© Amnesty International

Jižní Afrika: Méně řečí, více akcí v oblasti lidských práv

  Článek

Povolební jihoafrická vláda musí učinit lidská práva středobodem svých politik, jinak riskuje ohrožení svých lidí problémy nezaměstnanosti, chudoby a nerovnosti po celá příští desetiletí.

© Amnesty International

Amnesty to uvádí v dokumentu nazvaném 25 let poté:  Lidskoprávní manifest pro Jihoafrickou republiku

„I když od prvních svobodných voleb před 25 lety bylo dosaženo pokroku, zejména ve vytvoření pevné ústavy a progresivních právních předpisů na podporu a ochranu lidských práv, často chybí jejich dodržování a provádění v praxi. To udržuje lidi svázané trojnásobným břemenem nezaměstnanosti, chudoby a nerovnosti, bez možnosti úniku,“ řekl Kumi Naidoo, generální tajemník Amnesty International. 

„Zvolená vláda jakož i všechny politické strany musí vyhovět Ústavě Jihoafrické republiky i mezinárodním zákonům o lidských právech, aby bylo zajištěno, že práva všech lidí v Jižní Africe jsou prosazována.“ 

Amnesty Manifest předkládá osm problémů s doporučeními, která považuje za důležitá pro vládu a politické strany. Mají se k nim zavázat tak, aby budovaly společnost respektující práva. 

 

• Zajistit právo na zdraví pro všechny

• Ukončit násilí páchané na ženách a genderově nepřizpůsobených lidech

• Prosadit právo na kvalitní vzdělání

• Chránit a podporovat práva uprchlíků a žadatelů o azyl

• Ukončit nadměrné používání síly ze strany policie

• Činit těžební korporace zodpovědnými

• Přijmout strategie změny klimatu konzistentní s lidskými právy

• Bojovat za lidská práva a mezinárodní spravedlnost v zahraniční politice a ve vztazích

 

„Je důležité, aby příští vláda a parlament přispěly ke zlepšení lidských práv v Jihoafrické republice, aby lidé mohli zažívat skutečnou svobodu a důstojnost. Místní Amnesty a občanská společnost jako celek to budou pozorně sledovat, “řekl Kumi Naidoo. 

Pozadí

V Jihoafrické republice proběhnou šesté demokratické volby  8. května 2019 a země tak oslaví 25 let od prvních svobodných voleb v roce 1994.

Aktuální petice

  Kanada

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

 

Aktuální počet podpisů: 1153 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...