© Amnesty International

Polsko: Stav justice 2019 - soudci v ohrožení

  Článek

Soudci a soudkyně, kteří se staví za nezávislost justice, jsou zastrašováni a perzekvováni.

Zprávu o stavu justice v Polsku do češtiny přeložili a zpracovali studenti Caritas VOŠ sociální Olomouc. Děkujeme!

---

© Amnesty International

Tento dokument poskytuje aktuální informace o stavu nezávislosti justice v Polsku po provedení „reforem“ počínaje rokem 2016. Současná situace je charakterizována pokračujícím obtěžováním soudců, kteří se postavili za ochranu lidských práv a nezávislosti justice. 

K tomuto obtěžování dochází v rámci očerňovací mediální kampaně – s údajnými vazbami na Ministerstvo spravedlnosti – proti určitým soudcům. Pokusy vlády o „reformu“ justice vedly ke třem samostatným kárným řízením proti Polsku u Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Někteří soudci v Polsku odpověděli na reformy, které podkopávají nezávislost justice, tím, že SDEU předložili více než tucet předběžných otázek, které se týkají souladu reforem s právem EU. 

Přetrvávající obavy o nezávislost justice v Polsku souvisejí s narůstajícími obtížemi, kterým soudci a státní zástupci čelí ve snaze vykonávat svou práci bez politického tlaku.

Informace uvedené v tomto dokumentu čerpají z rozhovorů se soudci; rozhovorů s novináři, kteří informují o situaci justice; stížností jednotlivých soudců u Evropského soudu pro lidská práva; veřejně přístupných dokumentů týkajících se řízení proti Polsku u SDEU; analýzy příslušných právních předpisů a mezinárodních norem v oblasti lidských práv a z monitorování médií.

Amnesty International nadále vyzývá polskou vládu aby:

• okamžitě přestala používat disciplinární řízení proti soudcům a státním zástupcům za jejich pouhé vyjádření práva na svobodu projevu, za jejich soudní výnosy a jiné legitimní činnosti;

• upravila zákon o Národní soudcovské radě tak, aby bylo zajištěno, že její členští soudci jsou voleni kolegy, a nikoliv výkonnou mocí nebo parlamentem;

• zajistila, aby rozhodnutí o převedení soudce na jiné soudní oddělení bylo před vydáním rozhodnutí předsedy soudu konzultováno se samosprávními soudními orgány.

Přečtěte si celou zprávu o polské justici v češtině!

Aktuální petice

  Polsko

Proč polské úřady místo útočníků šikanují oběti násilí?

11. listopadu 2017 bylo 14 odvážných polských žen napadeno během pochodu organizovaného při příležitosti Dne nezávislosti ve Varšavě. Skupina aktivistek se rozhodla vystoupit proti nenávistným projevům, které průvod provázely, a přinesly transparent s nápisem „Stop fašismu“. Několik minut po roztažení transparentu byly napadené a z videozáznamů je vidět, že do nich někteří lidé kopali, plivali na ně a křičeli. Policie však adekvátně nezasáhla.

 

Aktuální počet podpisů: 2527 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...