© Amnesty International

Kde jsou? Čína zadržuje statisíce příslušníků náboženských menšin neznámo kde.

  Článek

Výzkumná zpráva o porušování lidských práv Ujgurů celá v češtině díky práci studentů z olomoucké Caritasky.

© Amnesty International

ÚVOD

Na dalekém čínském severozápadě se nachází Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang. Je to rozlehlá, řídce osídlená oblast s rozsáhlou polopouštní stepí na severu a několika pouštními pánvemi na jihu, které obklopují historická města a oázy. Území o rozloze skoro třikrát větší než Francie, které nyní tvoří Ujgurskou autonomní oblast Sin-ťiang, proslulo v dobách starověké Hedvábné stezky jako vzkvétající obchodní a kulturní region, tvořící spojení mezi Čínou a zbytkem světa.   

Díky historii je dnešní Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang jednou z etnicky nejrozmanitějších provincií Číny. V regionu žije 22 milionů obyvatel a větší polovina z nich patří k turkickým jazykovým skupinám, převážně tedy k etnikům vyznávajícím islám. Jsou to především Ujgurové (asi 11,3 milionů), Kazaši (asi 1,6 milionů) a další národy, jejichž jazyky, kultura a způsob života se liší od většinové čínské populace Han. 

Nerostné bohatství (uhlí, ropa a zemní plyn) a hranice s dalšími osmi zeměmi činí z Ujgurské autonomní oblast Sin-ťiang významné území z hlediska ekonomických, strategických a zahraničně politických záměrů Číny. Napětí mezi etniky vyústilo v začarovaný kruh ojedinělých násilných střetů a následných tvrdých represí trvající celá desetiletí. Současní vůdci Číny považují stabilitu v regionu za klíčovou pro úspěch tzv. „Nové Hedvábné stezky,“ což je rozsáhlý program rozvoje infrastruktury zaměřený na posílení čínských pozic v centrální Asii a dál.

Dnes se nicméně soustředí světová pozornost na Sin-ťiang z jiného důvodu. Za poslední měsíce vypluly na povrch zneklidňující detaily popisující dotěrné sledování, svévolná zadržování, politickou indoktrinaci a nucenou kulturní asimilaci, jež jsou prováděny v obrovském měřítku a cílí na tamní Ujgury, Kazachy a další převážně muslimské obyvatelstvo. V srpnu 2018 Výbor pro odstranění rasové diskriminace OSN (CERD) vyjádřil znepokojení nad zprávami o svévolném, dlouhodobém a masovým zadržování Ujgurů a dalších převážně muslimských menšin bez možnosti kontaktu s okolím pod záminkou boje proti terorismu a náboženského extremismu.

Obraz toho, co se v oblasti SIN-ŤIANG děje, získává postupně na ostrosti, ale protože čínská vláda dávno stihla poslat za mříže veškerou tamní významnější nezávislou investigaci, hodně skutečností zůstává skryto. Pracovníci Amnesty International hovořili během minulých měsíců s více než 100 lidmi na čtyřech kontinentech, kteří popisují, že ztratili kontakt s příbuznými a přáteli v Sin-ťiang a obávají se, že byli zatčeni. Kvůli utajenému a nezdokumentovanému způsobu, jakým lidé mizí, je téměř nemožné o jednotlivých lidech něco bližšího vysledovat nebo potvrdit. Organizace Amnesty International proto začala shromažďovat svědectví osob, kterých se tato situace dotkla. Tato svědectví stvrzují mnohé detaily, které popisují další dotčení.

Naše znepokojení nad vývojem v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang si žádá, abychom promluvili a vyzvali čínské orgány k poskytnutí věrohodných odpovědí na otázky ohledně současných tvrdých opatření.

Nejnaléhavější ze všech otázek je pravděpodobně ta, která zajímala všechny příbuzné, kteří nás vyhledali, více než cokoli dalšího. V zájmu nezvěstných osob v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a lidí na celém světě, pro které je to důležité, se ptáme čínské vlády silným a jednotným hlasem: „KDE JSOU?“

Celá výzkumná zpráva v češtině ZDE!!!

Překlad a grafická úprava zprávy vznikly díky práci studentů Caritas VOŠ sociální Olomouc.Děkujeme!

Zpráva byla publikována Amnesty International v září 2018.
Aktuální petice

  Čína

ČÍNA: LIDSKOPRÁVNÍ AKTIVISTKA MĚSÍCE DRŽENA V IZOLACI: LI ČCHIAO-ČCHU

Dne 16. února 2020 pekingská policie zatkla obránkyni lidských práv a výzkumnici v oblasti pracovního práva Li Čchiao-čchu (Li Qiaochu). Mladá aktivistka už několik měsíců neměla možnost kontaktovat rodinu nebo svého právníka.

 

Aktuální počet podpisů: 2650 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...