© LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP / Getty

Srí Lanka: Odstoupení od závazků OSN si žádá okamžité řešení

  Článek

Na základě nedávného rozhodnutí Srí Lanky odstoupit od závazků Rady OSN pro lidská práva požaduje Amnesty po Radě, aby zřídila mezinárodní mechanismus odpovědnosti, který zajistí, že oběti desítky let trvajících konfliktů se dočkají spravedlnosti, kterou si zaslouží.

Tento požadavek přichází v době, kdy poslední zpráva Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva vzbuzuje obavy z postupného ustupování Srí Lanky od jejích závazků v oblasti lidských práv. 

Vláda Srí Lanky prohlásila, že nechce nadále následovat klíčové usnesení 30/1 vydané Radou pro lidská práva OSN, které bylo spolupodpořeno její předchozí vládou, za účelem podporování lidských práv, usmiřování a odpovědnosti na území Srí Lanky. 

Namísto zavádění požadavků, které Srí Lanka učinila prostřednictvím usnesení Rady pro lidská práva OSN, vláda Srí Lanky oznámila, že se bude snažit o to, aby národ dosáhnul „udržitelného míru“, a to za pomoci “celkového procesu navrhnutého pro území Srí Lanky, který má napomáhat usmíření a odpovědnosti”. 

Srí Lanka má dlouhou historii v neúspěšných mechanismech odpovědnosti. Tato po sobě následující selhání hořce zklamala oběti porušování lidských práv a násilí, z nichž mnoho roky čeká na výsledek, který se však nedaří realizovat. „Potřebují mezinárodní mechanismus, který je jednak efektivní, ale také se mu dá důvěřovat”, řekl Thyagi Ruwanpathirana, výzkumník Amnesty International pro jižní Asii. 

„Omezené, ale přesto význačné pokroky, které byly dosáhnuty na Srí Lance v posledních letech, jsou v ohrožení, jak lze vidět například na zužování prostoru pro občanskou společnost v posledních pár měsících,” dodal. 

V lednu a únoru 2020 Amnesty International zdokumentovala několik případů pronásledování, zastrašování a útoků na novináře, sdělovací prostředky a organizace lidských práv.  

Pozadí 

V roce 2015 vláda Srí Lanky spolupodpořila klíčové usnesení 30/1 vydané Radou pro lidská práva OSN, ve kterém se zavázala podporovat usmiřování, odpovědnost a lidská práva na území Srí Lanky. Toto usnesení bylo mezi lety 2017 a 2019 doplněno o další dvě usnesení Rady pro lidská práva OSN. V těchto usneseních se Srí Lanka zavázala vytvořit “soudní mechanismus se speciální radou pro vyšetřování obvinění z porušování a zneužívání lidských práv a porušování mezinárodního humanitárního práva”. V usneseních dále potvrzovala, že “spolehlivý proces spravedlnosti by měl obsahovat nezávislé soudní a vyšetřovací instituce vedené jedinci, kteří jsou známí svoji zásadovostí a nestranností” a také ujišťovala “o důležitosti účasti v soudním mechanismu Srí Lanky, včetně speciální kanceláře pro právního zástupce Commonwealthu a další zahraniční soudce, soudní obhájce a schválené žalobce a vyšetřovatele”. O téměř 5 let později Srí Lanka však tento mechanismus stále nevybudovala. 

Po změně vlády v roce 2019 nové vedení oznámilo svůj záměr o zrušení podpory závazků plynoucích z usnesení. Zároveň také oznámilo nový závazek vlády “o dosáhnutí udržitelného míru, a to za pomoci procesu navrhnutého pro území Srí Lanky, který má  napomáhat usmíření a odpovědnosti, včetně vhodného přizpůsobení stávajícího mechanismu ve shodě s vládní politickou strukturou”. Vláda dále dodala, že “by se tento proces skládal z ustanovení vyšetřovací komise, která by byla řízena nejvyšším soudním dvorem, a která by přezkoumávala zprávy předchozí vyšetřovací komise, jež vyšetřovala údajné porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Vyšetřovací komise by posuzovala důležitost a doporučení vlády a měla by za úkol navrhnout dodatečná opatření, jež by při zavádění byla ve shodě s novou vládní politikou.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální petice

  Katar

Vyzvěte FIFA, aby odpískala zneužívání migrujících pracovníků v Kataru

Mistrovství světa ve fotbale 2022 je jednou z nejočekávanějších sportovních událostí příštího roku. Přestože by se světový šampionát neobešel bez lidí, kteří kvůli němu do Kataru přijeli za prací, mnozí z nich na vlastní kůži zažívají zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů i státu. Amnesty International proto vyzývá Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby využila svého vlivu a pomohla zastavit vykořisťování pracovníků.

 

Aktuální počet podpisů: 1532 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...