© Amnesty International

Polsko: Stav justice 2019 - soudci v ohrožení

  Článek

Soudci a soudkyně, kteří se staví za nezávislost justice, jsou zastrašováni a perzekvováni.

Zprávu o stavu justice v Polsku do češtiny přeložili a zpracovali studenti Caritas VOŠ sociální Olomouc. Děkujeme!

---

© Amnesty International

Tento dokument poskytuje aktuální informace o stavu nezávislosti justice v Polsku po provedení „reforem“ počínaje rokem 2016. Současná situace je charakterizována pokračujícím obtěžováním soudců, kteří se postavili za ochranu lidských práv a nezávislosti justice. 

K tomuto obtěžování dochází v rámci očerňovací mediální kampaně – s údajnými vazbami na Ministerstvo spravedlnosti – proti určitým soudcům. Pokusy vlády o „reformu“ justice vedly ke třem samostatným kárným řízením proti Polsku u Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Někteří soudci v Polsku odpověděli na reformy, které podkopávají nezávislost justice, tím, že SDEU předložili více než tucet předběžných otázek, které se týkají souladu reforem s právem EU. 

Přetrvávající obavy o nezávislost justice v Polsku souvisejí s narůstajícími obtížemi, kterým soudci a státní zástupci čelí ve snaze vykonávat svou práci bez politického tlaku.

Informace uvedené v tomto dokumentu čerpají z rozhovorů se soudci; rozhovorů s novináři, kteří informují o situaci justice; stížností jednotlivých soudců u Evropského soudu pro lidská práva; veřejně přístupných dokumentů týkajících se řízení proti Polsku u SDEU; analýzy příslušných právních předpisů a mezinárodních norem v oblasti lidských práv a z monitorování médií.

Amnesty International nadále vyzývá polskou vládu aby:

• okamžitě přestala používat disciplinární řízení proti soudcům a státním zástupcům za jejich pouhé vyjádření práva na svobodu projevu, za jejich soudní výnosy a jiné legitimní činnosti;

• upravila zákon o Národní soudcovské radě tak, aby bylo zajištěno, že její členští soudci jsou voleni kolegy, a nikoliv výkonnou mocí nebo parlamentem;

• zajistila, aby rozhodnutí o převedení soudce na jiné soudní oddělení bylo před vydáním rozhodnutí předsedy soudu konzultováno se samosprávními soudními orgány.

Přečtěte si celou zprávu o polské justici v češtině!

Aktuální petice

  Polsko

MÍRUMILOVNÁ DEMONSTRACE NENÍ ZLOČIN!

Během posledních dvou let proběhly v Polsku tisíce demonstrací, které napomohly zpomalit nebo zastavit destruktivní právní změny. Vrcholem byly nedávné protesty proti zpřísnění potratového zákona, kvůli kterému došlo téměř k úplnému zákazu potratů v Polsku.

 

Aktuální počet podpisů: 595 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...