© Amnesty International

Írán: Stát stále hrubě porušuje práva a svobody svých lidí

  Článek

Přinášíme v češtině Amnesty stanovisko k univerzálnímu periodickému přezkumu stavu lidských práv v Íránu.


Písemný návrh Amnesty pro přezkum Íránu do češtiny přeložili a zpracovali studenti Caritas VOŠ sociální Olomouc. Děkujeme!
---

Úřady i nadále silně potlačovaly práva na svobodu projevu, sdružování a shromažďování. Bezpečnostní síly nezákonně používaly násilné prostředky k potlačení protestů, zabíjení stovek lidí a zadržování tisíců protestujících. Úřady svévolně zadržely více než 200 obránců lidských práv a na mnoho z nich uvalily tresty odnětí svobody a bičování. 

Nový zákon umožnil íránským ženám vdaným za muže s cizí státní příslušností předat iránské občanství svým dětem, ale i přesto nadále čelily diskriminaci a úřady zintenzivnily tvrdé zásahy proti obhájcům práv žen bojujícím proti zákonům o povinném zahalování žen. Etnické a náboženské menšiny čelily hluboce zakořeněné diskriminaci. 

Mučení a jiné špatné zacházení, včetně odpírání lékařské péče, zůstalo rozšířené, systematické a bylo pácháno beztrestně. Byly vykonávány kruté, nelidské a ponižující soudní tresty. Desítky lidí byly popraveny, v některých případech na veřejnosti; několik z nich bylo v době spáchání zločinu mladších 18 let. 

Docházelo k systematickému porušování práv na spravedlivý proces. Úřady se i nadále dopouštěly zločinu proti lidskosti ve formě nucených zmizení skrze systematické utajování informací o osudu a místě pobytu několika tisíc politických disidentů, kteří byli v tajnosti mimosoudně popraveni v 80. letech.

Přečtěte si celý materiál v češtině!