úřady, aby vyšetřily ty, kdo se podíleli na nařízení vraždy Berty, a vážně zvážili důkazy a linie vyšetřování navržené její rodinou a právníky. Organizace také naléhavě vyzývá orgány činné v trestním řízení, aby zahájily promptní, důkladné a účinné vyšetřování hrozeb a útoků hlášených organizací COPINH a dalšími obránci půdních a environmentálních práv a zavedly účinná ochranná opatření přizpůsobená jejich potřebám.

 Rodina požaduje širší vyšetřování 

Nedávná zpráva od nezávislého týmu mezinárodních právníků najatých rodinou Berty Cáceresové odhalila vážné formální chyby v úředním šetření. Zpráva obsahuje důkazy, které svědčí o zapletení vysokých představitelů státu i byznysu do zločinu. 

Honduraská kancelář generálního prokurátora zatkla osm osob v souvislosti s vraždou Berty, včetně některých osob spojených s Desarrollos Energéticos SA (DESA), společností budující přehradu Agua Zarca a další s vazbami na armádu. COPINH se ale obává, že žádní vysoce postavení úředníci ve vládě nebo v této společnosti nebyli vyšetřováni za to, že si údajně objednali její vraždu. 

Před zahájením soudního procesu, který má začít v červnu, advokáti rodiny Berty a COPINH vyzvali úřad státního zástupce a soudní orgány, aby zajistily, že osoby odpovědné za nařízení vraždy Berty budou rovněž vyšetřovány a postaveny před soud. 

Přečtěte si víc o případu.

 

 

 

Aktuální petice

  Honduras

Členové Výboru příbuzných zadržených a zmizelých v Hondurasu jsou v ohrožení života!

Výbor příbuzných zadržených a zmizelých v Hondurasu (COFADEH) je velmi důležitou lidskoprávní organizací v zemi. Jeho členům bylo kvůli aktivitám opakovaně vyhrožováno, jsou sledováni a bezdůvodně napadáni. Amnesty International je přesvědčena, že k útokům a zastrašování dochází právě kvůli lidskoprávním aktivitám členů výboru.

 

Aktuální počet podpisů: 671 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...